İçeriğe geç
AnasayfaÇalışma Alanlarımızİcra Hukuku

İcra Hukuku

  İcra Hukuku

  • Alacaklı ya da borçlu konumda olan müvekkillerimizin icra dosyalarının takibi
  • Aleyhe başlatılan icra takibinde müvekkillerimizin haklarını temsil
  • Borçlu ve alacaklı arasında uzlaştırma yoluyla icra dosyasının yapılandırılması
  • Müvekkillerimiz ile karşı taraf arasında borç yahut alacağa ilişkin sulh anlaşmaları ve protokollerin hazırlanması
  • Haciz kaldırma işlemleri
  • Menfi tespit davaları
  • İstirdat davaları
  • İtirazın kaldırılması davaları
  • İstihkak davaları

  Bursa’da icra hukuku alanında faaliyet gösteren Hazar Hukuk Bürosu; alacaklı olan müvekkillerinin alacağına kavuşmalarını sağlarken, borçlu konumda olan müvekkillerinin de hak kaybına uğramamaları için gerekli hukuki işlemleri uygulayarak avukatlık hizmeti vermektedir.