İcra Hukuku

İcra Hukuku

  • Alacaklı ya da borçlu konumda olan müvekkillerimizin icra dosyalarının takibi
  • Aleyhe başlatılan icra takibinde müvekkillerimizin haklarını temsil
  • Borçlu ve alacaklı arasında uzlaştırma yoluyla icra dosyasının yapılandırılması
  • Müvekkillerimiz ile karşı taraf arasında borç yahut alacağa ilişkin sulh anlaşmaları ve protokollerin hazırlanması
  • Haciz kaldırma işlemleri
  • Menfi tespit davaları
  • İstirdat davaları
  • İtirazın kaldırılması davaları
  • İstihkak davaları

Bursa’da icra hukuku alanında faaliyet gösteren Hazar Hukuk Bürosu; alacaklı olan müvekkillerinin alacağına kavuşmalarını sağlarken, borçlu konumda olan müvekkillerinin de hak kaybına uğramamaları için gerekli hukuki işlemleri uygulayarak avukatlık hizmeti vermektedir.

Önceki İçerikHayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası
Sonraki İçerikİş Hukuku