Basit Yargılama Usulü Karara İtiraz Dilekçe Örneği

basit yargılama usulü dilekçe örneği

Basit Yargılama Usulü Nedir? Basit yargılama usulü Türk Ceza Muhakemeleri Kanunu 251. maddede düzenlenmiştir. İddianamenin kabulü aşamasından sonra adli para cezasını ve/veya üst sınırı 2 yıl ve daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda basit yargılama usulü uygulanasına karar verilebilir. Ancak duruşma günü belirlendiği takdirde basit yargılama usulü uygulanamaz. Basit yargılama usulünün uygulanıp uygulanmayacağı yalnızca […]