İçeriğe geç
AnasayfaMakalelerBoşanma ve Aile HukukuAnlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Nasıl Açılır? 2024

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Nasıl Açılır? 2024

  Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

  Tarafların nafaka, velayet, mal rejimi, maddi ve manevi tazminat gibi konularda kendi aralarında anlaşarak anlaştıkları hususları anlaşmalı boşanma protokolünde düzenledikleri ve dava dilekçesiyle birlikte mahkemeye sunmak suretiyle açmış oldukları dava türüne anlaşmalı boşanma davası denir.

  Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

  Anlaşmalı boşanma davası, tarafların boşanmanın sonuçlarına ilişkin tüm hususlarda anlaşmalarından dolayı genellikle tek celsede sonra ermektedir. Taraflar nafaka, tazminat, velayet, mal rejimi gibi konularda anlaşarak bir protokol hazırlarlar. Hazırlamış oldukları bu protokolü mahkemeye sunarlar. Mahkeme, yapacağı tek celse duruşmada bu protokolü değerlendirir. Hakim, protokolü uygun gördüğü takdirde tarafların anlaşmalı olarak boşanmasına karar verir.

  Anlaşmalı boşanma davası için tarafların bir protokol hazırlayarak duruşma günü almaları yeterlidir. Duruşma günü, tarafların mahkemeye başvuru tarihinden itibaren genellikle 1 ay içinde belli olmaktadır. Anlaşmalı boşanma süreci genellikle 2 ay içinde sona ermektedir. Ancak bu süreç bir avukat ile takip edildiği takdirde 10 gün kadar kısa sürede sonuçlanabilmektedir.

  Anlaşmalı Boşanma Davası Açmak İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

  Anlaşmalı boşanma için gereken belgeleri şu şekilde sıralamak mümkündür;

  Taraflardan birinin yukarıdaki belgeler ile istediği yer mahkemesinde harç ve masrafları ödedikten sonra anlaşmalı boşanma davası açması mümkündür.

  Anlaşmalı Boşanma Davası Açmak İçin Hangi Şartlar Gereklidir?

  Tarafların, anlaşmalı boşanma davası açabilmesi için 1 yıl evli kalmış olmaları şartı aranmaktadır. Bu 1 yıllık sürenin başlangıç tarihi eşlerin resmi nikahının olduğu tarihtir. Taraflar ancak resmi nikahın kıyıldığı tarihin üzerinden 1 yıl geçmesi suretiyle anlaşmalı olarak boşanabilirler. Tarafların anlaşmalı olarak boşanabilmesi için her iki eş de boşanmayı karşılıklı olarak kabul etmelidir. Taraflar eğer anlaşmalı olarak boşanmak istiyorlarsa boşanmanın tüm koşullarında ortak bir anlaşma sağlamalıdır. Taraflar sonrasında boşanmaya dair anlaşmış oldukları tüm hususları yazılı olarak bir protokole dökmeli ve bu protokolü imzalamalıdır.

  Anlaşmalı boşanma davasının şartları:

  • Taraflar en az 1 yıl boyunca evli kalmış olmalıdır.
  • Her iki taraf da anlaşmalı boşanmayı kabul etmiş olmalıdır.
  • Taraflar, boşanmanın sonuçlarına ilişkin tüm hususlarda anlaşmış olmalıdır.
  • Anlaşmalı boşanma protokolünü her iki tarafın da imzalaması gerekmektedir.

  Sayılan tüm bu şartları sağlayan taraflar anlaşmalı boşanma yoluna başvurabilirler.

  Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

  Anlaşmalı boşanma protokolü profesyonel bir şekilde hazırlanarak tarafların karşılıklı olarak hakları korunmalıdır. Çünkü hakim, anlaşmalı boşanma davasında tarafların boşanmasına anlaşmalı boşanma protokolüne göre karar vermektedir.

  Anlaşmalı boşanmak isteyen tarafların çoğu internet üzerinden anlaşmalı boşanma protokolü örneği bulup anlaşmalı boşanma protokolünü bu şekilde hazırlamaktadır. Tarafların internet üzerinden buldukları anlaşmalı boşanma protokolünde boşanmanın tüm sonuçlarının belirtilmemesi durumunda taraflar, açmış oldukları anlaşmalı boşanma davasında hak kaybına uğrayabilirler. Örneğin tarafların internet üzerinden buldukları anlaşmalı boşanma protokolünde “nafaka talebimden vazgeçiyorum” ibaresi yer aldığı ve ilgili taraf bu maddeyi değiştirmeden imzaladığı takdirde, nafaka talebinden feragat etmiş olur. Nafaka talebinden feragat eden tarafın, sonrasında dava açarak nafaka talebinde bulunma hakkı yoktur. Bu sebeple anlaşmalı boşanma davası açmak isteyen tarafların boşanma hukuku alanında çalışan bir avukat yardımı almaları hak kaybına uğramamaları adına önemlidir.

  Bunlarla birlikte anlaşmalı boşanma protokolü yasaya ve ahlaka uygun olmalıdır. İlgili anlaşma hükümleri açık ve tereddüte yer vermeyecek şekilde olmalıdır. Bu sebeple niteliği gereği anlaşmalı boşanma protokolünün boşanma davalarında tecrübeli bir avukat ile hazırlanması tavsiye edilmektedir.

  anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır

  Anlaşmalı Boşanma Davası Sonucunda Nafaka Ödenir Mi?

