Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) İtiraz Dilekçe Örneği*2022

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Nedir? Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda sanığa verilen ceza iki yıl veya daha az süreli hapis ya da adli para cezası ise ve kanunda sayılan diğer şartlar sağlanmış ise mahkeme Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) verebilir. Örnek vererek açıklayacak olursak; mahkeme sanığın suç işlediğine kanaat getirir. Ancak bu […]