İçeriğe geç
AnasayfaMakalelerBoşanma ve Aile HukukuZina (Aldatma) Sebebiyle Boşanma Davası

Zina (Aldatma) Sebebiyle Boşanma Davası

  Türk Medeni Kanunu md. 161’de “Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.” hükmüne yer vermiştir. Zina, evli olan kişinin eşinden başkasıyla cinsel bir münasebette bulunmasıdır. Zina, TMK’da sayılan özel boşanma sebeplerinden biridir. Bununla beraber zina, evlilik birliğine aykırı davranmaktan dolayı hemen hemen her ülkenin hukukunda boşanma sebebi kabul edilmiştir.

  Zina (Aldatma) Sebebiyle Boşanma Davası Nedir?

  Evli eşler arasında evlenme ile beraber birbirlerine karşı sadakat yükümlülüğü doğar. Eşlerden birinin evlilik sonrası sadakat yükümlülüğüne aykırı davranarak zina etmesi durumunda diğer eş zina (aldatma) sebebiyle boşanma davası açabilir. Cinsel sadakat yükümlülüğüne aykırı davranmak diğer eşe zina sebebiyle boşanma davası açma hakkı vermektedir.

  Zina (aldatma) sebebiyle boşanma davası açan taraf zina olayını ispat ettiği takdirde hakim derhal boşanma kararı verecektir. Yani bu durumda hakim zina olayının evlilik birliğine olan etkisini incelemeyecektir. Burada asıl olan zina olayının ispat edilmesi durumudur.

  Zina (Aldatma) Sebebiyle Boşanma Davası Açmanın Şartları Nelerdir?

  Zina, kusura dayalı bir özel boşanma sebebidir. Bu nedenle zina (aldatma) sebebiyle boşanma kararı verilebilmesi için bazı koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu koşullar;

  1. Evlilik koşulu
  2. Cinsel İlişki Koşulu
  3. Kusur Koşulu

   olarak sıralanmaktadır. Bu koşulları kısaca inceleyecek olursak;

  1-Evlilik Koşulu: Öncelikle zina (aldatma) sebebiyle boşanma kararı verilebilmesi için ortada hukuken geçerli olan bir evlilik bulunması gereklidir. Diğer bir deyişle eşler arasındaki evlilik resmi bir evlilik olmalıdır. Buna bağlı olarak taraflar resmi nikah olmaksızın imam nikahı ile evlenmişlerse eşlerden birinin bir başkası ile cinsel ilişki kurması durumunda zina sebebiyle boşanma davası açılamaz.

  2-Cinsel İlişki Koşulu: Zina sebebiyle boşanma davası açmak için eşlerden birinin eşi dışında karşı ya da aynı cinsten biriyle bilerek ve isteyerek rızası ile cinsel ilişkide bulunması gerekir.

  3-Kusur Koşulu: Zina sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için zina yapan eşin kusurlu bulunması gerekir. Yani zina yapan eşin aynı ya da karşı cinsten biriyle bilerek ve isteyerek cinsel ilişkiye girmesi gerekir. Örneğin zorla uyuşturucu madde verilerek ya da bayıltılarak tecavüze uğrayan kadın eş kusurlu sayılamaz. Bu durumda kusur koşulu gerçekleşmediği için tecavüze uğrayan kadına zina sebebiyle boşanma davası açılamaz.

  Aynı Cinsten Biriyle Cinsel ilişkiye Girmek Zina Sayılır Mı?

  Eski Yargıtay uygulamalarında eşlerden birinin aynı cinsten kişiyle cinsel ilişkide bulunması zina olarak kabul edilmemekteydi. Ancak günümüzde son Yargıtay kararları ile beraber “Zina, eşi dışında karşı ya da aynı cinsten başka birisi ile istenerek gerçekleştirilen cinsel ilişkidir.” görüşü benimsenmiştir. Yani erkek erkeğe gerçekleşen cinsel ilişki yahut kadın kadına gerçekleştirilen cinsel ilişki sebebiyle diğer eşin zina (aldatma) sebebiyle boşanma davası açması mümkündür.

