Avukat Feyza Hazar: Çalışma Alanlarımız

Avukat Feyza HAZAR Bursa avukatları arasında; çözüm odaklı ve sır saklama yükümlülüğüne uygun bir avukatlık hizmeti vermektedir. Bunun yanı sıra hukuki bilgi ve tecrübelerini harmanlayarak hukuki süreçlere ilişkin verimli ve hızlı sonuçlar almayı hedeflemektedir. Bursa Barosu’na kayıtlı bulunan ve Bursa’da avukatlık yapan Avukat Feyza HAZAR tarafından kurulan Hazar Hukuk Bürosu hukuki süreçlerin takibinde, değişen mevzuatların güncel takibini yaparak dinamik kalmayı hedeflemektedir.

Hazar Hukuk Bürosu: Avukat Feyza Hazar

Bursanın en iyi avukatı

Avukat Feyza HAZAR’ın Bursa’da kurucusu olduğu Hazar Hukuk Bürosu avukatları; aile hukuku, ceza hukuku, icra hukuku, iş hukuku, gayrimenkul hukuku, sağlık hukuku, idare hukuku, miras hukuku alanlarında ve ayrıca diğer hukuk alanlarında da hizmet vermektedir.

Avukat Feyza HAZAR özellikle aile ve boşanma hukukunda; anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, tazminat davaları, velayet davaları, nafaka davaları, mal rejimi tasfiyesi davaları gibi aile hukukuna ilişkin her türlü konuda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Ceza hukukunda ise; kişiye yüklenen suç isnadından sonra soruşturma aşamasından başlayarak kovuşturma aşamasının sonuna kadar tüm cezai sürece dair avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Boşanma ve Aile Hukuku

Av. Feyza Hazar Bursa’da avukat olarak boşanma ve aile hukukuna ilişkin davalarda müvekkillerine hukuki destek vermektedir. Boşanma davası sürecinde taraflar yollarını ayırmaya karar verirken hak ve menfaatlerini korumayı da unutmamalıdırlar. Bu sebeple tarafların, boşanma davası açmadan önce avukattan yardım almalarında fayda vardır.

Boşanma sebepleri genel ve özel boşanma sebepleri olarak 2’ye ayrılmaktadır.

Bursanın en iyi avukatı

Özel Boşanma Sebepleri;

  • Zina
  • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
  • Suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme
  • Terk
  • Akıl sağlığı

Genel Boşanma Sebepleri;

  • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması
  • Şiddetli geçimsizlik
  • Fiili ayrılık
  • Anlaşmalı boşanma davası

Boşanma davası tür olarak 2’ye ayrılmaktadır;

Anlaşmalı boşanma; tarafların mal rejimi, nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat gibi konularda kendi aralarında anlaştıktan sonra anlaşmalı boşanma protokolü hazırlayıp imzalamak suretiyle, mahkemeye giderek açmış oldukları dava türüdür.

Çekişmeli boşanma; eşlerden birinin boşanmak isteyip diğerinin boşanmak istememesi durumunda yahut eşlerden her ikisinin de boşanmak isteyip boşanmanın sonuçlarında (nafaka, maddi ve manevi tazminat, velayet, malvarlığı) anlaşamamaları sonucu açılacak olan dava türüdür.

Ceza Hukuku

Bursa’da avukatlık faaliyetlerine devam eden avukat Feyza Hazar ceza davalarında avukat olarak soruşturma aşamasından kovuşturma aşamasının sonuna kadar sanık müdafi ve müşteki vekili olarak hizmet vermektedir. Aynı zamanda cezaevinde bulunan müvekkilleriyle duruşma öncesinde düzenli görüşmeler yaparak süreci takip etmektedir.

