bursa boşanma avukatı Feyza Hazar

Av. Feyza HAZAR

Bursa, Avukat

Bursa’da doğan Avukat Feyza Hazar, Bursa İMKB Gürsu Anadolu Lisesi’ndeki öğrenimini tamamlamasının ardından İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından Bursa Barosu bünyesinde avukatlık stajını tamamladıktan sonra Hazar Hukuk Bürosu’nu kurarak meslek hayatına başlamıştır.

Avukat Feyza Hazar, Bursa’da hizmet verdiği avukatlık bürosunda başta Boşanma Davaları ve Ceza Davaları olmak üzere İş hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda Bursa’da avukat olarak şirketlere ve gerçek kişilere hukuki hizmet vermektedir. Bursa Barosu’na 5163 sicil numarasıyla kayıtlı olan Av. Feyza Hazar İngilizce bilmektedir.

Bursa’da avukatlık faaliyetlerini sürdüren Av. Feyza Hazar , “Kadına karşı şiddet”, “Kadın hakları”, “Sanık müdafiliği”, “CMK uygulamaları”, “İş hukuku uygulamaları” konularında eğitim ve çeşitli sertifikalar almış olup Bursa’daki çeşitli kadın hakları derneklerinde aktif rol alarak hukuki çalışmalarına devam etmektedir.

Çalışma Alanlarımız

Avukat Feyza Hazar, Bursa’da hizmet veren Hazar Hukuk Bürosu’nun kurucu avukatıdır. Hazar Hukuk Bürosu, müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Avukat Feyza Hazar’ın hizmet verdiği başlıca alanlar Aile Hukukuna ve Ceza Hukuku’na ilişkindir.

Avukat Feyza Hazar, Bursa Barosu Avukatı olarak sicile kaydolduğu günden beri bu alanlarda faaliyet göstermekte olup, müvekkillerine en iyi avukatlık hizmetini vermeyi kendisine ilke ve amaç edinmiştir.

Aile ve Boşanma Hukuku

Bursa’da avukatlık faaliyetlerini sürdüren Avukat Feyza Hazar, çalışmalarına Aile Hukuku alanında ağırlık vermiş olup, boşanma davalarında ve aile mahkemelerinin görev alanına giren tüm davalarda müvekkillerine en iyi avukatlık hizmetini vermeyi kendisine amaç edinmiştir.

Anlaşmalı Boşanma Davası, Çekişmeli Boşanma Davası, Şiddetli Geçimsizlik Sebebiyle Boşanma Davası, Zina (Aldatma) Sebebiyle Boşanma Davası, Terke Dayalı Boşanma Davası, Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası, Fiili Ayrılık Sebebiyle Boşanma Davası, Suç İşleme ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme Sebebiyle Boşanma Davası, Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası, Maddi ve Manevi Tazminat Davası, Nafaka Artırımı Davası, Nafaka İndirilmesi Davası, Nafaka Kaldırılması Davası, Velayet Talebi Davası, Velayet Değiştirilmesi Davası, Velayet Kaldırılması Davası, Mal Rejiminin Tasfiyesi Davası, Mal Paylaşımı Davası, Mal Ayrılığı Davası, Evliliğin İptali Davası, İddet (Bekleme) Müddetinin Kaldırılması Davası gibi davalar Aile Mahkemelerinde görülen davalardır.

Bu davaların tümü aile ve boşanma hukuku kapsamında olup çalışmalarını aile ve boşanma hukukunda yoğunlaştırmış olan avukat Feyza Hazar Bursa’da boşanma ve aile hukukuna ilişkin davalarda müvekkillerine avukatlık hizmeti vermektedir

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku alanına giren davalar suç tipine göre iki farklı mahkemede görülmektedir. Bazı ceza davaları Asliye Ceza Mahkemelerinin görev alanına girerken bazıları da Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına girmektedir.

Hırsızlık, Tehdit, Hakaret, Şantaj, Basit Yaralama, Taksirle Adam Yaralama, Kasten Adam Yaralama, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Mala Zarar Verme, Güveni Kötüye Kullanma, Reşit Olmayanla Cinsel İlişki, Cinsel Taciz, Özel Belgede Sahtecilik, Uyuşturucu Madde Kullanma ve Bulundurma gibi suçlar Asliye Ceza Mahkemelerinde görülen ceza davalarıdır.

Kasten Adam Öldürme, Taksirle Ölüme Neden Olma, Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama, Uyuşturucu Madde Ticareti ve İmal, Cinsel İstismar, Cinsel Saldırı, Nitelikli Dolandırıcılık, Zimmet, İrtikap, Resmi Belgede Sahtecilik, Yağma (Gasp), Terör Suçları gibi suçlar Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen ceza davalarıdır.

Bursa’da avukatlık faaliyetlerini sürdüren Avukat Feyza Hazar, çalışmalarına Ceza Hukuku alanında ağırlık vermiş olup, hem Asliye Ceza Mahkemelerinde görülen ceza davalarında hem de Ağır Ceza mahkemelerinde görülen ceza davalarında müvekkillerini en iyi şekilde temsil etmeyi kendisine amaç edinmiştir.

Bursa'da Hizmet Veren Hazar Hukuk Bürosu

Hazar Hukuk & Danışmanlık Bürosu; Bursa ‘da Avukat Feyza Hazar tarafından kurulmuştur. Hazar Hukuk & Danışmanlık Bürosu Bursa’da kurulduğu günden bu yana hukukun belirli alanlarında müvekkillerine en iyi avukatlık hizmetini vermeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda avukat kadrosuyla beraber, meslek etik ve ilkelerine bağlı kalarak müvekkillerine en iyi avukatlık hizmetini sunmayı ilke edinmiştir.

Av. Feyza Hazar önderliğinde hukuk hizmetlerini devam ettiren Hazar Hukuk & Danışmanlık Bürosu, avukatlar ve asistanlar ile çalışmaktadır. Hazar Hukuk & Danışmanlık Bürosu; hukuki danışmanlık hizmeti ve avukatlık hizmetini yerine getirirken, olası tüm sonuçlar hakkındaki hukuki görüşlerini müvekkillerine aktarmakta ve böylece şeffaf bir hukuki hizmet vermektedir.

Bursa’da avukatlık faaliyetlerine devam eden Hazar Hukuk & Danışmanlık kurucu avukatı Avukat Feyza Hazar, çalışmalarını Aile Hukuku ve Ceza Hukuku alanlarında yoğunlaştırmış olup Bursa’da boşanma davalarına ve ceza davalarına ilişkin avukatlık hizmeti vermektedir. Bununla beraber Hazar Hukuk & Danışmanlık Bürosunda İş hukukuna ilişkin avukat hizmeti, Gayrimenkul Hukukuna ilişkin avukat hizmeti, İcra Hukukuna ilişkin avukat hizmeti, Miras Hukukuna ilişkin avukat hizmeti de verilmektedir