İçeriğe geç
AnasayfaMakalelerBoşanma ve Aile HukukuBoşanma Davası Nasıl Açılır*2024 Ücreti Nedir?

Boşanma Davası Nasıl Açılır*2024 Ücreti Nedir?

  Müvekkillerimizden tarafımıza sıklıkla sorulan sorulardan birisi de boşanma davası nasıl açılır? sorusudur. Boşanma davası açmak isteyen taraf, öncelikle boşanma sebebini belirleyecektir. Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma sebepleri; evlilik birliğinin temelinden sarsılması (şiddetli geçimsizlik), zina (aldatma), hayata kast pek kötü veya onur kırıcı davranış, haysiyetsiz yaşam sürme ve suç işleme, terk, akıl sağlığı’dır. Boşanma davasını açacak olan taraf, boşanma sebebini yanlış bir sebebe dayandırdığı takdirde davayı kaybedecektir. Buna bağlı olarak boşanma davasının sebebini doğru saptamak önem arz etmektedir.

  Bir diğer husus ise taraflar hangi tür boşanma ile boşanacaklarına karar vermelidir. Türk Medeni Kanunu’nda boşanma türleri anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma olmak üzere 2’ye ayrılmaktadır. Taraflar, evliliklerinin en az 1 yıl sürmüş olması ve tüm koşullarda anlaşmaları halinde anlaşmalı boşanabilirler. Taraflar anlaşmalı olarak boşanamadığı takdirde ise çekişmeli boşanma yoluna başvurarak boşanabilirler.

  boşanmak için ne yapmak gerek

  Boşanma Davası Nasıl Açılır?

  Boşanma davası nasıl açılır? sorusunun cevabı şu şekildedir; boşanma davası açmak için eşlerden birinin boşanma talepli bir dilekçe hazırlaması gerekmektedir. Davanın çekişmeli ya da anlaşmalı olmasının önemi yoktur. Her iki durumda da dava açılabilmesi için bir dilekçe gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davası açmak isteyen taraf, kendi ikametgahının bulunduğu yahut eşiyle birlikte son 6 aydır oturduğu aile konutunun ikametgahının bulunduğu yerin aile mahkemesine giderek dava açabilir. Boşanma davası açmak için birtakım belgeler gereklidir;

  Boşanma Davası Açmak İçin Gerekli Belgeler

  • 2 nüsha dava dilekçesi
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Varsa eklenecek belgeler
  • Dava anlaşmalı olarak açılacak ise anlaşmalı boşanma protokolü

  Boşanma davasını açacak taraf yukarıdaki belgeler ile birlikte adliyenin içindeki tevzi bürosuna başvuracaktır. Dava anlaşmalı boşanma davası ise dava dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve eklenecek belgelerin yanı sıra anlaşmalı boşanma protokolü de hazırlanmalıdır. Gerekli belgeler tevzi bürosuna teslim edilip dava harçları da ödendikten sonra boşanma davası açılmış olacaktır.

  Boşanma davasını boşanma davalarına bakan bir avukat ile takip etmek isteyen tarafın özel vekaletname çıkarması gerekmektedir. Özel vekaletname çıkarmak için de en az 2 adet vesikalık fotoğraf gerekmektedir. Daha sonra ilgili taraf notere giderek boşanma davası için özel vekaletname çıkarmak istediğini belirtmelidir.

  Boşanma davası açacak tarafın dava dilekçesini kendisinin yazması mümkündür. Ancak boşanma davası boşanma davalarında tecrübeli bir avukat ile temsil edildiği takdirde hukuki kayıpların önüne geçilecektir. Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen usuli işlemleri vatandaşın takip edebilmesi oldukça zordur. Örneğin kanunda belirtilen ve dava dilekçesinde kesin olması gereken unsurlardan birinin bile eksik olması halinde, hakim açılmış olan boşanma davasının usulden reddine karar verecektir. Bu sebeple boşanma davalarının boşanma davalarında tecrübeli bir avukat ile takip edilmesi durumunda tarafların hukuki kaybını engellemiş olacaktır.

  Boşanma Davası Türleri Nelerdir?

  Boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olmak üzere iki türdür.

  Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

  Tarafların mal rejimi, nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat gibi konularda kendi aralarında anlaştıktan sonra anlaşmalı boşanma protokolü hazırlayıp imzalamak suretiyle, mahkemeye giderek açmış oldukları dava türüne anlaşmalı boşanma davası denir.

  anlaşmalı boşanma davası

  Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

  Tarafların mal rejimi, nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat gibi konularda kendi aralarında anlaştıktan sonra bir anlaşmalı boşanma protokolü ile dava dilekçesi hazırlamak suretiyle anlaşmalı boşanma davası açılır. Boşanmak isteyen eşlerden biri; anlaşmalı boşanma protokolü, iki nüsha dava dilekçesi ve nüfuz cüzdanı fotokopisini ekleyerek istediği yer mahkemesinde harç ve masrafları ödedikten sonra, anlaşmalı boşanma davası açabilir.

  Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları Nelerdir?

  Tarafların anlaşmalı boşanma davası açabilmek için 1 yıl evli kalmış olmaları şartı aranmaktadır. Bu 1 yıllık sürenin başlangıç tarihi eşlerin resmi nikahının kıyılmış olduğu tarihtir. Taraflar ancak resmi nikahın kıyıldığı tarihin üzerinden 1 yıl geçmesi suretiyle anlaşmalı olarak boşanabilirler. Tarafların anlaşmalı olarak boşanabilmesi için her iki eş de boşanmayı karşılıklı olarak kabul etmelidir. Taraflar eğer anlaşmalı olarak boşanmak istiyorlarsa boşanmanın tüm koşullarında ortak bir anlaşma sağlamaları gerekmektedir. Çocuk varsa çocukların velayetinin kimde kalacağı, boşanma sonrası ödenecek nafaka, maddi ve manevi tazminat talepleri ve sahip olunan tüm mal varlığı gibi konularda ortak bir anlaşma sağlanmalıdır. Sonrasında taraflar boşanmaya dair anlaşmış oldukları tüm hususları yazılı olarak bir protokole dökmeli ve bu protokolü imzalamalıdırlar.

  Anlaşmalı boşanma davasının şartları:

  • Taraflar en az 1 yıl evli kalmış olmalıdır.
  • Her iki taraf da anlaşmalı boşanmayı kabul etmiş olmalıdır.
  • Taraflar boşanmaya dair tüm hususlarda ortak bir anlaşmaya varmış olmalıdır.
  • Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamalı ve hazırlanan protokol taraflarca imzalanmalı

  Bu şartları sağlayan tüm taraflar anlaşmalı boşanma yoluna başvurabileceklerdir.

  anlaşmalı boşanma protokolü

  Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

  Anlaşmalı boşanma protokolü profesyonel bir şekilde hazırlanarak tarafların karşılıklı olarak hakları korunmalıdır. Anlaşmalı boşanmak isteyen tarafların çoğu internet üzerinden anlaşmalı boşanma protokolü örneği bulup anlaşmalı boşanma protokolünü bu şekilde hazırlamaktadır. Hakim, anlaşmalı olarak açılmış bir boşanma davasında tarafların boşanmasına, anlaşmalı boşanma protokolüne göre karar vermektedir. Tarafların internet üzerinden bulmuş oldukları anlaşmalı boşanma protokolünde boşanmanın tüm sonuçlarının belirtilmemesi durumunda taraflar, açmış oldukları anlaşmalı boşanma davasında hak kaybına uğrayabilirler. Örneğin tarafların internet üzerinden bulmuş olduğu bir anlaşmalı boşanma protokolünde “nafaka talebimden vazgeçiyorum” ibaresi yer aldığı ve ilgili taraf bu maddeyi imzaladığı takdirde, nafaka talebinden feragat etmiş sayılır. Nafaka talebinden feragat eden tarafın, sonrasında dava açarak nafaka talebinde bulunma hakkı yoktur. Bu sebeple boşanmak isteyen tarafların boşanma davalarında tecrübeli bir avukat yardımı almaları hak kaybına uğramamaları adına önemlidir.

  Anlaşmalı Boşanma Davası Sonucunda Nafaka Ödenir Mi?

