Hazar Hukuk & Danışmanlık Bürosu

Bursa avukatları listesi

Bursa Hazar Hukuk & Danışmanlık Bürosu Avukat Feyza Hazar tarafından kurulmuştur. Hazar Hukuk & Danışmanlık Bürosu Bursa’da kurulduğu günden bu yana hukukun belirli alanlarında müvekkillerine en iyi avukatlık hizmetini vermeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda uzman avukat kadrosuyla beraber, meslek etik ve ilkelerine bağlı kalarak müvekkillerine en iyi avukatlık hizmetini sunmayı ilke edinmiştir.

Hazar Hukuk & Danışmanlık Bürosu; hukuki danışmanlık hizmeti ve avukatlık hizmetini yerine getirirken, olası tüm sonuçlar hakkındaki hukuki görüşlerini müvekkillerine aktarmakta ve böylece şeffaf bir hukuki hizmet vermektedir.

Hazar Hukuk Bürosu, “Ceza Hukuku ve Boşanma ve Aile Hukuku” alanları başta olmak üzere İş Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Miras Hukuku, İcra Hukuku alanında da hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Bursa Hazar Hukuk & Danışmanlık Bürosu lokasyon olarak Bursa’nın merkezinde bulunan Şehreküstü meydanı bölgesinde yer almaktadır.

Bursa Avukat Feyza Hazar

Kurucu avukatımız Feyza Hazar, çalışmalarına özellikle iki alanda ağırlık vermiş olup bu alanlarda müvekkillerine iyi bir avukatlık hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Bunları kısaca belirtecek olursak;

Boşanma ve Aile Hukuku

Avukat Feyza Hazar, TMK’da düzenlenmiş Aile Hukuku’nun kapsamında yer alan davalar konusunda; müvekkillerine avukatlık meslek kuralları gereğince “gizlilik ve sır saklama yükümlülüğü” ilkesine bağlı kalarak Bursa’da boşanma ve aile hukukunda avukat olarak hizmet vermektedir.

Ceza Hukuku

Türk Ceza Kanunu gereğince Ağır Ceza Mahkemeleri ve Asliye Ceza Mahkemelerinde görülen davalara ceza davaları denmektedir. Ceza davalarına bakan avukatlar faaliyetlerinin önemli bölümünü ceza alanına yönelterek savcılık soruşturma aşamalarında ve dava sürecinde Türk Ceza Kanunu mevzuatına uygun olarak müvekkillerinin haklarını en iyi şekilde temsil ederler. Ceza davaları hukuktaki diğer dava türlerinden farklıdır. Bunun sebebi bireylerin özgürlüklerini doğrudan etkiliyor olmasıdır. Bu sebeple avukatın hukuki yardımına en çok ihtiyaç duyulan alan kanaatimizce şüphesiz ceza yargılamasıdır. Avukat Feyza Hazar müvekkillerine Türk Ceza Kanunu ve CMK çerçevesinde, avukatlık meslek kurallarına ve “gizlilik ve sır saklama yükümlülüğü” ilkesine bağlı kalarak Bursa’da ceza hukukuna ilişkin davalarda avukat olarak hizmet vermektedir.