  Cinsel ilişki kavramından cinsel organın işe karıştığı her şekilde olan cinsel ilişki anlaşılır. Bu sebeple gey, lezbiyen, biseksüel, transgender, transseksüel, travesti ile cinsel ilişki gerçekleşmişse diğer eş zina (aldatma) sebebiyle boşanma davası açabilir. Toparlayacak olursak eşlerden biri tarafından üçüncü bir kişiyle her şekilde kurulan cinsel ilişkiye dayanarak diğer eş zina (aldatma) sebebiyle boşanma davası açabilir.

  Zina (Aldatma) Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

  Zina (aldatma) sebebiyle boşanma davası açmadan öncesinde birtakım hazırlıklar yapmak gereklidir. Dava açarken sunulacak delillerin hukuka uygun deliller olması gereklidir. Zina sebebiyle açılacak boşanma davasında en önemli husus delillerdir. Dava dilekçesi ile beraber doğru deliller dosyaya sunulmalıdır. Unutulmamalıdır ki zina olayı deliller ile ispat edilmediği takdirde hakim, zina (aldatma) sebebiyle boşanma davasını reddedecektir. Bu sebeple tarafların bir avukattan destek almasında fayda vardır.

  Zina Sebebiyle Boşanma Davasında Aldatma Nasıl İspat Edilir?

  Zina sebebiyle açılacak boşanma davasında zina eyleminin ispatlanması çok önemlidir. Zina sebebiyle boşanma davalarında ispat yükü davacıdadır ve her türlü delille ispatlanabilir. Ancak mahkemeye sunulacak olan delillerin hukuka uygun deliller olması gereklidir. Çünkü mahkeme, hukuka uygun olmayan delilleri hükme esas almayacak ve değerlendirmeyecektir. Buna bağlı olarak zina (aldatma) sebebiyle boşanma davası açılmadan önce bir avukattan hukuki destek alarak mevcut delillerin hukuka uygun olup olmadığının tespitini yapmak önem arz etmektedir.

  -Yargıtay bazı eylemleri kesin olarak zina kapsamında değerlendirmektedir.

  • Otelde aynı odada kalmak zina sayılmaktadır: Eşlerden birinin karşı cinsten yakın akrabası olmayan bir kişiyle zorunluluk bulunmaksızın otelde aynı odada kalması zina sayılan davranışlardandır.
  • Yalnız olarak eve almak zina sayılmaktadır: Eşlerden birinin karşı cinsten yakın akrabası olmayan bir kişiyle zorunluluk bulunmaksızın yalnız olarak aynı evde kalması ya da o kişiyi eve alması kural olarak zina sayılan davranışlardandır.
  Zinada (aldatmada) deliller

  Zinada (Aldatmada) Hangi Deliller Kullanılabilir?

