Ana Sayfa Dilekçe Örnekleri

Dilekçe Örnekleri

Basit Yargılama Usulü Nedir? Basit yargılama usulü Türk Ceza Muhakemeleri Kanunu 251. maddede düzenlenmiştir. İddianamenin kabulü aşamasından sonra adli para cezasını ve/veya üst sınırı 2 yıl ve daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda basit yargılama usulü uygulanasına karar verilebilir....
KYOK (Takipsizlik) Kararı Nedir? KYOK diğer bir deyişle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ya da takipsizlik kararı; Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda şüpheli hakkında kovuşturmaya yetecek yeterli şüphe ve delil bulunmaması sebebiyle ceza mahkemelerinde kamu dava açılmasına gerek görülmediğine...
Nafaka Artırım Davası Nedir? Mahkeme kararıyla verilmiş nafaka, değişen şartlarla birlikte nafaka alacaklısı için yetersiz kalabilir. Bu durumda nafaka artırımı ancak mahkeme kararı ile yapılabilir. Nafaka artırımı için yapılacak şey mahkemede nafaka artırım davası açmaktır. Bu davanın açılabilmesi için tarafların...
Tutuklama Nedir? Şüpheli ya da sanığın özgürlüğünün yargılama aşamasından önce hakim kararı ile sınırlandırılarak şüphelinin cezaevine götürülmesine tutuklama denir. Tutuklama ceza davalarında başvurulan önemli koruma tedbirleri arasında yer alır. Bu sebeple hemen hemen her ülkenin mevzuatında tutuklama mevcuttur. Tutuklama kararı...
Boşanma dava dilekçesi kanunda sayılan boşanma sebeplerinden biri ya da birkaçının var olması halinde boşanma talebi ve diğer taleplerin sunulmasıyla mahkemeye sunulan dava dilekçesidir. Boşanma sebepleri deliller ile beraber mahkemeye sunulur. Sunulan deliller ile beraber iddia edilen hususlar mahkemede...
Avukat Mazeret Dilekçesi Nedir? Avukat mazeret dilekçesi, avukatların haklı bir sebep göstererek duruşma, keşif ya da herhangi bir hukuki işleme katılamayacağını bildirmek için mahkemeye sunmuş olduğu dilekçedir. Taraf ya da tarafların avukatları haklı bir sebep göstermeksizin duruşmalara katılmazsa yokluklarında duruşma...
Avukatlar kısa süre öncesinde soruşturma dosyalarını uyaptan görememekte ve dosyayı savcılığa giderek fiziken incelemekteydi. Ancak şu anda soruşturma dosyasını, uyap üzerinden UYAP savcılık dosyası inceleme talebi göndererek incelemek mümkündür. Aşağıda UYAP savcılık dosyası inceleme talebi yer almaktadır. UYAP Savcılık Dosyası...
Savcılığa Şikayet Dilekçesi Nedir? Herhangi bir suçtan mağdur olan bir kişinin, olayın failinin cezalandırılması için savcılık makamına verdiği dilekçeye savcılığa şikayet dilekçesi denir. Bir diğer adı ise savcılığa suç duyurusudur. Savcılığa şikayet, olayın vuku bulduğu yerdeki müracaat savcılığına yapılmaktadır. Şikayeti, savcılık...
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Nedir? Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda sanığa verilen ceza iki yıl veya daha az süreli hapis ya da adli para cezası ise ve kanunda sayılan diğer şartlar sağlanmış ise mahkeme Hükmün Açıklanmasının Geri...
Adli Kontrol Nedir? Adli kontrol, TCK 109. madde ve devamında düzenlenen, tutuklamaya seçenek bir koruma tedbiridir. Bir başka tanımla; kişiyi özgürlüğünden tamamen yoksun bırakmadan, tutuklamak yerine denetim ve gözetim altına almaya adli kontrol kararı denir. Bu bağlamda adli kontrol kararının...