  Anlaşmalı boşanma davasında nafaka ödenmesi konusunda taraflar ortak bir karara varmışlarsa nafaka ödenmektedir. Ancak nafakanın ödenebilmesi için tarafların hazırladığı anlaşmalı boşanma protokolünde nafaka talebinin mutlaka yer alması gerekir. Nafaka talebi, protokolde nafaka miktarı ile birlikte belirtilmelidir. Boşanma davalarında, nafakanın miktarı konusunda bir düzenleme bulunmamaktadır. Nafakanın miktarı, nafakayı ödeyecek kişinin ekonomik durumu ve tarafların anlaşmasına bağlı olarak belirlenmektedir. Anlaşmalı boşanma protokolünde nafaka talebi ve miktarı belirlenip taraflarca imzalandığı takdirde lehine nafakaya hükmedilen tarafça nafakanın artırımı davası açılarak nafakanın artırımı sağlanabilir.

  Anlaşmalı boşanma protokolünde eşlerden birinin nafaka talebi olmadığı belirtilmişse bu eş nafaka talebinden feragat etmiş sayılır. Anlaşmalı boşanma protokolünde feragat edilen nafakanın türü yoksulluk nafakasıdır. Yoksulluk nafakası, eşler lehine hükmedilen bir nafaka türüdür. Nafaka talebinden feragat söz konusu olursa, nafakadan feragat eden taraf daha sonra dava açarak nafaka talebinde bulunamaz.

  İştirak nafakası ise çocuklar lehine hükmedilen bir nafaka türüdür. Anlaşmalı boşanma protokolünde iştirak nafakası talep edilmemiş olsa dahi dava açılarak daha sonradan talep edilebilmektedir. Bu yönüyle yoksulluk nafakasından ayrılmaktadır.

  Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

  Anlaşmalı boşanma davası, tarafların boşanmanın sonuçlarına ilişkin hususların tamamında anlaşmasından dolayı tek celsede sona eren dava türüdür. Taraflar mal rejimi, nafaka, tazminat, velayet, ortak konut gibi konularda anlaşarak bir protokol hazırlar ve hazırlamış oldukları bu protokolü mahkemeye sunarlar. Mahkeme yapılan tek celse duruşmada bu protokolü değerlendirip kabul etmesiyle anlaşmalı olarak boşanma gerçekleşir. Anlaşmalı boşanma için tarafların anlaşma protokolü hazırlayıp imzalayarak duruşma günü alması yeterlidir. Duruşma günü tarafların mahkemeye müracaat tarihinden itibaren genellikle 1 ay içerisinde mahkeme tarafından belirlenir.

  Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

  Eşlerden birinin boşanmak isteyip diğerinin boşanmak istememesi durumunda yahut eşlerden her ikisinin de boşanmak isteyip boşanmanın sonuçlarında (nafaka, maddi ve manevi tazminat, velayet, malvarlığı) anlaşamamaları sonucu açılacak olan dava türüne çekişmeli boşanma davası denir. Çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanma davası gibi tek celsede sona ermeyip çok daha uzun sürmektedir.

  Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

  Anlaşmalı boşanamayan eşler, çekişmeli olarak boşanmaya karar verdikten sonra eşlerden biri 2 nüsha dava dilekçesi, eklemek istediği belgeler ve nüfus cüzdan fotokopisi ile birlikte davayı açacağı yer mahkemesinin içindeki tevzi büroya giderek çekişmeli boşanma davası açabilir. Davayı açan taraf harç ve masrafları mahkeme veznesine peşin olarak yatırmak zorundadır.

  eşim boşanmak istiyor ben istemiyorum

  Karşı Taraf Boşanmak İstemese De Boşanmak Mümkün Müdür?

