İçeriğe geç
AnasayfaMakalelerDilekçe ÖrnekleriBoşanma Dava Dilekçesi Örneği*2024

Boşanma Dava Dilekçesi Örneği*2024

  Boşanma dava dilekçesi kanunda sayılan boşanma sebeplerinden biri ya da birkaçının var olması halinde boşanma talebi ve diğer taleplerin sunulmasıyla mahkemeye sunulan dava dilekçesidir. Boşanma sebepleri deliller ile beraber mahkemeye sunulur. Sunulan deliller ile beraber iddia edilen hususlar mahkemede ispatlandığı takdirde hakim boşanma kararı verir.

  Açılacak dava türü anlaşmalı boşanma davası ise eşler arasında bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanacaktır. Ancak açılacak boşanma davası çekişmeli boşanma davasıysa yazılacak olan dilekçe çekişmeli boşanma dava dilekçesi olacaktır.

  Aşağıda boşanma dava dilekçesi örneği sunulmuştur;

  Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

  BURSA (..) AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

  DAVACI : AX (T.C:12345678912) Nilüfer/BURSA

  VEKİLİ : Av. Feyza Hazar

  Reyhan Mh. Mantıcı Cd. Aytı Plaza K:3 D:301-302 Osmangazi/BURSA

  DAVALI : CX (T.C: 23456789101) Nilüfer/BURSA

  KONU : Davacı müvekkil açısından davalının, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Kanun gereği davalının müvekkile yaklaşmaması ve her türlü iletişim araçları ile rahatsızlık vermemesi, müşterek konutun ve eşyaların davacıya tahsisine ilişkin tedbir kararı verilmesi, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma ile birlikte nafaka, velayet ve maddi- manevi tazminat istemlerine ilişkindir.

  AÇIKLAMALAR :

  1-Davacı müvekkil AX ile davalı eşi CX 18/07/2010 tarihinde Bursa’da evlenmiştir. Tarafların bu evlilikten 11/03/2013 tarihinde müşterek çocukları ZX dünyaya gelmiştir.

  2-Davacı müvekkil ev hanımlığı yapmaktadır. Müvekkil, evlendikten sonra birkaç defa gündelik temizliğe gitmiş ancak davalı, müvekkilin kazandığı parayı elinden almıştır. Bu sebeple yaşanan tartışmalar sonrasında da davalı eş, müvekkilin çalışmasına hiçbir zaman müsaade etmemiştir.

  Davalı eş halen Bursa Nilüfer Belediyesi’nde memur olarak çalışmakta olup yaklaşık 4.500 TL maaş almaktadır.

  3-Davalı, evliliklerinin ilk yıllarında müvekkilin kendisini kıskanması sebebiyle müvekkile fiziksel şiddet uygulamıştır. Davalı, müşterek çocuk doğduktan sonra da müvekkili müşterek çocuğun gözü önünde dövmeye devam etmiştir. Davacı müvekkil, uzunca bir süredir çocuğu için evliliğini devam ettirmektedir. Bu hususlar yargılama aşamasında tanık beyanları ile ispatlanacaktır.

  4-Müvekkil, davalı eşinin aralarındaki problemleri çözme konusunda herhangi bir çaba sarf etmemesi ve kendisiyle sağlıklı bir biçimde iletişim kurmaması ve sürekli fiziksel şiddet görmesi sebebiyle geçtiğimiz aylarda davalı eşine artık yıprandığını, evliliklerini kurtarmak için elinden geleni yaptığını ama artık bu şekilde evliliğe devam edemeyeceğini ve boşanmak istediğini söylemiştir. Bunun üzerine davalı, müvekkile yeniden fiziksel şiddet uygulamıştır. Müvekkil, yaşanan bu son olaydan sonra Bursa Şehir Hastanesi’nden darp raporu almış ve karakola giderek davalı hakkında şikayette bulunmuştur. Ardından davalı hakkında uzaklaştırma kararı verilmiş ve davalı ortak konuttan ayrılmıştır. 17.11.2021 tarihinden bu yana müvekkil ve davalı ayrı evlerde yaşamaktadır. Darp raporu ve müvekkilin karakolda vermiş olduğu ifade tutanağı dosya kapsamında delil olarak mahkemenize sunulmaktadır. (Ek-1,2) Aynı zamanda davalı, müvekkili watsapp üzerinden attığı mesajlarla sık sık tehdit etmektedir. (Ek-3)

  5-Davacı müvekkil, davalı eşinin talebi üzerine ev işlerine gidip çalışamadığı için hiçbir geliri yoktur ve ev hanımlığı yapmaktadır. Müvekkilin, yıllardır fiziksel şiddet görmesi ve artık çocuğunun da bu ortamda büyüyüp zarar görmemesi için boşanmaya kesin karar vermesi ve yukarıda izah edilen sebeplerle maddi olarak da bir anda kendisini çok zor bir durumda bulmasına sebep olmuştur. Müvekkil, çocuğunun henüz 8 yaşında olması sebebiyle de çalışamadığı için hayatını maddi olarak devam ettirmekte zorlanmaktadır. Bu sebeple öncelikle boşanma aşamasında geçimini devam ettirmesi için müvekkile 1500 TL tedbir nafakası ödetilmesine hükmedilmesini, dava kesinleştikten sonra da yoksulluk nafakası olarak 1500 TL ödemeye devam edilmesini, müşterek çocuk ZX için 1000 TL tedbir nafakası ödetilmesine hükmedilmesini, dava kesinleştikten sonra da iştirak nafakası olarak 1000 TL ödemeye devam edilmesini talep etmekteyiz.

