İçeriğe geç
AnasayfaÇalışma Alanlarımızİş Hukuku

İş Hukuku

  İş Hukuku

  İş Hukuku; işçi ve işveren ilişkilerini, bunların karşılıklı hak ve görevlerini, işe ve işyerine ilişkin yasa ve yönetmeliklerini ele alan hukuk dalıdır. İşçi ve işveren arasında sıklıkla ihtilaflar yaşanmaktadır. Bu noktada gerek işçi gerekse işveren bakımından, arabuluculuk sürecinin ve ardından iş davasının bir avukat ile takip edilmesi hak kaybına uğramamak adına oldukça önemlidir. Av. Feyza Hazar işçi-işveren vekilliği konusunda gerçek ve tüzel kişilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

  Bursa’da iş hukuku davalarında avukat olarak vermiş olduğumuz hizmetler dava vekilliği ve danışmanlık hizmetleri olarak 2’ye ayrılmaktadır. Bu hizmetlerimizi şu şekilde sıralayabiliriz;

  Dava Vekilliği Hizmetleri:

  • İş akdinin feshinden kaynaklanan davalar
  • İş kazasından kaynaklanan tazminat davaları
  • İşe iade davaları
  • İşçilik alacaklarına ilişkin davalar (kıdem,ihbar,fazla mesai vb.)
  • Hizmet tespiti davaları

   Danışmanlık Hizmetleri:

  • İş sözleşmelerinin hazırlanması
  • İş sözleşmelerinin fesih prosedürü
  • İş hukukuna ilişkin uyuşmazlık öncesi hukuki danışmanlık hizmeti sunulması
  • İş hukuku alanında ibraname ve ihtarnameler düzenlenmesi
  • İş sözleşmesinin uygulanması ve denetimi
  • İş sözleşmesinin feshi aşamasının uygulanması ve sözleşmeye uygun şekilde fesih gerçekleştirilmesi

  Hazar Hukuk Bürosu Bursa’da iş hukukunda avukat olarak işçi-işveren ilişkilerinde gerçek ve tüzel kişilere hukuki hizmet vermektedir. Bu kapsamda kurucumuz Av. Feyza Hazar Bursa’da işçi davalarında avukat olarak müvekkillerine profesyonel bir hukuki yardım sunmaktadır.