İçeriğe geç
AnasayfaMakalelerBoşanma ve Aile HukukuBoşanma Davası ve Boşanma Avukatı Ücreti 2024

Boşanma Davası ve Boşanma Avukatı Ücreti 2024

  Boşanma davalarında avukatın alacağı ücretin alt sınırı, Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl resmi gazetede yayımlanarak belirlenmektedir. 2024 Yılı Boşanma Davası ve Boşanma Avukatı Ücreti alt sınırı 17.900 TL‘dir. Boşanma davalarında boşanma avukatının, resmi gazetede yayımlanan bu asgari miktarın altında avukatlık ücreti alması yasaktır.

  Türkiye Barolar Birliği tarafından resmi olarak yayımlanan avukatlık asgari ücret tarifesinin yanı sıra, avukatların mensubu oldukları barolar tarafından da her yıl tavsiye niteliğinde bir avukatlık ücret tarifesi yayımlanmaktadır. Bu tarifeyle, avukatların hangi dava türü için ne kadar ücret alması gerektiğine yönelik tavsiye niteliğinde ücretler belirlenmektedir. Fakat boşanma davalarında avukatın mensubu olduğu baro tarafından belirlenen bu tarifeye uyma zorunluluğu yoktur. Buna bağlı olarak, boşanma davalarında avukatın tavsiye niteliğindeki ücret tarifesinin altında ücret alması kendi inisiyatifindedir.

  2024 boşanma davası ve avukat ücreti için Bursa Barosu’nun tavsiye niteliğindeki ücret tarifesi;

  • Anlaşmalı boşanma davası ücreti: 36.000 TL
  • Çekişmeli boşanma davası ücreti: 50.250 TL

  olarak belirlenmiştir.

  Fakat daha önceden de belirttiğimiz gibi bu ücretler tavsiye niteliğindedir. Boşanma davalarında avukatın, mensubu olduğu baro tarafından yayımlanan bu tavsiye niteliğindeki ücretlerin altında ya da üstünde iş ve dava almasına engel bir durum yoktur. Ancak şunu da tekrar belirtmek gerekirse; Türkiye Barolar Birliği tarafından yayımlanan avukatlık ücret tarifesine göre; avukatın, aile mahkemesinde görülen davalarda 17.900 TL’nin altında bir ücret alması kesinlikle yasaktır.

  Boşanma Davalarında Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

  Avukatlığın serbest bir meslek olması ve her avukatın, alacağı ücreti kendisinin takdir edebilmesi sebebiyle boşanma davası ve avukat ücreti değişkenlik gösterebilmektedir. Boşanma davalarında avukat ücreti belirlenmesindeki temel faktör, avukatın boşanma davası için harcayacağı mesai ve emektir.

  Bursa Barosu tarafından Bursa’da görülen boşanma davalarında avukatlık ücreti için belirlenen tavsiye niteliğindeki ücretler;

  • Anlaşmalı boşanma davası ücreti: 36.000 TL
  • Çekişmeli boşanma davası ücreti: 50.250 TL

  olarak belirlenmiştir.

  Bununla beraber aile mahkemelerinde görülen diğer davaların, Bursa Barosu tarafından belirlenen tavsiye niteliğindeki ücretleri şu şekildedir:

  2024 boşanma davası ve avukat ücreti
  2024 boşanma davası ve avukat ücreti

  Bursa Barosu tarafından tavsiye niteliğinde yayımlanan avukatlık ücret tarifesidir.

  • Evlenmeye izin, iddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin davalar 30.900 TL
  • Nişan bozulmasından doğan davalar 30.900 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı
  • Anlaşmalı boşanma davaları 36.000 TL
  • Çekişmeli boşanma davaları 50.250 TL
  • Çekişmeli ve maddi manevi tazminat istemli davalar 50.250 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı
  • Nesebin reddi, tashihi ve babalık davaları 44.000 TL
  • Nafaka davası 33.000 TL
  • Evlat edinme davası 33.000 TL
  • Ailenin korunmasına ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair 6284 sayılı kanundan doğan davalar 30.900 TL
  • Tenfiz ve tanıma davaları 40.500 TL
  • Mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan alacak davaları (katkı payı, değer artış payı ve katılma alacağı davaları) 50.250 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı
  • Velayet davası 44.000 TL

  Bursa’da Görülen Boşanma Davalarında Avukatlık Ücreti Ne Kadardır?

  Boşanma davalarına bakan avukat, anlaşmalı boşanma davasında daha az mesai ve emek harcarken çekişmeli boşanma davasında daha fazla mesai ve emek harcamaktadır. Bununla beraber daha önceden de belirttiğimiz gibi, avukatların bağlı oldukları baro tarafından tavsiye niteliğinde yayınlamış olan tarifeye uyma zorunluluğu olmamakla birlikte bu tarifenin altında ücret alabilmesi mümkündür. Bursa’da görülen boşanma davalarında avukatlık ücretini doğru şekilde belirlemek için davanın içeriği hakkında bilgi sahibi olmak gereklidir.

  Taraflar, boşanma davasıyla birlikte maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilirler. Tazminat, boşanma davasıyla beraber talep edilebileceği gibi boşanma davasından sonra açılacak davayla da talep edilebilir. Boşanma davasının avukat ile takip edilmesi durumunda avukat, mahkemece takdir edilen tazminat miktarı üzerinden % olarak pay alabilme hakkına sahiptir. Bursa’da boşanma davasına bakan bir avukat, Bursa Barosu‘nun tavsiye niteliğindeki tarifesine göre çekişmeli boşanma davası için 50.250 TL avukatlık ücretinin yanı sıra maddi ve manevi tazminat talebi de varsa bu miktar üzerinden %16 oranında bir ücret talep edebilir.

