2023 Yılı Ceza Davası Avukat Ücreti

Ceza davalarında avukatın alacağı ücretin alt sınırı, Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl resmi gazetede yayımlanarak belirlenmektedir. 2023 Yılı Asliye Ceza Mahkemelerinde Görülen Ceza Davası Avukat Ücreti alt sınırı 9.200 TL‘dir. 2023 Yılı Ağır Ceza Mahkemelerinde Görülen Ceza Davası Avukat Ücreti alt sınırı 17.400 TL‘dir. Ceza davalarında avukatın Resmi gazetede yayımlanan bu asgari miktarların altında avukatlık ücreti alması yasaktır.

Türkiye Barolar Birliği tarafından resmi olarak yayımlanan avukatlık asgari ücret tarifesinin yanı sıra, avukatların mensubu oldukları barolar tarafından da her yıl tavsiye niteliğinde bir avukatlık ücret tarifesi yayımlanmaktadır. Bu tarifeyle, avukatların hangi dava türü için ne kadar ücret alması gerektiğine yönelik tavsiye niteliğinde ücretler belirlenmektedir. Fakat ceza davalarına bakan avukatın mensubu olduğu baro tarafından belirlenen bu tarifeye uyma zorunluluğu yoktur. Buna bağlı olarak, ceza davalarına bakan avukatın tavsiye niteliğindeki ücret tarifesinin altında ya da üstünde ücret alması kendi inisiyatifindedir.

2023 Yılı Asliye Ceza Mahkemelerinde görülen ceza davası avukat ücreti için Bursa Barosu’nun tavsiye niteliğindeki ücret tarifesi;

 • Sanık müdafiiliği (avukatlık) ücreti: 25.300 TL
 • Mağdur/Katılan vekilliği ücreti: 19.500 TL

2023 Yılı Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen ceza davası avukat ücreti için Bursa Barosu’nun tavsiye niteliğindeki ücret tarifesi;

 • Sanık müdafiiliği (avukatlık) ücreti: 35.600 TL
 • Mağdur/Katılan vekilliği ücreti: 27.600 TL

olarak belirlenmiştir.

Fakat daha önceden de belirttiğimiz gibi bu ücretler tavsiye niteliğindedir. Ceza davalarına bakan avukatın, mensubu olduğu baro tarafından yayımlanan bu tavsiye niteliğindeki ücretlerin altında ya da üstünde iş ve dava almasına engel bir durum yoktur. Ancak şunu da tekrar belirtmek gerekirse; Türkiye Barolar Birliği tarafından yayımlanan avukatlık ücret tarifesine göre avukatın; asliye ceza mahkemelerinde görülen ceza davalarında 9.200 TL’nin, ağır ceza mahkemelerinde görülen ceza davalarında 17.400 TL’nin altında bir ücret alması kesinlikle yasaktır.

Ceza Davalarında Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

Avukatlığın serbest bir meslek olması ve her avukatın alacağı ücreti kendisinin takdir edebilmesi sebebiyle ceza davası ve avukat ücreti değişkenlik gösterebilmektedir. Ceza davalarında avukat ücreti belirlenmesindeki temel faktör, avukatın ceza davası için harcayacağı mesai ve emektir.

Bursa Barosu tarafından Bursa’da görülen ceza davalarında avukatlık ücreti için belirlenen tavsiye niteliğindeki ücretler;

2023 Yılı Asliye Ceza Mahkemelerinde görülen ceza davası avukat ücreti için Bursa Barosu’nun tavsiye niteliğindeki ücret tarifesi;

 • Sanık müdafiiliği (avukatlık) ücreti: 25.300
 • Mağdur/Katılan vekilliği ücreti: 19.500 TL

2023 Yılı Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen ceza davası avukat ücreti için Bursa Barosu’nun tavsiye niteliğindeki ücret tarifesi;

 • Sanık müdafiiliği (avukatlık) ücreti: 35.600 TL
 • Mağdur/Katılan vekilliği ücreti: 27.600 TL

olarak belirlenmiştir.

