İçeriğe geç
AnasayfaMakalelerBoşanma ve Aile HukukuKadın Boşanma Davası Açarsa Erkek Kabul Etmezse Ne Olur?

Kadın Boşanma Davası Açarsa Erkek Kabul Etmezse Ne Olur?

  Kadın boşanma davası açar erkek boşanmak istemezse

  Müvekkillerimizden tarafımıza sıklıkla gelen sorulardan biri de kadın boşanma davası açar erkek kabul etmezse ne olur? sorusudur. Bu yazımızda kadının boşanma davası açıp erkeğin boşanmak istememesi, kadının boşanma davası açıp erkeğin boşanma davasını kabul etmemesi hallerinde ortaya çıkabilecek hukuki sonuçları anlatacağız.

  Tarafların büyük hayallerle kurdukları evlilik birliği ne yazık ki her zaman istedikleri gibi gitmeyebilir. Ya da taraflardan biri için evlilik birliği istediği şekilde devam ederken bir diğeri için istediği şekilde devam etmiyor olabilir. Bu durumda evlilik birliğini devam ettirmek istemeyen taraf diğer tarafa boşanma talebini ilettiğinde diğer taraf boşanmak istemeyebilir. Bunun sonucunda taraflar boşanma konusunda anlaşma sağlayamadıkları takdirde açılacak boşanma davası türü çekişmeli boşanma davası olacaktır.

  Kadın Boşanma Davası Açarsa Erkek Kabul Etmezse Ne Olur?

  Boşanma davası tür olarak çekişmeli boşanma davası ve anlaşmalı boşanma davası olarak ikiye ayrılmaktadır. Kadının boşanmak istediği ancak erkeğin boşanmak istemediği durumda kadının açacağı boşanma davasının türü çekişmeli boşanma davası olacaktır. Kadın çekişmeli boşanma davası açarsa erkek kabul etmezse bu durumun hakim tarafından hiçbir hukuki bağlayıcılığı yoktur. Çekişmeli boşanma davasında önem arz eden temel unsur kadının TMK’da sayılmış olan boşanma sebeplerinden birinin varlığını ve erkeğin kusurunu ispat edebilmesidir. TMK’da sayılan boşanma sebeplerinden birinin varlığı ve erkeğin kusuru kadın tarafından ispat edilebildiği takdirde erkek boşanmak istemese bile hakim boşanma kararı verecektir. Bu sebeple kadın boşanma davası açarsa erkek kabul etmezse ne olur? sorusuna vereceğimiz cevap; boşanma sebeplerinin varlığı ve erkeğin kusuru boşanma davası sürecinde kadın tarafından ispat edildiği takdirde erkek boşanmak istemese dahi hakim boşanma kararı verecektir.

  Kadın Boşanma Davası Açarsa Erkek Kabul Etmezse Boşanma Davası Reddedilir Mi?

  Kadın boşanma davası açarsa erkek kabul etmezse ve boşanmak istemediğini söylerse hakim tarafından boşanma davası reddedilmez ve davaya devam edilir. Erkek boşanmak istemediğini ve eşini sevdiğini söylemesi durumunda dahi çekişmeli olarak açılan boşanma davası devam eder. Yukarıdaki paragrafta açıkladığımız gibi TMK’da yer alan boşanma sebeplerinden birinin varlığı ve erkeğin kusuru kadın tarafından boşanma davası sürecinde ispat edildiği takdirde erkek boşanmak istemese dahi hakim boşanma kararı verecektir. Erkeğin boşanma davasını kabul etmemesi boşanma davasının sonucunu değiştirmemekle birlikte sadece boşanma davasının süresini uzatabilir. Ancak, kadın TMK’da sayılan boşanma sebeplerinden birinin varlığını ve erkeğin kusurunu ispat edemezse bu durumda boşanma davası hakim tarafından reddedilecektir. Bu durumda boşanma davası açmayı düşünen kadının boşanma davası sürecini boşanma avukatı ile takip etmesinde fayda vardır. Çünkü kadının açtığı boşanma davasında erkek boşanmak istemez ve kadın, erkeğin kusurunu ispatlayamazsa boşanma davası hakim tarafından reddedilir ve bu durum kadın için geri dönülemez hak kayıplarına sebebiyet verebilir.

  Kadın Boşanma Davası Açar Erkek Kabul Etmezse Kadın Nafaka Alabilir Mi?

  Kadın boşanma davası açar erkek kabul etmezse kadın nafaka alabilir mi? sorusu müvekkillerimizden yine sık duyduğumuz sorulardandır. Kadın boşanma davası açar erkek kabul etmezse, kadınlar genellikle nafaka alamayacağını düşünerek boşanma davası sürecinde maddi kaygılar güderek boşanma davası açmaktan vazgeçmeyi dahi düşünmektedirler. Ancak kadının boşanma davası sürecinde alacağı nafakanın erkeğin davayı kabul etmesi ya da etmemesi ile hiçbir ilgisi yoktur.

