Ana Sayfa Boşanma ve Aile Hukuku

Boşanma ve Aile Hukuku

Boşanma davasında avukat tutmak zorunlu mudur? Öncelikle belirtmeliyiz ki boşanma davalarında avukat tutma zorunluluğu yoktur. Ancak boşanma gibi duygusal olarak yıpratıcı bir süreçte profesyonel destek almak çok önemlidir. Avukat tutulmadığında da sonuçları çok ağır olacaktır. Boşanma davası hangi mahkemede açılır? Boşanma davaları...
Günümüzde en yaygın görülen dava türlerinden biri de boşanma davalarıdır. Türk Medeni Hukuku’na göre anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olmak üzere 2 tür boşanma davası bulunmaktadır. Bu yazımızda çekişmeli boşanma davası nedir, çekişmeli boşanma davası nasıl açılır...
Günlük hayatımızda bazen hiç istemesek de çeşitli sorunlar ile karşılaşır ve kendimizi hukuki bir meselenin içinde buluruz. Böyle durumlarda çevremizin de yanlış yönlendirmesiyle bu sorunun üstesinden tek başımıza gelebileceğimizi düşünebiliriz. Ancak hukuki işlemlerde profesyonel bir destek olarak avukat yardımı almazsak...
Günlük yaşantımızda her ne kadar avukatlık bir sorunumuzun olmayacağını düşünsek de bazen öyle durumlar ile karşılaşırız ki kendimizi mahkeme kapılarında buluruz. Böyle durumlarda ilk akla gelen acaba bir avukat yardımı olmadan kendi haklarımı savunabilir miyim sorusu olmaktadır. Ancak bu...
TMK 162'de "Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kast edilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir." hükmüne yer verilmiştir. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış,...
Türk Medeni Kanunu md. 161'de "Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir." hükmüne yer vermiştir. Zina, evli olan kişinin eşinden başkasıyla cinsel bir münasebette bulunmasıdır. Zina, TMK'da sayılan özel boşanma sebeplerinden biridir. Bununla beraber zina, evlilik birliğine...
Velayet, 18 yaşından küçük bireylerin bakım, eğitim ve ihtiyaçlarının sağlanması için anne ve babaya tanınan hak ve ödevlerin tümüdür. TMK 335. maddesinde "Ergin olmayan çocuk ana ve babasının velayeti altındadır." hükmü yer almaktadır. Buradaki maddeden anlaşılan velayet türü ortak...
Boşanma Davasında Avukatın Önemi Kişi için en iyi avukat karşılıklı düzgün iletişim kurabileceği avukattır. Çünkü boşanma davaları çok uzun sürebilen dava çeşitlerindendir. Özellikle çekişmeli boşanma davaları bazen 3-4 yıl gibi uzun bir süreçte sonuçlanmaktadır. Bireyler bu süreçte boşanma davasını takip...
Nafaka, en kısa deyimle maddi gücü zayıf eşin ihtiyaçlarını devam ettirebilmek için boşanma sonucunda ya da boşanma sürecinde mahkeme kararıyla maddi durumu daha güçlü olan eşten aldığı paradır. Günümüz şartlarında enflasyon da dikkate alındığında mahkemece hükmedilen nafaka miktarının sabit kalmasıyla...
Boşanma Davalarında Avukatı Tutmak Zorunlu Mudur? Günümüzde kadınların ekonomik özgürlüğe sahip olmasıyla beraber boşanma oranlarında ciddi bir artış yaşanmaktadır. Evlilikteki temel soruna dayalı olarak, avukat aracılığıyla boşanma davası açılabilir. Boşanma davaları aile mahkemelerinde görülür ve boşanma davalarında avukat tutma zorunluluğu...