  6-Müvekkilin mevcut ve beklenen menfaatleri boşanma yüzünden tamamen eşinin kusurlu davranışlarıyla zedelendiğinden 75.000 TL maddi tazminata hükmedilmesini talep etmekteyiz. Ayrıca 11 yıldan beri tek taraflı olarak evliliğini kurtarmak için her türlü çabayı gösteren ve buna rağmen eşinden 11 yıldan beri fiziksel şiddet gören ve fiziksel saldırıya maruz kalan, ekonomik, fiziksel, sosyal, duygusal aşağılamalara maruz kalıp üzüntüsü telafi edilemeyecek hale gelen ve ıstırap çeken müvekkile 75.000 TL de manevi tazminata hükmedilmesini talep etmekteyiz.

  Yukarıda sayılan tüm bu sebeplerle bu davayı açma zaruretimiz ortaya çıkmıştır. Deliller ışığında iddialarımızın doğruluğunun tespit edilerek taleplerimiz uyarınca karar verilmesini dilerim.

  HUKUKİ SEBEPLER : TMK, HMK ve yasal mevzuat.

  DELİLLER :

  1-Tarafların aile nüfus kayıt örnekleri (celbi gerekir.)
  2-Tanık beyanları
  3-Bilirkişi incelemesi
  4-Sosyo ekonomik durum araştırması.
  5-Watsapp konuşmaları
  6-Bursa Şehir Hastanesi’nden alınan darp raporu, karakolda verilen ifade tutanağı ve sair her türlü delil.

  NETİCE VE TALEP : Yukarıda açıkladığımız sebeplerle;

  • Davalının, öfke kontrolü olmaması ve müvekkilimiz davacıya uyguladığı baskı, tehdit, hakaret, fiziksel şiddet sebebi ile davacı müvekkilimiz açısından davalının, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Kanun gereği müvekkilimiz davalıya yaklaşmaması ve her türlü iletişim araçları ile rahatsızlık vermemesi v.s açısından TEDBİR KARARI VERİLMESİNE,
  • Hali hazırda müvekkilin küçük müşterek çocuğu ile ikamet ettiği ……. Nilüfer /BURSA adresindeki konutun içindeki eşyalar ile birlikte MÜVEKKİLİMİZ DAVACININ GİDECEK BAŞKA KONUTU DA OLMADIĞI dikkate alınarak DAVACI MÜVEKKİLİMİZE TAHSİSİNE,
  • Tarafların BOŞANMASINA,
  • Müşterek çocuk ZX’in dava aşamasında geçici velayetinin davacı müvekkile verilmesini, boşanma kararının kesinleşmesiyle beraber VELAYETİN DAVACI MÜVEKKİLE VERİLMESİNE,
  • Davacı lehine yargılama aşamasında 1500 TL TEDBİR NAFAKASI ÖDENMESİNE, boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte yoksulluk nafakası olarak DEVAMINA,
  • Müşterek çocuk ZX lehine yargılama aşamasında 1000 TL TEDBİR NAFAKASI ÖDENMESİNE, boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte iştirak nafakası olarak DEVAMINA,
  • Kusurlu davranışları ile evlilik birliğinin sona ermesine sebebiyet veren davalının, davacı müvekkilin mevcut ve beklenen menfaatlerinden doğan zararı için, davacıya 75.000 TL MADDİ TAZMİNAT ÖDENMESİNE,
  • Eşinin kendisine yıllar boyu fiziksel şiddet uygulaması sebebiyle elem ve ıstırap duyan davacı müvekkilin zararlarının tazmini için 75.000 TL MANEVİ TAZMİNAT ÖDENMESİNE,
  • Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini sayın mahkemenizden vekaleten saygılarımla dilerim. ../../2024

  Davacı Vekili
  Av. Feyza Hazar

  Ek-1: Bursa Şehir Hastanesinden alınan darp raporu
  Ek-2: Karakolda verilen ifade tutanağı
  Ek-3: Watsapp mesaj görüntüleri

  Sık Sorulan Sorular

  Boşanma Dava Dilekçesine Hangi Belgeler Eklenmeli?

  Dava dilekçesinde iddia edilen olaylara ilişkin belgeler varsa eklenmelidir. Bununla beraber dava anlaşmalı olarak açılıyorsa eşler arasında imzalanan anlaşmalı boşanma protokolü de mutlaka eklenmesi gereken belgeler arasındadır.

  Boşanma Davası Açtığımda İlk Duruşma Ne Zaman Olur?

  Açılan boşanma davasının türü anlaşmalı ise ilk duruşma tarihi 1 hafta 10 gün içinde verilir. Ancak çekişmeli boşanmada dilekçeler aşaması olduğundan dolayı ilk duruşma dava tarihinden itibaren 2-3 ay içinde gerçekleşecektir.

  Boşanma Dava Dilekçesi Yazarken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

  Boşanmanın dayandığı sebep ya da sebepler tek tek maddeler halinde sıralanmalıdır. Deliller dava dilekçesinde açık şekilde belirtilmelidir. Aksi halde dava dilekçesinde belirtilmemiş delile dayanma hakkı kaybedilecektir. Boşanma davaları teknik takip ve hukuki bilgi gerektirdiğinden dolayı hak kaybına uğramamak için muhakkak alanında uzman bir boşanma avukatından hukuki yardım alınmalıdır.

  Diğer dilekçe örneklerimizi incelemek için Dilekçe Örnekleri sayfamıza göz atabilirsiniz.

  Ücretli danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Hazar Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz. Avukat Feyza Hazar Bursa’da müvekkillerine boşanma davalarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

  0537 925 38 39

  AVUKAT FEYZA HAZAR

  HAZAR HUKUK BÜROSU