Ceza Hukukunda avukat kadromuz ve çalışmalarını Ceza hukukunda yoğunlaştırmış olan Bursa Avukatlarından Feyza HAZAR; Asliye Ceza Mahkemeleri, Ağır Ceza Mahkemeleri ve Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesinin görev alanına giren her türlü konuda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bursanın en iyi ceza avukatı

İş Hukuku

İş hukukunda avukat kadromuz edindiği bilgi ve tecrübeler ile müvekkillerini çözüme ulaştırmak adına, iş hukukuna ilişkin her türlü uyuşmazlıkta avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

İş Hukuku avukat kadromuz, iş hukukunun kapsamında olan işçi-işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümü, iş sözleşmelerinin hazırlanması, fesih prosedürü, iş sözleşmelerinin denetimi, işçi-işveren arasındaki tüm uyuşmazlıklara yönelik hukuki destek sağlamaktadır.

Avukat kadromuz işçi müvekkillerimizin kıdem ve ihbar tazminatı alacağı davaları, işe iade davaları, kötü niyet tazminatı, mobbinge ilişkin açılacak davalara ilişkin hukuki destek vermektedir. İşveren müvekkillerimize yönelik ise danışmanlık yapılması ve işçilerin açtığı davalarda işveren vekilliği yapılması hususunda Bursa’da avukatlık hizmeti veren iş hukuku kadromuz hukuki destek vermektedir.

İcra Hukuku

Bursa’da avukatlık hizmeti veren icra hukuku kadromuz icra hukuku kapsamındaki dava ve takiplerde alacaklı konumda olan müvekkillerini alacağına kavuşturmak, borçlu olan müvekkillerinin ise hak kaybına uğramasını önlemek adına sürecin takipçisi olarak hukuki destekte bulunmaktadır.

İcra hukuku ile ilgilenen avukat kadromuz, icra takiplerini hazırladıktan sonra takibe koyma, haciz işlemleri, takibe itiraz, itirazın kaldırılması, itirazın iptali, menfi tespit davaları, tasarrufun iptali davaları gibi dava ve işlerin takibinde müvekkillerine hukuki hizmet vermektedir.

Gayrimenkul Hukuku

Bursa’da avukatlık hizmeti veren gayrimenkul hukuku avukat kadromuz gayrimenkul hukuku alanına ilişkin dava ve işlerde müvekkillerine hukuki destek vermektedir.

Gayrimenkul hukuku ile ilgilenen avukat kadromuz, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, tapu iptal ve tescil davaları, ipotek tesisi ve diğer ayni haklara ilişkin davalar, kira sözleşmelerinin hazırlanması gibi konularda müvekkillerine hukuki hizmet vermektedir.

Sağlık Hukuku (Malpraktis Davaları)

Bursa’da avukatlık hizmeti veren sağlık hukuku avukat kadromuz sağlık hukukuna ilişkin davalarda müvekkillerine hukuki destek vermektedir.

Sağlık hukuku ile ilgilenen avukat kadromuz, sağlık hukuku ve malpraktis davalarına ilişkin hekim hakları ve hasta hakları konularında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

İdare Hukuku

Bursa’da avukatlık hizmeti veren idare hukuku avukat kadromuz idare hukuku alanına ilişkin davalarda müvekkillerine hukuki destek vermektedir.

İdare hukuku ile ilgilenen avukat kadromuz idari işlemlerin iptaline yönelik iptal davaları ile idareye karşı açılacak tazminat davalarında müvekkillerine hukuki destek vermektedir. Bunlarla birlikte kamulaştırma davaları da idare hukuku avukat kadromuz tarafından takip edilmektedir.

Bursanın en iyi avukatları

Miras Hukuku 

Bursa’da avukatlık hizmeti veren miras hukuku avukat kadromuz miras hukuku alanında  müvekkillerine hukuki destek vermektedir.

Miras hukuku avukat kadromuz ortaklığın giderilmesi davaları (İzale-i Şuyu), muris muvazaası davaları, vasiyetnameye ilişkin davalar, mirasın reddine ilişkin davalar ve mirasa ilişkin olan tüm davaların işleyişi ve takibinde müvekkillerine hukuki destek vermektedir.

Ücretli danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Hazar Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

0537 925 38 39

AVUKAT FEYZA HAZAR

HAZAR HUKUK BÜROSU

Önceki İçerikBursa Boşanma Avukatı
Sonraki İçerikBursa Ağır Ceza Avukatı