  Eşlerden birinin boşanmak istememesi durumunda açılacak boşanma davası türü çekişmeli boşanma davası olacaktır. Çekişmeli boşanma davası açmak isteyen taraf, boşanma sebeplerini içeren dava dilekçesiyle beraber dava açacaktır. Boşanmak isteyen taraf, dava dilekçesinde belirtmiş olduğu boşanma sebeplerinin haklılığını ispat etmekle yükümlüdür. Buna bağlı olarak boşanmak isteyen taraf; dava dilekçesinde belirtmiş olduğu iddiaların haklılığını tanık dinleterek yahut elinde başka belgeler varsa bunları mahkemeye sunarak ispatlayabilir. Karşı taraf boşanmak istemese dahi, davayı açan tarafın boşanma sebebi kanunda sayılan sebeplerden biri ise ve davayı açan taraf boşanma sebebinin haklılığını ve karşı tarafın kusurunu ispatladığı takdirde hakim boşanma kararı verir. Fakat boşanmak istemeyen eş, davayı açan tarafın belirtmiş olduğu boşanma sebebinde hiçbir kusuru olmadığını ispat ederse bu durumda dava reddedilir. Davayı açan taraf muhakkak boşanmak istemeyen eşin kusurunu ispatlamakla yükümlüdür. Aksi takdirde hakimin boşanma kararı verebilmesi mümkün değildir.

  Boşanma Davasında Gerekçe Göstermek Gerekir Mi?

  Boşanma davasını açan taraf dava dilekçesinde mutlaka somut bir boşanma sebebi gerekçesi göstermek zorundadır. Boşanma sebebi, genel boşanma sebebi olan evlilik birliğinin temelinden sarsılması (şiddetli geçimsizlik) olabileceği gibi özel boşanma sebepleri olan zina (aldatma), hayata kast pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme, terk ve akıl sağlığı da olabilir.

  Davayı açan eş, dava dilekçesinde belirtmiş olduğu boşanma sebebinde karşı tarafın kusurlu olduğunu ispatlamakla yükümlüdür. Aksi takdirde davacının açtığı boşanma davası reddedilir. Davacının, dava dilekçesinde boşanma sebebi olarak gösterdiği hususun meydana gelmesi kendi kusuruna dayanıyorsa, boşanma davası yine reddedilecektir.

  Anlaşmalı boşanma davalarında ise durum farklıdır; eşlerin kusuru ya da gerekçe davada uyuşmazlık konusu değildir.

  Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

  Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davasına göre çok daha uzun sürmektedir. Bu sebeple boşanmaya karar veren taraflar maddi- manevi yıpranmamak ve sürecin daha kısa olması sebebiyle genellikle anlaşmalı olarak boşanmayı tercih etmektedir. Anlaşmalı boşanma davası taraflar boşanmaya ilişkin tüm hususlarda anlaştıkları için tek celsede sona ermektedir. Fakat çekişmeli boşanma davasında bu durum tam tersidir. Çekişmeli boşanmada taraflar boşanmanın sonuçlarına ilişkin hususlarda anlaşamamaktadır ya da taraflardan biri boşanmak istememektedir. Çekişmeli boşanma davasındaki dilekçeler aşaması ortalama 1-5, 2 ay sürmektedir. Bu aşamalar sona erdikten sonra ön inceleme aşaması ve daha sonra tahkikat aşamasına geçilir.

  Çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanma davası gibi tek celsede sona eren bir boşanma türü değildir. Bunun sebebi tarafların sunmuş olduğu delillerin mahkeme tarafından detaylı incelemeden geçiyor olmasıdır. Bununla birlikte bu süreçte işleyen bir usul de vardır. Çekişmeli boşanma davaları İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir gibi büyükşehirlerde bir buçuk- iki yıl sürebilir. Ancak daha küçük şehirlerde bir ya da bir buçuk yılda sonuçlanabilmektedir. Fakat şu durum da unutulmamalıdır ki yerel mahkeme tarafından verilmiş olan boşanma kararı istinaf ya da temyiz edilirse kararın kesinleşmesi için bir buçuk yıl kadar daha beklemek gerekebilir.

  Anlaşmalı Boşanma ve Çekişmeli Boşanma Arasındaki Farklar Nelerdir?