  • Telefon mesajları: Eşinden şüphelenen eş zina (aldatma) sebebiyle boşanma davası açmaya karar verdikten sonra kendisini aldattığına dair şüphelendiği kişi ve eşinin mesajlaşmalarının sıklığını ispat etmek amacıyla mahkeme aracılığıyla telefon kaydı talebinde bulunabilir. Mahkeme aracılığı ile GSM operatörlerinden (Vodafone, Turkcell, Türk Telekom..) bu hususla ilgili talepte bulunmak mümkündür. Ancak kayıtlardan mesajlaşmaların içeriği değil ancak mesaj saati ve mesajlaşma sıklığı tespit edilebilir.
  • Mesaj kayıtları: Mesaj kayıtları tek başına zina eyleminin varlığını kanıtlamaz. Ancak diğer deliller ile desteklendiğinde zina eyleminin işlendiğine dair karine oluşturur. Bununla beraber mesajlaşma içeriklerinde cinsel ilişkiye girildiğine dair ifadeler mevcutsa telefon mahkemeye sunulabilir. Mahkemeden telefondaki mesaj kayıtlarını çıktı alarak döküman haline getirilmesi talep edilebilir.
  • Watsapp konuşmaları: Eşin bir başkası ile cinsel ilişkiye girdiğine dair mesajlaşma, cinsel ilişkiyi kanıtlayan fotoğraf, video watsapp üzerinden gönderilmesi halinde ilgili kayıtlar mahkemeye sunulabilir. Telefonun mahkemeye sunulması halinde mesaj kayıtlarının çıktı alınarak döküman haline getirilmesi mahkemeden talep edilebilir.
  • Sosyal medya mesajları(Facebook, İnstagram,Twitter vb.): Eşin bir başkası ile cinsel ilişkiye girdiğine dair mesajlaşma, cinsel ilişkiyi kanıtlayan fotoğraf, video.. ilgili sosyal medya hesapları üzerinden gönderilmesi halinde mahkemeye delil olarak sunulabilir.
  • Fotoğraf ve videolar: Zina (aldatma) sebebiyle boşanma davalarında fotoğraflar ve videolar zina eylemini ispat eden delillerdendir. Ancak fotoğraflar ve videolar zina eylemini açıkça kanıtlar nitelikte olmalıdır. Bunun yanı sıra eşin bir başkası ile aynı evde birlikte kalması apartmanın güvenlik kameralarından tespit edildiği takdirde zina eylemini ispatlayacaktır.
  • Mektuplar: Zina sebebiyle boşanma davalarında mektuplar, zina eylemini kanıtlar nitelikte delillerdendir. Eşin bir başkası ile cinsel ilişkiye girdiğine dair video ve fotoğrafları birbirine mektup olarak göndermesi halinde ya da cinsel ilişkiye girdiklerini el yazıları ile yazmaları durumunda mahkemeye delil olarak sunmak mümkündür.
  • E-posta yazışmaları: Eşin bir başkası ile cinsel ilişkiye girdiğine dair mail yolu ile mesajlaşması ve maillerin cinsel ilişkinin varlığını kanıtlar nitelikte olması halinde mail çıktılarını mahkemeye delil olarak sunmak mümkündür.
  • Bilgisayar kayıtları: Bilgisayar kayıtları da zina eylemini kanıtlayan delillerdendir. Bilgisayar kayıtları içinde zina eylemini kanıtlar nitelikte veriler olması halinde mahkemeye delil olarak sunulması mümkündür.
  • Ses kayıtları: Eşin bir başkası ile telefonda yaptığı görüşmelerin ses kaydını mahkemeye delil olarak sunmak mümkündür. Ancak unutulmalıdır ki ses kayıtları ancak hukuka uygun şekilde elde edildiği takdirde delil olarak değerlendirilebilir. Hukuka aykırı şekilde gizlice kaydedilerek elde edilen ses kayıtları mahkemeye delil olarak sunulamaz. Tarafımıza her zaman sorulan sorulardan biri de mahkeme aracılığı ile GSM operatöründen ses kayıtları talep edilip edilemeyeceğidir. Mahkemeden GSM operatörü aracılığı ile ses kayıtları talep edilemez. Çünkü özel hayatın gizliliği korunmaktadır. Mahkeme, GSM operatöründen yalnızca görüşmenin hangi numara ile, ne sıklıkla ve ne kadar süre yapıldığını talep edebilir.
  • Kamera kayıtları: Kamera kayıtları zina eylemini ispatlayan diğer araçlardan biridir. Ancak hukuka uygun şekilde elde edilmiş olmaları gerekmektedir.
  • Tanık anlatımları: Eşin bir başkası ile cinsel ilişkiye girdiğini tanık anlatımı ile ispatlamak pek mümkün değildir. Ancak tanık anlatımı ile eşin bir başkası ile bir otelde kaldığını ya da aynı evde beraber yaşadıklarını ispatlamak mümkündür.
  • Otel kayıtları: Eşlerden birinin karşı cinsten yakın akrabası olmayan bir kişiyle zorunluluk bulunmaksızın otelde aynı odada kalmaları zina sayılan davranışlardandır. Yargıtay, eşin karşı cinsten akrabası dışında biriyle otelde aynı odada kalmalarını zina olarak kabul etmiştir. Eşin bir başkası ile otelde kalarak zina yaptığı, mahkeme aracılığı ile şehrin emniyet müdürlüğüne yazı yazılarak otel kayıtlarının istenmesi halinde ispatlanabilir.
  • Gebe kalmak: Zina sebebiyle boşanma davalarında yurtdışında olan kocanın karısının gebe kalması, kısır kocanın karısının gebe kalması ya da gaip kocanın karısının gebe kalması ispat araçlarından bir tanesidir.
  • Zührevi hastalığa yakalanmak: Zina sebebiyle boşanma davalarında kadın veya kocanın cinsel ilişki ile bulaşabilecek frengi, belsoğukluğu gibi zührevi hastalığa yakalanması olgusu zina eyleminin ispat araçlarından bir tanesidir.