Bununla beraber ceza davalarına bakan avukatın ceza hukukunun kapsamına giren ve diğer ceza mahkemelerinde görülen davalarda, Bursa Barosu tarafından belirlenen tavsiye niteliğindeki ücretleri şu şekildedir:

2023 ceza davası avukat ücreti
2023 ceza davası avukat ücreti

Bursa Barosu tarafından tavsiye niteliğinde yayımlanan avukatlık ücret tarifesidir.

1- Ağır Ceza Mahkemelerinde ;

 • Sanık Müdafiliği (Avukatlığı) Ücreti: 35.600 TL
 • Mağdur/Katılan Avukatlık Ücreti: 27.600 TL

2-Asliye Ceza Mahkemelerinde ;

 • Sanık Müdafiliği (Avukatlığı) Ücreti: 25.300 TL
 • Mağdur/Katılan Avukatlık Ücreti: 19.500 TL

3-Sulh Ceza Mahkemelerinde;

 • Sanık Müdafiliği (Avukatlığı) Ücreti: 20.100 TL
 • Mağdur/Katılan Avukatlık Ücreti: 15.500 TL

4-Çocuk Mahkemelerinde;

 • Suça Sürüklenen Çocuk Müdafiliği (Avukatlığı) Ücreti: 20.100 TL
 • Mağdur/Katılan Avukatlık Ücreti: 12.600 TL

Bursa’da Görülen Ceza Davalarında Avukatlık Ücreti Ne Kadardır?

Ceza davalarında avukat, ücret belirlerken davanın öncelikle hangi mahkemede görüleceğini tespit eder. Örneğin ağır ceza davalarında avukat, asliye ceza mahkemesinde görülen bir ceza davasına kıyasla daha fazla mesai ve emek harcamaktadır. Bu durumda ceza davasına bakacak olan avukat, avukatlık ücretini belirlerken harcayacağı zaman ve emeği göz önünde bulundurmaktadır. Daha önceden belirttiğimiz gibi, avukatların bağlı oldukları baro tarafından tavsiye niteliğinde yayınlanmış olan tarifeye uyma zorunluluğu olmamakla birlikte bu tarifenin altında ya da üstünde ücret alabilmesi mümkündür. Bursa’da görülen ceza davalarında avukatlık ücretini doğru şekilde belirlemek için avukatın davanın içeriği hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Bursa Barosu’nun yayımladığı ücret tarifesini göz önünde bulundurduğumuzda ağır ceza mahkemelerinde görülen bir ceza davasında Bursa’da ceza davasına bakan bir avukat sanık müdafii olarak 35.600 TL, asliye ceza mahkemelerinde ise 25.300 TL oranında ücret talep edebilir. Ancak daha önce söylediğimiz gibi bu fiyatlar tavsiye niteliğindedir.

Bu durumda Bursa’da görülen ceza davalarında avukatlık ücretini net bir şekilde belirtmek mümkün değildir. Detaylı fiyat bilgisi için vekalet vermeyi düşündüğünüz avukat ile iletişime geçerek fiyat bilgisini kendisinden öğrenmeniz en doğrusu olacaktır.

Ceza Davası Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

Asliye ceza mahkemelerinde görülen ceza davaları, ağır ceza mahkemelerine kıyasla daha az emek ve mesai gerektiren davalardır. Bu sebeple asliye ceza mahkemelerinde görülen ceza davası, ağır ceza mahkemelerinde görülen ceza davası avukat ücretine kıyasla daha uygundur.

