Ana Sayfa Çalışma Alanlarımız

Çalışma Alanlarımız

Aile ve Boşanma Hukuku Bursa’da avukatlık faaliyetlerini yürüten Avukat Feyza Hazar, çalışmalarını aile ve boşanma hukuku alanında yoğunlaştırmıştır. Boşanma davaları aile mahkemelerinde görülmektedir. Boşanma davalarından farklı olarak aile mahkemelerinin görev alanına giren birçok dava türü mevcuttur. Bursa’da boşanma davalarına bakan...
Ceza Hukuku Bursa’da avukatlık faaliyetlerini yürüten Avukat Feyza Hazar, çalışmalarını ceza hukuku alanında yoğunlaştırmıştır. Ceza davalarına bakan Avukat Feyza Hazar, ceza hukukuna ilişkin davalarda avukatlık hizmeti vermektedir. Bunun yanı sıra ceza hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti de vermektedir. Ceza Hukuku’nun kapsamına...
İş Hukuku İş Hukuku; işçi ve işveren ilişkilerini, bunların karşılıklı hak ve görevlerini, işe ve işyerine ilişkin yasa ve yönetmeliklerini ele alan hukuk dalıdır. İşçi ve işveren arasında sıklıkla ihtilaflar yaşanmaktadır. Bu noktada gerek işçi gerekse işveren bakımından, arabuluculuk sürecinin...
İcra Hukuku Alacaklı ya da borçlu konumda olan müvekkillerimizin icra dosyalarının takibi Aleyhe başlatılan icra takibinde müvekkillerimizin haklarını temsil Borçlu ve alacaklı arasında uzlaştırma yoluyla icra dosyasının yapılandırılması Müvekkillerimiz ile karşı taraf arasında borç yahut alacağa ilişkin sulh anlaşmaları...