  Yukarıda saydığımız ispat araçlarının yanı sıra ciddi sebeplere dayanan kuvvetli bir şüphe ispat için yeterlidir. Kuvvetli şüpheyi haklı gösterecek diğer deliller de zina (aldatma) sebebiyle boşanma davalarında ispat aracı sayılır.

  Zina Yapan Eşi Affeden Taraf Dava Açabilir Mi?

  Zina yapan eşi affetmek dava açma hakkını doğrudan ortadan kaldırır. Af halinde zina (aldatma) sebebiyle boşanma davası açılamaz. Affeden eşin dava hakkı yoktur. Zina yapan eşini affeden diğer eş, affetme eylemini yazılı, sözlü ya da örtülü bir şekilde yapabilir. Örneğin zina olayını öğrenen eşin buna rağmen zina yapan eşi ile beraber tatile çıkması örtülü af sayılır. Örnekte olduğu gibi aldatılan eş aldatan eşini affettiğini sözlü ya da yazılı olarak beyan etmemiş ancak affettiğini gösterir şekilde çeşitli davranışlar sergilemesi halinde eşini affetmiş sayılır. Bunun sonucu olarak da zina (aldatma) sebebiyle boşanma davası açma hakkını kaybeder.

  Zinayı affeden dava açabilir mi

  Zina (Aldatma) Sebebiyle Boşanma Davası Açmak İçin Süre Nedir? (Dava Açma Hakkı Ne Zaman Düşer?)

  Zina sebebiyle boşanma davası açmak isteyen eş için hak düşürücü bir süre mevcuttur. Dava açmak isteyen eş bu hak düşürücü süre geçtikten sonra zina sebebiyle boşanma davası açma hakkını kaybeder.

  Zina (aldatma) sebebiyle boşanma davası açmak isteyen eş, eşinin zina yaptığını öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içinde dava açmalıdır. Fakat her durumda zina eyleminin üzerinden 5 yıl geçmesi halinde dava hakkı düşecektir. Yani eş, zina eylemini 5 yıl geçtikten sonra öğrenmişse artık zina sebebiyle boşanma davası açamayacaktır. Fakat diğer eş zina eylemine devam ettiği takdirde dava açılabilecektir. Çünkü 6 aylık hak düşürücü olan süre son zina eyleminin yapıldığı tarihten itibaren başlayacaktır. Kısaca her yapılan zina eyleminde diğer eş için yeni bir dava hakkı doğacaktır.

  Zina (Aldatma) Sebebiyle Boşanma Davasında Tazminat

  • Manevi Tazminat: Zina sebebiyle boşanma davalarında tazminat belirlenirken esas alınacak kriter kusurdur. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. Zina (aldatma) sebebiyle boşanma davasında davalı eşin zinası diğer eşin kişilik haklarına ve aile bütünlüğüne ağır bir saldırı oluşturduğundan, aldatılan eş lehine uygun miktarda manevi tazminata hükmedilir. Zina (aldatma) sebebiyle boşanma davası kabul edildiği takdirde davalı eş tam kusurlu olduğu için davacıdan manevi tazminat isteme hakkına sahip değildir.
  • Maddi Tazminat: Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Zina (aldatma) sebebiyle boşanma davasında davacı eş, zina yapan davalı eşinden maddi tazminat isteme hakkına sahiptir. Zina (aldatma) sebebiyle boşanma davası kabul edildiği takdirde davalı eş tam kusurlu olduğu için davacıdan maddi tazminat isteme hakkına sahip değildir.