  Anlaşmalı boşanma davasında taraflar nafaka ödenmesi konusunda ortak bir karara varmışlarsa nafaka ödenmektedir. Ancak nafakanın ödenebilmesi için tarafların hazırladığı anlaşmalı boşanma protokolünde nafaka talebinin mutlaka yer alması gerekir. Nafaka talebi, protokolde nafaka miktarı ile birlikte belirtilmelidir. Boşanma davalarında, nafakanın miktarı konusunda bir düzenleme bulunmamaktadır. Nafakanın miktarı, nafakayı ödeyecek kişinin ekonomik durumu ve tarafların anlaşmasına bağlı olarak belirlenmektedir. Anlaşmalı boşanma protokolünde nafaka talebi ve miktarı belirlenip taraflarca imzalandığı takdirde lehine nafakaya hükmedilen tarafça nafakanın artırımı davası açılarak nafakanın artırımı sağlanabilir.

  Anlaşmalı boşanma protokolünde eşlerden biri nafaka talebi olmadığını belirtmişse bu eş nafaka talebinden feragat etmiş sayılır. Anlaşmalı boşanma protokolünde feragat edilen nafakanın türü yoksulluk nafakasıdır. Yoksulluk nafakası, eşler lehine hükmedilen bir nafaka türüdür. Nafaka talebinden feragat söz konusu olursa, nafakadan feragat eden taraf daha sonra dava açarak nafaka talebinde bulunamaz.

  İştirak nafakası ise çocuklar lehine hükmedilen bir nafaka türüdür. Anlaşmalı boşanma protokolünde iştirak nafakası talep edilmemiş olsa dahi dava açılarak daha sonradan talep edilebilmektedir. Bu yönüyle yoksulluk nafakasından ayrılmaktadır.

  Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

  Tarafların mal rejimi, nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat gibi konularda kendi aralarında anlaştıktan sonra bir anlaşmalı boşanma protokolü ile dava dilekçesi hazırlamak suretiyle anlaşmalı boşanma davası açılır. Boşanmak isteyen eşlerden biri; anlaşmalı boşanma protokolü, iki nüsha dava dilekçesi ve nüfuz cüzdanı fotokopisini ekleyerek istediği yer mahkemesinde harç ve masrafları ödedikten sonra anlaşmalı boşanma davası açabilir.

  Anlaşmalı Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

  Anlaşmalı boşanma davasında görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Ancak bulunduğunuz ilçede aile mahkemesi bulunmuyorsa görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesi olacaktır.

  Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

  Anlaşmalı boşanma davasını herhangi bir mahkemede açmak mümkündür. Çekişmeli boşanma davasında olduğu gibi taraflardan birinin ikamet ettiği yer yahut tarafların son altı aydan beri ikamet ettikleri yer mahkemesinde dava açılması gerektiği gibi bir durum söz konusu değildir.

  Anlaşmalı Boşanma ve Çekişmeli Boşanma Arasındaki Farklar Nelerdir?

  Tarafların anlaşmalı boşanma davası yoluna başvurabilmesi için 1 yıl evli kalmış olması gerekmektedir. Çekişmeli boşanma yoluna başvurmak için kanun böyle bir şart aramamaktadır. Anlaşmalı boşanma davasında hakim, tarafların hazırlamış olduğu boşanma protokolüne dayanarak bir karar verir fakat çekişmeli boşanmada boşanmanın tüm sonuçlarına ilişkin (nafaka, malvarlığı, velayet, maddi manevi tazminat, ortak konut) kararları hakim kendisi re’sen takdir eder. Anlaşmalı boşanma davası tek celsede sona ererken çekişmeli boşanma davası daha uzun sürede sona erer. Tarafların anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma yoluna başvuracağının tespiti menfaatlerine göre değerlendirilmelidir. Boşanma davalarında süreç boyunca takip edilmesi gereken önemli detaylar ve kaçırılmaması gereken süreler vardır. Bu sebeple tarafların avukat yardımı almalarında üstün yararları vardır.

  anlaşmalı boşanma ücreti

  Anlaşmalı Boşanma Davası Avukatlık Ücreti Nedir?

  Avukatların anlaşmalı boşanma davası için almaları gereken minimum tutarlar avukatın bağlı olduğu baro tarafından belirlenmektedir. Bu ücretler tavsiye niteliğindedir ve üst limiti bulunmamaktadır. (Boşanma ücretleriyle ilgili yazımıza linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.) Ancak anlaşmalı boşanma davası avukatlık ücretinin çekişmeli boşanma davası avukatlık ücretine göre daha makul olduğunu söylemek mümkündür.

  Anlaşmalı Boşanma Davası Açmak İçin Avukat Gerekli Midir?

  Taraflar, avukatları olmadan anlaşmalı boşanma davası açarak duruşmaları takip edebilirler. Bu sebeple boşanma davası açmak için avukat şart değildir. Fakat boşanma davasını avukatsız takip etmek; bir hastanın doktora gitmeden bilinçsizce ilaç içerek kendini tedavi etmeye çalışmasına benzer. Sonucunda istenmeyen durumlar ortaya çıkar.

  Anlaşmalı boşanma davaları hukuki bilgi ve tecrübe gerektirir. Anlaşmalı boşanma davası sürecinde anlaşmalı boşanma protokolünü doğru hazırlamak çok önemlidir. Protokol, kanunda belirtilen şartlara uygun olmadığı takdirde mahkeme anlaşmalı boşanmaya karar vermez. Tarafların çabuk sonuçlanmasını istediği anlaşmalı boşanma süreci bu sebeple uzar. Buna bağlı olarak boşanma davasını boşanma davalarında tecrübeli bir avukat ile yürütmek tarafların hak kaybına uğramamaları ve sürecin hızlı sonuçlanması adına önemlidir.

  Ücretli danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Hazar Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz. Avukat Feyza Hazar Bursa’da müvekkillerine boşanma davalarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

  0537 925 38 39

  AVUKAT FEYZA HAZAR

  HAZAR HUKUK BÜROSU