Ana Sayfa Boşanma ve Aile Hukuku

Boşanma ve Aile Hukuku

Nafaka, en kısa deyimle maddi gücü zayıf eşin ihtiyaçlarını devam ettirebilmek için boşanma sonucunda ya da boşanma sürecinde mahkeme kararıyla maddi durumu daha güçlü olan eşten aldığı paradır. Nafaka, yasa gereği haczedilemez ve zamanaşımına uğramaz bu sebeple nafaka yükümlüsünden...
Müvekkillerimizden tarafımıza sıklıkla sorulan sorulardan birisi de boşanma davası ne kadar sürer? sorusudur. Açılacak olan boşanma davasının ne kadar süreceğini belirleyen temel husus boşanma davasının türüdür. Boşanma davaları tür olarak anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olarak 2'ye...
Müvekkillerimizle ilk görüşme sırasında tarafımıza sorulan en önemli sorulardan biri de boşanma davasını kim açarsa avantajlı olur? sorusudur. Müvekkillerimiz boşanma davasını ilk kendisinin açması halinde eşine karşı avantaj elde edip etmeyeceği sorusunu biz avukatlara sıklıkla sormaktadırlar. Bu makalemizde boşanma...
Müvekkillerimizden tarafımıza sıklıkla gelen sorulardan biri de kadın boşanma davası açar erkek kabul etmezse ne olur? sorusudur. Bu yazımızda kadının boşanma davası açıp erkeğin boşanmak istememesi, kadının boşanma davası açıp erkeğin boşanma davasını kabul etmemesi hallerinde ortaya çıkabilecek hukuki...
Boşanma davasında avukat tutmak zorunlu mudur? Öncelikle belirtmeliyiz ki boşanma davalarında avukat tutma zorunluluğu yoktur. Ancak boşanma gibi duygusal olarak yıpratıcı bir süreçte profesyonel destek almak çok önemlidir. Avukat tutulmadığında da sonuçları çok ağır olacaktır. Boşanma davası hangi mahkemede açılır? Boşanma davaları...
Günümüzde en yaygın görülen dava türlerinden biri de boşanma davalarıdır. Türk Medeni Hukuku’na göre anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olmak üzere 2 tür boşanma davası bulunmaktadır. Bu yazımızda çekişmeli boşanma davası nedir, çekişmeli boşanma davası nasıl açılır...
Günlük hayatımızda bazen hiç istemesek de çeşitli sorunlar ile karşılaşır ve kendimizi hukuki bir meselenin içinde buluruz. Böyle durumlarda çevremizin de yanlış yönlendirmesiyle bu sorunun üstesinden tek başımıza gelebileceğimizi düşünebiliriz. Ancak hukuki işlemlerde profesyonel bir destek olarak avukat yardımı almazsak...
Günlük yaşantımızda her ne kadar avukatlık bir sorunumuzun olmayacağını düşünsek de bazen öyle durumlar ile karşılaşırız ki kendimizi mahkeme kapılarında buluruz. Böyle durumlarda ilk akla gelen acaba bir avukat yardımı olmadan kendi haklarımı savunabilir miyim sorusu olmaktadır. Ancak bu...
TMK 162'de "Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kast edilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir." hükmüne yer verilmiştir. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış,...
Türk Medeni Kanunu md. 161'de "Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir." hükmüne yer vermiştir. Zina, evli olan kişinin eşinden başkasıyla cinsel bir münasebette bulunmasıdır. Zina, TMK'da sayılan özel boşanma sebeplerinden biridir. Bununla beraber zina, evlilik birliğine...