İçeriğe geç
AnasayfaMakalelerDilekçe ÖrnekleriAnlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği*2024

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği*2024

  Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

  Tarafların mal rejimi, nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat gibi konulardaki anlaşmalarının şartlarını düzenleyen yazılı protokole anlaşmalı boşanma protokolü denir. Anlaşmalı boşanma protokolünün mahkemeye sunulması, hakimin bu protokolü onaylaması ve anlaşmalı boşanmak isteyen tarafların boşanmak istediklerine dair özgür iradelerini açıklamalarının ardından boşanma gerçekleşir. Ancak hakim, tarafların ve çocukların menfaatini göz önünde bulundurarak anlaşmalı boşanma protokolünde değişiklikler yapabilir. Hakimin yapmış olduğu bu değişikliklerin taraflarca da kabul edilmesinin ardından boşanma gerçekleşmiş olur.

  İnternet üzerinden yapılan araştırma sonucunda anlaşmalı boşanma protokolü örneği bularak protokol hazırlamak basit bir husus gibi görünse de anlaşmalı boşanma protokolünde yapılacak en ufak bir hata ciddi hak kayıplarına yol açmaktadır. Bu sebeple boşanma protokolünün hazırlanması aşamasında boşanma davalarında tecrübe sahibi bir avukattan hukuki destek almak tarafların menfaatleri açısından yararlı olacaktır.

  Aşağıda anlaşmalı boşanma protokolü örneği sunulmuştur.

  ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ ÖRNEĞİ

  ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

  TARAF :AAAAAAAA (T.C Kimlik No:12345678910)

  TARAF :BBBBBBBB (T.C Kimlik No:12345678911)

  KONU :Anlaşmalı boşanma protokolünün sayın mahkemenize sunulmasıdır.

  AÇIKLAMALAR:

  1) Boşanma Hususu
  Her iki taraf da karşılıklı olarak BOŞANMAYI KABUL ETMİŞLERDİR. Evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda taraflar anlaşmaya varmışlardır.

  2) Velayet
  Tarafların evlilik birliğinden olan ortak çocuğu YYYYYYYY’in velayeti, annesi AAAAAAAA’ya verilecektir. Taraflar bu konuda anlaşmaya varmışlardır.

  3) İştirak Nafakası
  Ortak çocuğun giderlerinin karşılanması için baba BBBBBBBB, anne AAAAAAAA’nın …………………. iban numaralı hesabına hüküm tarihinden itibaren her ayın ……unda tedbir ve iştirak nafası olarak ……. TL ödeme yapacaktır.

  4) Şahsi Münasebet Tesisi
  Velayeti anneye verilen ortak çocuk YYYYYYYY haftaiçi annesiyle, haftasonları ise babasıyla kalacaktır. Ayrıca dini bayramlarda 1 tam gün, her yıl Şubat tatilinde 10 gün ve her yıl 1 Temmuz ile 31 Temmuz tarihleri arasında 1 ay babayla kalması konusunda taraflar anlaşmaya varmışlardır.

  5) Maddi ve Manevi Tazminat
  (1) Taraflar boşanma nedeniyle karşılıklı olarak maddi veya manevi tazminat talepleri olmadığı konusunda anlaşmaya varmışlardır.

  (2) Davalı BBBBBBBB evlilik birliğinde kendisinden kaynaklı yaşanan olaylar sebebiyle davacı AAAAAAAA’ya …… -TL maddi tazminat, …… TL  manevi tazminat ödeyecektir.

  6) Mal Paylaşımı
  (1) Tarafların evlilik birliği içerisinde ortak edinilmiş ve AAAAAAAA adına kayıtlı bulunan ………….. plakalı …….. model……marka araç ……… tarihine kadar satılarak satış bedelinin yarısı AAAAAAAA tarafından BBBBBBBB’ye aynı gün ödenecektir. Ayrıca aracın ……… tarihine kadar satılmaması halinde, …….tarihinde aracın değerine karşılık olarak AAAAAAAA tarafından BBBBBBBB’ye ………. TL ödenecektir.

  (2) Evlilik birliği içerisinde elde edilen, …. İli, …. İlçesi, …. Mevkii, … Ada, … Parsel numaralı taşınmaz davacı AAAAAAAA adına tapuda tescil edilecektir. Tarafların müşterek konutunda bulunan tüm ev eşyaları AAAAAAAA tarafından alınacaktır.

  7) Yoksulluk Nafakası
  Taraflardan BBBBBBBB, davacı AAAAAAAA’ya ait ……………. iban numaralı hesabına hüküm tarihinden itibaren her ayın……. unda yoksulluk nafakası olarak…………… TL ödeyecektir.

  8) Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücreti
  Tarafların birbirlerinden yargılama gideri ve vekalet ücreti yönünden herhangi bir talepleri bulunmamaktadır.

  SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan tüm hususlar üzerinde taraflar tam bir anlaşmaya varmış olup, işbu protokol mahkeme dosyasına sunulmak üzere birlikte tanzim ve imza olunmuştur. Tüm bu nedenlerle, sayın mahkemenizce anlaşmalı boşanma protokolünün kabulü ile anlaşma doğrultusunda boşanmaya karar verilmesi, arz ve talep olunur. …/../2024

  TARAF(AAAAAAAA)                                                              TARAF (BBBBBBBB)

  Ücretli danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Hazar Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz. Avukat Feyza Hazar Bursa’da müvekkillerine boşanma davalarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

  0537 925 38 39

  AVUKAT FEYZA HAZAR

  HAZAR HUKUK BÜROSU