Dilekçe Örnekleri

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Nedir? Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda sanığa verilen ceza iki yıl veya daha az süreli hapis ya da adli para cezası ise ve kanunda sayılan diğer şartlar sağlanmış ise mahkeme Hükmün Açıklanmasının Geri...
Adli Kontrol Nedir? Adli kontrol, TCK 109. madde ve devamında düzenlenen, tutuklamaya seçenek bir koruma tedbiridir. Bir başka tanımla; kişiyi özgürlüğünden tamamen yoksun bırakmadan, tutuklamak yerine denetim ve gözetim altına almaya adli kontrol kararı denir. Bu bağlamda adli kontrol kararının...
Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir? Tarafların mal rejimi, nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat gibi konulardaki anlaşmalarının şartlarını düzenleyen yazılı protokole anlaşmalı boşanma protokolü denir. Anlaşmalı boşanma protokolünün mahkemeye sunulması, hakimin bu protokolü onaylaması ve anlaşmalı boşanmak isteyen tarafların boşanmak istediklerine...