Aile ve Boşanma Hukuku

Bursa’da avukatlık faaliyetlerini yürüten Avukat Feyza Hazar, çalışmalarını aile ve boşanma hukuku alanında yoğunlaştırmıştır. Boşanma davaları aile mahkemelerinde görülmektedir. Boşanma davalarından farklı olarak aile mahkemelerinin görev alanına giren birçok dava türü mevcuttur. Bursa’da boşanma davalarına bakan Avukat Feyza Hazar, aile hukukuna ilişkin diğer davalarda da avukatlık hizmeti vermektedir. Aile ve Boşanma Hukuku’nun kapsamına giren ve bu alanda avukatlık hizmeti verdiğimiz tüm davalar aşağıda sıralanmaktadır.

“Kadına karşı şiddet”, “Kadın hakları”, “Sanık müdafiliği”, “CMK uygulamaları”, “İş hukuku uygulamaları” konularında eğitim almış olup Bursa’daki çeşitli kadın hakları derneklerinde aktif rol alarak çalışmalarına devam etmektedir.

Avukat Feyza Hazar, Hazar Hukuk & Danışmanlık Bürosunu kurarak; boşanma ve ceza davaları ağırlıklı olmak üzere aile hukukuna ilişkin davalar, iş hukukuna ilişkin davalar, icra hukukuna ilişkin icra ve dava takipleri alanlarında da çalışmakta olup Bursa’da şirketlere ve gerçek kişilere profesyonel bir hukuki hizmet vermeye devam etmektedir. Bursa Barosu’na kayıtlı olan Av. Feyza Hazar İngilizce bilmektedir.