  Tarafların anlaşmalı boşanma yoluna başvurabilmesi için 1 yıl evli kalmış olması gerekmektedir. Çekişmeli boşanma yoluna başvurabilmek için kanun böyle bir şart aramamaktadır. Anlaşmalı boşanmada hakim, tarafların hazırlamış olduğu boşanma protokolüne dayanarak bir karar verir fakat çekişmeli boşanmada boşanmanın tüm sonuçlarına ilişkin (nafaka, malvarlığı, velayet, maddi manevi tazminat, ortak konut) kararları hakim kendisi re’sen takdir eder. Anlaşmalı boşanma davası tek celsede sona ererken çekişmeli boşanma davası çok daha uzun bir sürede sona erer. Tarafların anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma yoluna başvuracağının tespiti menfaatlerine göre değerlendirilmelidir. Boşanma davalarında süreç boyunca takip edilmesi gereken önemli detaylar ve kaçırılmaması gereken süreler vardır. Bu sebeple tarafların boşanma davalarında tecrübeli bir avukattan yardım almalarında üstün yararları vardır.

  Boşanma Davası Nerede Açılır?

  Boşanma davalarında yetkili mahkeme; eşlerin dava açılmadan önceki son altı aydan beri ikamet ettikleri evlerinin bulunduğu yerdeki mahkeme ya da eşlerden birinin ayrı olarak ikamet ettiği yer mahkemesidir. Dolayısıyla taraflardan her ikisi de ikametgahının bulunduğu yerde bulunan aile mahkemesinde boşanma davası açabilecektir.

  Ancak şunu belirtmekte fayda var ki boşanma davalarında yetki kesin değildir. Bu nedenle evden ayrılan taraf başka bir şehre yerleşmişse yerleşmiş olduğu şehirden de dava açabilecektir.

  Anlaşmalı boşanma davası herhangi bir adliyede açılabilir. Çekişmeli boşanma davasında olduğu gibi taraflardan birinin ikamet ettiği yer yahut tarafların son altı aydan beri ikamet ettikleri yer mahkemesinde dava açılması gerektiği gibi bir durum söz konusu değildir.

  Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

  Aile mahkemeleri boşanma davalarında görevli mahkemedir. Ancak bulunduğunuz ilçede aile mahkemesi bulunmuyorsa görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesi olacaktır.

  Boşanma Davasını İlk Kim Açmalıdır?

  Geçerli boşanma sebebi olan taraf, boşanma davalarında tecrübeli bir avukat yardımıyla yahut kendisi mahkemeye başvurarak boşanma davasını açabilir. Boşanma davasını ilk kimin açtığının bir önemi yoktur. Çünkü boşanma davasını önce açmayan taraf, kendisine açılmış boşanma davasına karşı dava açabilme hakkına sahiptir.

  Boşanma Davasını İlk Açan Taraf Avantajlı Mı Olur?

  Boşanma davası açmayı düşünen kişilerin aklına gelen ilk soru; boşanma davasını ilk açan taraf daha mı avantajlı olur? sorusudur. Hayır. Boşanma davasını açan ilk kişi daha avantajlı değildir. Çünkü boşanma davasında hakim tarafından değerlendirilecek en önemli kriter ” kusur ” dur. Davacı taraf, davasını dayandırdığı boşanma sebebinde davalı tarafın kusurlu olduğunu ispat etmekle yükümlüdür. Davacı taraf, davalı tarafın kusurunu ispat edemediği takdirde açmış olduğu boşanma davası hakim tarafından reddedilir. Sonuç olarak boşanma davasında taraflar ileri sürmüş oldukları iddialarını ispatlamakla yükümlüdürler. Boşanma davasında önemli olan şey davanın süreci ve sonucudur. Davayı ilk kimin açtığının bir önemi ya da davayı ilk açanın bir avantajı yoktur.

  boşanma davasında neler delil olarak kullanılır

  Boşanma Davasında Neler Delil Olarak Kullanılabilir?

  Boşanma davalarında deliller çok önemli bir husustur. Boşanma davasının haklılığı davayı açan kişi tarafından deliller ile ispatlanabilir. Davacı taraf, boşanma sebebini ve karşı tarafın kusurunu ispat edemezse boşanma davası mahkemece reddedilir. Bu sebeple tam olarak bu noktada deliller hayati önem taşımaktadır. Boşanma davasında dosyaya sunulacak olan deliller hukuka uygun elde edilmiş olmalıdır. Çünkü hukuka uygun olmayan deliller mahkemece değerlendirilmeye alınmayacaktır. Hukuka uygun şekilde elde edilmiş olması koşuluyla mahkemeye sunulabilecek delilleri sıralayacak olursak;