  Bu durumda Bursa’da görülen boşanma davalarında avukatlık ücreti; 50.250 TL avukatlık ücreti + maddi ve manevi tazminat talebi varsa tazminat tutarının %16’sı oranında olacaktır.

  boşanma davası avukat ücreti

  Anlaşmalı Boşanma Davası Avukat Ücreti Ne Kadardır?

  Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına göre daha az emek ve mesai gerektiren davadır. Bu sebeple anlaşmalı boşanma davası ücreti çekişmeli boşanma davası ücretine kıyasla daha uygundur.

  Anlaşmalı boşanma davasında avukat, öncelikle tarafları ofisine davet eder. Yapılan görüşmede taraflar, boşanmanın tüm sonuçlarında (nafaka, mal rejimi, velayet, maddi ve manevi tazminat v.b) ortak bir karara varırlar. Daha sonra avukat, tarafların anlaşmış oldukları konuların içeriğine uygun olarak bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlar ve anlaşmalı boşanma davasını açar. Sonrasında yaklaşık 1 -1,5 aylık bir süreçte boşanma gerçekleşir. Anlaşmalı boşanma davası ücreti, avukatlı takip edilmesi ve avukatsız takip edilmesi durumunda farklılık gösterir.

  • Boşanma davasında avukatla takip edilen anlaşmalı boşanma davası ücreti: 17.900 TL. (Davanın içeriğine göre farklılık gösterebilir.)
  • Boşanma davasında avukat olmadan takip edilen anlaşmalı boşanma davası ücreti: 2000-2500 TL. (Sadece mahkeme veznesine yatırılan harç tutarı ortalamasıdır.)

  Boşanma davalarında avukat, anlaşmalı boşanma sürecine hakim bir avukat olarak; anlaşmalı boşanma davalarını tarafların ortak talepleri doğrultusunda, hak kaybı yaşatmadan sonuçlandırmaktadır.

  Boşanma Davası Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

  Boşanma davası avukat ücreti belirlenmesinde en önemli faktör avukatın dava için harcayacağı emek ve mesaidir. Avukat, boşanma davası için dilekçeler hazırlayacak, hukuka uygun delilleri toplayıp düzenleyecek, dava sırasında müvekkili için savunma yapacaktır. Boşanma davası sonucunda müvekkil aleyhine bir karar çıktığı takdirde; avukat boşanma davasını istinaf edecek ve sonrasında gerekirse temyiz sürecini de takip edecektir. Bu gibi durumlarda boşanma davası ortalama 2-3 yıl arası sürebilmektedir. Bu süreçte boşanma davasında avukat davayı titizlikle takip etmektedir. Sayılan hususların tümü boşanma davalarında avukat ücretinin belirlenmesinde rol oynamaktadır. Boşanma davası avukat ücreti, davanın anlaşmalı ya da çekişmeli olması durumuna göre farklılık göstermektedir.

  2024 Boşanma Davası Mahkeme Masrafları Ne Kadardır?

  Mahkeme masrafları; davacı tarafın mahkemede dinletmek istediği tanık sayısı, dosyanın bilirkişiye gidip gitmeyeceği gibi hususlara göre değişmektedir. Yine de 2024 yılı boşanma davası mahkeme masrafları için ortalama bir miktar belirtmek mümkündür. 2024 yılı için boşanma davası açarken mahkeme veznesine yatırılması gereken harç ve giderler ortalama 2000 TL-2500 TL civarındadır.

  Boşanma Davasında Ücreti Karşı Taraf Mı Öder?

  Boşanma davalarında ücreti karşı taraf mı öder? sorusu avukatların en sık duyduğu sorulardan biridir. Boşanma davasında tuttuğunuz avukatın ücretini karşı taraf ödemez. Karşı taraf, ancak mahkeme tarafından haksız bulunduğu takdirde yargılama giderleri ve avukatlık asgari ücret tarifesi ile sınırlı olan avukatlık ücretini öder. Bununla birlikte; boşanma davasında ücreti hangi tarafın ödeyeceği tarafların kendi aralarında yapacağı bir anlaşmayla belirlenebilir. Fakat taraflar arasında bir anlaşma gerçekleşmemişse ücretin uygulamada genellikle şu şekilde ödendiği görülmektedir:

  • Anlaşmalı boşanma davalarında ücret genellikle ortak şekilde ödenmektedir.
  • Çekişmeli boşanma davalarında; haksız bulunan taraf, yargılama giderlerini ve karşı tarafın avukatlık ücretini ödemekle yükümlü olur. Ancak şu durum unutulmamalıdır ki; kusurlu olan tarafın karşı tarafın avukatlık ücretini ödeyeceği miktar, avukatlık asgari ücret tarifesi ile sınırlıdır. Çekişmeli boşanma davalarında müvekkilin avukata ödeyeceği avukatlık ücreti, müvekkil tarafından geri alınabilecek bir ücret değildir.

  Ücretli danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Hazar Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz. Avukat Feyza Hazar Bursa’da müvekkillerine boşanma davalarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

  0537 925 38 39

  AVUKAT FEYZA HAZAR

  HAZAR HUKUK BÜROSU