Ceza davası avukat ücreti belirlenmesinde en önemli faktör avukatın dava için harcayacağı emek ve mesaidir. Avukat, ceza davası için savunma dilekçeleri hazırlar. Müvekkili için deliller toplar ve delilleri düzenler. Dava sırasında müvekkili için en etkili savunmayı yapar. Ceza davası sonucunda müvekkil aleyhine bir karar çıktığı takdirde; ceza davasını istinaf eder ve sonrasında gerekirse temyiz sürecini de takip eder. Bu gibi durumlarda ceza davası ortalama 2-3 yıl arası sürebilmektedir. Bu süreçte ceza davasında avukat davayı titizlikle takip etmektedir. Sayılan tüm bu hususlar ceza davasına bakan bir avukatın ücretinin belirlenmesinde rol oynamaktadır. Ceza davasına bakan avukatın ücreti, suç tipine ve davanın hangi mahkemede görüleceğine göre farklılık göstermektedir.

Biz Avukat Olarak Ceza Davalarında Nasıl Çalışıyoruz?

Bursa’da ceza davalarına bakan avukat Feyza Hazar, müvekkillerinin kendisine başvurmasının ardından onları ofisine davet etmektedir. Ofiste yüz yüze görüşme sağladıktan sonra müvekkil hakkındaki dosyayı mahkeme kaleminde yahut UYAP üzerinden incelemektedir. Dosyayı incelemesinin ardından müvekkiline dosya hakkında objektif olarak bilgi vermektedir. Bu aşamayı biz önemli bir aşama olarak görüyoruz. Çünkü bazı avukatların uygulamada, davanın vekaletini alabilmek için dosyayı bile incelemeden müvekkilin duymak istediklerini söyleyerek davanın sonucunu garanti ettiğini görüyoruz. Ceza davasında avukatlar savunma merci olup karar mercii değildir. Bu sebeple dosyanızı incelemeden “kesin beraat alırız” şeklinde davanın sonucunu garanti eden bir avukatla çalışmanızı tavsiye etmeyiz. Çünkü ceza davalarında tecrübeli bir avukat size duymak istediklerinizi değil gerçekleri söylemekten kaçınmaz.

Müvekkillerimize dosya hakkında objektif şekilde bilgi verdikten sonra ücret bilgisini kendilerine söylüyoruz. Sonrasında müvekkillerimiz bizimle çalışıp çalışmayacağına karar verebilir. Kısacası müvekkillerimizin bize başvurmasıyla 2023 yılı ceza davası avukat ücreti bilgisini hemen verebilmemiz mümkün değildir. Fiyat bilgisini ilgili olayı dinleyip dosyayı inceledikten sonra söylemenin en sağlıklısı olduğu görüşündeyiz.

Soruşturma Aşamasındaki Dosyalarda Avukatlık Ücreti Nedir?

Ceza soruşturma aşamasında avukatın alacağı ücretin alt sınırı, Türkiye Barolar Birliği tarafından 2023 yılı için 2.800 TL olarak belirlenmiştir. Avukatın soruşturma evresinde takip edeceği işler için bu fiyatın altında ücret alması kesinlikle yasaktır. Bununla birlikte Bursa Barosu tarafından yayımlanan 2023 yılı tavsiye niteliğindeki avukatlık ücret tarifesinde bu ücret 9.700 TL olarak belirlenmiştir. Ceza soruşturması aşamasında avukatın bu belirttiğimiz ücretin altında yada üstünde bir avukatlık ücreti alması kendi inisiyatifindedir. Daha önce belirttiğimiz gibi avukatlık serbest bir meslektir. Bu sebeple her avukat alacağı ücreti kendisi takdir edebilir. Buna bağlı olarak soruşturma aşamasındaki işler için çalışmayı düşündüğünüz avukattan fiyat bilgisi almanız doğru olacaktır.

Ücretli danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Hazar Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

0537 925 3839

AVUKAT FEYZA HAZAR

HAZAR HUKUK BÜROSU

Önceki İçerikBoşanma Davalarında Avukat Nasıl Seçilir?
Sonraki İçerikKovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (KYOK-Takipsizlik)