  • Tanık
  • Otel kayıtları
  • SMS veya Whatsapp mesajları
  • Sosyal medya (Facebook, İnstagram, Twitter, Telegram v.b) paylaşım ve mesajları
  • Kamera kaydı görüntüleri
  • Bilirkişi
  • Fotoğraflar veya videolar
  • Not veya yazışmalar (mektup v.s)
  • Ekonomik ve sosyal durum araştırması
  • Banka kaydı, tapu kaydı, araç kayıtları
  • Kredi kartı ekstreleri
  • Mahkeme kararları
  • Faturalar

  Boşanma Davasında Eşlerin Kusuru Nasıl Değerlendirilir?

  Boşanma davalarında kusur, evlilik birliğinin eşlere yüklediği sorumlulukların eşler tarafından ihlal edilmesidir. Çekişmeli boşanma davalarında boşanma kararını belirleyen temel faktör kusurdur. Kusur belirlenmeden boşanma kararı verilemez. Hakim, boşanma davalarında kusuru her somut olay nezdinde ayrı ayrı değerlendirir. Örneğin; eşe karşı şiddet uygulamak, çocuklara karşı şiddet uygulamak, çocukların eğitim masraflarını karşılamak yerine kazancını kumarda harcamak, sürekli alkol almak, sürekli yalan söylemek gibi davranışlarda bulunan eş mahkeme tarafından kusurlu olarak kabul edilir. Davayı açan eş, karşı tarafın kusurlu olduğunu iddia ediyorsa bu kusuru ispatlamakla yükümlüdür. İspatlayamadığı takdirde hakim boşanma kararı vermeyecektir. Boşanma kararının verilebilmesi için davalı tarafın az da olsa kusuru bulunmalıdır.

  Boşanma Davasında Tarafların Duruşmaya Katılması Zorunlu Mudur?

  Boşanma davasında tarafların duruşmaya katılmasının zorunlu olup olmadığı boşanma davasının türüne göre farklılık göstermektedir.

  Anlaşmalı boşanma davasında tarafların boşanma davasını takip eden avukatı olsa dahi sürecin uzamaması adına duruşmaya katılmalarında fayda bulunmaktadır. Çünkü TMK’da anlaşmalı boşanma davasında hakimin tarafları bizzat dinleyeceği düzenlenmiştir. Hakim, anlaşmalı boşanma davasında tarafları dinledikten sonra eşlerin boşanma taleplerinin özgür iradelerine dayalı olup olmadığını anlayacak ve tarafların boşanmalarına karar verecektir.

  Çekişmeli boşanma davalarında ise tarafların avukatı varsa duruşmaya katılım sağlamak zorunda değillerdir.

  Açılan boşanma davası ister anlaşmalı boşanma davası ister çekişmeli boşanma davası olsun, taraflar kendilerini bir avukatı ile temsil ettirmedikleri takdirde duruşmaya bizzat katılarak kendi savunmalarını yapmalıdırlar. Davacı taraf duruşmaya mazeretsiz olarak katılmadığı takdirde dosya işlemden kalkar. Bu durumda davacının, 3 ay içinde dilekçe vermek suretiyle mahkemeye başvurarak dosyanın işleme konulmasını talep etmesi gerekir. Davalı, duruşmaya mazeretsiz olarak katılmadığı takdirde bir yaptırımı yoktur ancak yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemez. Sonuç olarak davacı eş davasını takip ettiği takdirde yargılama devam edecektir.

  Boşanma Davasında Taraflar Duruşmaya Katılmazsa Ne Olur?

  Tarafların, boşanma davasını takip eden bir avukatı varsa duruşmaya katılmak zorunda değillerdir. Çünkü boşanma davasını takip eden avukatlar müvekkillerini temsilen duruşmalara katılacaktır. Ancak taraflar kendilerini boşanma davalarında avukat ile temsil ettirmedikleri takdirde, boşanma davasına katılmamanın sonucu davalı taraf ve davacı taraf bakımından farklılık gösterir.

