Tutuklama Kararına İtiraz Dilekçe Örneği*2022

Tutuklama Nedir? Şüpheli ya da sanığın özgürlüğünün yargılama aşamasından önce hakim kararı ile sınırlandırılarak şüphelinin cezaevine götürülmesine tutuklama denir. Tutuklama ceza davalarında başvurulan önemli koruma tedbirleri arasında yer alır. Bu sebeple hemen hemen her ülkenin mevzuatında tutuklama mevcuttur. Tutuklama kararı ile şüphelinin kaçması, tanıklara baskı yapması ve gerçekleştirdiği eylemin delillerini karartması önlenir. Ancak tutuklamanın kişinin […]

Nafaka Artırım Davası Nedir? *2022

Nafaka, en kısa deyimle maddi gücü zayıf eşin ihtiyaçlarını devam ettirebilmek için boşanma sonucunda ya da boşanma sürecinde mahkeme kararıyla maddi durumu daha güçlü olan eşten aldığı paradır. Günümüz şartlarında enflasyon da dikkate alındığında mahkemece hükmedilen nafaka miktarının sabit kalmasıyla maddi durumu zayıf eşin ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanacağı aşikardır. Buna bağlı olarak, değişen koşullarla beraber boşanma […]