  Kadının boşanma davası süresince alacağı nafakanın türü tedbir nafakasıdır. Boşanma davasının sonuçlanması ile alacağı nafakanın türü ise yoksulluk nafakasıdır. Kadın lehine hükmedilecek her iki nafaka türü için de hakimin göz önünde bulundurduğu temel kriter kadının dava sürecinde ve dava sonucunda yoksulluğa düşme tehlikesinin bulunmasıdır. Bu durumda hakim kadın lehine nafakaya hükmedecektir. Ancak şu durum da unutulmamalıdır ki kadın lehine yoksulluk nafakasına hükmedilmesi için dava sonucunda kadının kusuru erkeğin kusurundan fazla olmamalıdır. Kadının kusurunun erkeğin kusurundan fazla olması durumunda hakim kadın lehine yoksulluk nafakasına hükmetmeyecektir. Ancak bu durum boşanma davası sürecinde geçerli değildir. Boşanma davası sürecinde tarafların kusur oranları belirlenmeksizin kadının yoksulluğa düşme tehlikesi varsa hakim kadın lehine tedbir nafakasına hükmedilmesine ilişkin karar verecektir. Her iki durumda da nafakanın miktarı erkeğin ve kadının ekonomik durumuna göre belirlenecektir. Kısacası kadın boşanma davası açar erkek kabul etmezse dahi şartlar oluştuğu takdirde kadın nafaka alabilir. Erkeğin boşanma davasını kabul etmemesinin kadın lehine hükmedilecek nafaka kararı ile hiçbir bağlantısı yoktur.

  kadın boşanma davası açar erkek boşanmak istemezse
  Kadın boşanma davası açar erkek kabul etmezse

  Kadın Boşanma Davası Açar Erkek Kabul Etmezse Dava Uzar Mı?

  Tarafların boşanma konusunda ve boşanmanın sonuçlarında anlaşmaları durumunda açılacak dava türü anlaşmalı boşanma davasıdır. Ancak tarafların boşanma konusunda anlaşamamaları durumunda açılacak dava çekişmeli boşanma davasıdır. Kadın boşanma davası açar erkek kabul etmezse boşanma davası türü çekişmeli boşanma davası olacağından anlaşmalı boşanma davası ile kıyaslandığında süreç daha uzun olacaktır. Ancak dava sonucunda kadın, TMK’da sayılan boşanma sebeplerinden birinin varlığını ve erkeğin kusurunu ispatladığı takdirde hakim boşanma kararı verecektir.

  Erkek Boşanma Davasına Gelmezse Ne Olur?

  Boşanma davasını açan tarafın davayı takip etme zorunluluğu vardır. Örneğin boşanma davasını açan taraf kadınsa ve davayı boşanma avukatı ile takip etmiyorsa bizzat kendisi boşanma davasını takip etmek zorundadır. Boşanma davasını açan taraf boşanma davasını takip etmediği ve duruşmaya katılmadığı durumda hakim düşme kararı verecektir. Ancak davalı için durum aynı değildir. Davalı, usulüne uygun yapılan tebligata rağmen boşanma davasının duruşmalarına katılmadığı durumda hakim düşme kararı vermez ve boşanma davası davalının yokluğunda devam eder. Davalı taraf yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemez. Kısacası boşanma davasında erkek boşanma davasına gelmezse, davacı kadın boşanma davasını devam ettirdiği sürece boşanma davası devam eder ve davalı erkek duruşma sırasında yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemez.

  Eşlerden Biri Boşanmak İstemiyorsa Dava Nasıl İlerler?

  Eşlerden biri boşanmak istemiyorsa boşanma davası çekişmeli olarak açılacaktır ya da devam edecektir. Eşlerden biri boşanmak istemediği takdirde boşanmak istemeyen taraf bazen boşanma davasının reddedileceği ve boşanmayacağı düşüncesine kapılmaktadır. Bu da çoğu zaman davalı konumdaki eş olmaktadır. Ancak bu doğru değildir. Eşlerden biri boşanmak istemez ve boşanmak istemediğini mahkeme huzurunda dile getirse dahi boşanma davası, davacı davasına devam ettiği sürece devam edecektir. Boşanmak isteyen taraf TMK’da sayılan boşanma sebeplerinden birinin varlığını ve diğer tarafın kusurunu delillerini ve tanıklarını ortaya koyarak ispatladığı takdirde hakim boşanma kararı verecektir. Kısacası eşlerden biri boşanmak istemiyorsa dahi davacı davasına devam ettiği sürece boşanma davası devam edecek ve neticede sonuçlanacaktır.

  Kadının Boşanma Davasında Hakları Nelerdir?

  Kadının boşanma davasında talep edebileceği bir çok hakkı vardır.  Kadın boşanma davası açarsa ve erkek kabul etmezse bu durum, kadının mahkemeden talep edebileceği hiçbir hakkını kısıtlamaz. Kadının boşanma davasında talep edebileceği hakları şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Kadın, ziynet eşyalarına yönelik hak talebinde bulunabilir.
  • Kadın, evlilik birliği içerisinde edinilmiş mallara ilişkin hak talebinde bulunabilir.
  • Kadın, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir.
  • Kadın, boşanmak istediği eşi ile olan müşterek çocuğunun bakım ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için iştirak nafakası talebinde bulunabilir.
  • Kadın, boşanmak istediği eşinden kendi geçimini sağlamak için yoksulluk nafakası talebinde bulunabilir.
  • Kadın, boşanma davası sürecinde maddi olarak hayatını devam ettirebilmek için kendisi ve müşterek çocuğu için tedbir nafakası talebinde bulunabilir.
  • Kadın, boşanmak istediği eşinden olan müşterek çocuk için velayet talebinde bulunabilir.
  • Kadın, ev eşyalarına ve çeyizlerine ilişkin hak talebinde bulunabilir.
  • Kadın, ortak konutun kendisine tahsis edilmesine ilişkin talepte bulunabilir.
  • Kadın, 6284 sayılı kanundan kaynaklanan koruyucu tedbirlerin uygulanması talebinde bulunabilir.

  Boşanma davasında kadınların hakları nelerdir? konulu ayrıntılı yazımızı linke tıklayarak okuyabilirsiniz.

  Ücretli danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Hazar Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz. Avukat Feyza Hazar Bursa’da müvekkillerine boşanma davalarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

  0537 925 38 39

  AVUKAT FEYZA HAZAR

  HAZAR HUKUK BÜROSU