  Davacı taraf mazeretsiz olarak duruşmaya katılmadığı ve kendisini bir avukatla temsil ettirmediği takdirde açmış olduğu boşanma davası işlemden kalkar. Bu durumda davacı tarafın, bir dilekçe vermek ve harç ödemek suretiyle 3 ay içinde mahkemeye müracaat ederek dosyasını yenilemesi gerekir. Dosya işlemden kaldırıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde yenilenmezse dava açılmamış sayılır. Davacı, dosya işlemden kaldırıldığı tarihten itibaren 1 ay içinde mahkemeye müracaat ederek dosyasının yenilenmesini istediği takdirde harç ödemez.

  Davalı, mazeretsiz olarak duruşmaya katılmadığı ve kendisini boşanma davasında avukat ile temsil ettirmediği takdirde yargılama, yokluğunda devam eder. Fakat bu durumda davalı taraf, yokluğunda yapılan işlemlere karşı itiraz hakkını kaybeder.

  Boşanma Davası Açma Ücreti Ne Kadar?

  Boşanma davası açma ücreti; davacının mahkemede dinleteceği tanık sayısına yahut dosyanın bilirkişiye gidip gitmeyeceğine göre farklılık gösterir. Boşanma davası açarken yatırılması gereken harç ve giderler 2024 yılı için ortalama 2000-2500 TL civarındadır.

  Davayı açan kişinin mahkeme veznesine harç ve giderleri peşin olarak yatırması ile boşanma davası açılır. Davayı açan tarafın, harç ve giderleri yatırmadan sadece dava dilekçesini vermesi ile dava açılmış sayılmaz. Harç ve giderler eksik yatırılmışsa hakim davacıya harç ve giderleri yatırması için süre verir. Davacı bu süre içinde eksik harç ve giderleri yatırmazsa hakim davanın açılmamış sayılmasına karar verir.

  Boşanma Davası Açarken Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

  Taraflar, avukatları olmadan boşanma davası açarak duruşmaları takip edebilirler. Bu sebeple boşanma davası açmak için avukat şart değildir. Fakat boşanma davasını avukatsız takip etmek; bir hastanın doktora gitmeden bilinçsizce ilaç içerek kendini tedavi etmeye çalışmasına benzer. Sonucunda istenmeyen durumlar ortaya çıkar. Boşanma davaları hukuki bilgi ve tecrübe gerektirir. Boşanma davası sürecinde dilekçeler hukuk kurallarına uygun olmalıdır. Kanundaki süreler kaçırılmamalıdır. Usuli işlemler düzgün yürütülmelidir. Dosya takibi profesyonel şekilde yapılmalıdır. Dava dilekçesi boşanma davasının temel taşıdır. Dilekçe, kanunda belirtilen şartlara uygun olmadığı takdirde mahkeme boşanma davasını reddeder. Bu sebeple boşanma davasını avukat ile yürütmek tarafların hak kaybına uğramamaları adına önemlidir.

  Boşanma Davalarında Avukat Ücreti Ne Kadardır?

  Türkiye Barolar Birliği avukatlık asgari ücret tarifesinin yanı sıra, her avukatın bağlı olduğu baro tarafından yıllık olarak tavsiye niteliğinde avukatlık ücret tarifesi yayımlanmaktadır. Bursa Barosu’nun 2024 yılına ilişkin belirlediği tavsiye niteliğinde avukatlık ücret tarifesinde; Bursa’da boşanma davaları avukat ücreti anlaşmalı boşanma davalarında 36.000 TL, çekişmeli boşanma davalarında 50.250 TL olarak belirlenmiştir. Bu söylenen fiyatlar tavsiye niteliğindedir ve avukatın bu fiyatların altında ya da üstünde bir ücret almasında sakınca yoktur. Ancak her durumda Türkiye Barolar Birliği tarafından 2024 yılında yayınlanan avukatlık asgari ücret tarifesine göre avukatın boşanma davalarında 17.900 TL’nin altında bir ücret alması yasaktır. (Boşanma ücretleriyle ilgili yazımıza linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.)

  Ücretli danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Hazar Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz. Avukat Feyza Hazar Bursa’da müvekkillerine boşanma davalarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

  0537 925 38 39

  AVUKAT FEYZA HAZAR

  HAZAR HUKUK BÜROSU