  Maddi ve manevi tazminat miktarı, tazminatı ödeyecek kişinin ekonomik ve sosyal durumu göz önünde bulundurularak belirlenecektir.

  Zina (Aldatma) Sebebiyle Boşanma Davasında Nafaka Konusu

  Zina (aldatma) sebebiyle boşanma davalarında tedbir nafakası, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası olmak üzere 3 çeşit nafaka mevcuttur.

  1-Yoksulluk Nafakası: Zina sebebiyle boşanma davasında davacı eş, yoksulluğa düştüğü takdirde zina yapan davalı eşinden yoksulluk nafakası isteme hakkına sahiptir. Yoksulluk nafakası kusura bağlı olduğundan dolayı zina (aldatma) sebebiyle boşanma davası kabul edildiği takdirde davalı eş tam kusurlu olduğundan boşanma sebebiyle yoksulluğa düşmüş olsa bile yoksulluk nafakası isteme hakkına sahip olamayacaktır.

  2-Tedbir Nafakası: Zina sebebiyle boşanma davası açıldıktan sonra hakim, davanın devamı süresince ihtiyacı varsa davacı eş lehine tedbir nafakası verebilir. Boşanma ve ayrılık davalarında kusur durumu tedbir nafakasının takdirine etkili bir unsur değildir. Davalı kusurlu eş yararına dahi tedbir nafakasına hükmedilebilir. Ancak kusur ispatlandığı ve zina (aldatma) sebebiyle boşanma kararı verildiği takdirde davalı lehine hükmedilen tedbir nafakası, yoksulluk nafakasına dönüşmez.

  3-İştirak Nafakası: İştirak nafakası geçici velayet ya da velayet kendisinde olmayan tarafın velayetin olduğu tarafa çocuk lehine ödediği nafakadır. Dava süresince çocuklar için ödenen tedbir nafakası, dava neticelendikten sonra iştirak nafakasına dönüşebilir. İştirak nafakasının eşler arasında yaşanan zina olayıyla herhangi bir ilgisi yoktur.

  Zina (Aldatma) Sebebiyle Boşanma Davasında Mal Paylaşımı

  Taraflar arasında sözleşme ile farklı bir mal rejimi türü kararlaştırılmadığı müddetçe hukukumuzda uygulanan mal rejimi türü “edinilmiş mallara katılma rejimi”dir. Zina (aldatma) sebebiyle boşanma halinde hakim, kusurlu eşin artık değerdeki pay oranının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verebilir. Azaltılması veya kaldırılması durumunu tamamen hakimin takdirine bağlı bir durumdur.

  Zina sebebiyle boşanma davası kesinleşmeden önce mal rejimi konusu, hakim tarafından bekletici mesele yapılır. Boşanma davasının kesinleşmesinden sonra zina eyleminin kesinleşmesi halinde mal rejimi davası da sonuçlandırılır.

  Zina (Aldatma) Sebebiyle Boşanma Davasında Velayet Konusu

  Zina sebebiyle boşanma davalarında velayetin kime verileceği konusu taraflar açısından en merak edilen konuların başında gelmektedir. Özellikle tarafımıza en çok gelen soru “Zina yapan eşe velayet verilir mi? Aldatan eşe velayet verilir mi” sorusudur. Zina (aldatma) sebebiyle boşanma davasında velayet davacı tarafa verilebileceği gibi zina yapan davalı tarafa da verilebilir. Velayet konusunda asıl olan çocuğun üstün yararıdır. Davalının zina yapması velayetin ona verilmeyeceği anlamına gelmez. Velayetin hangi tarafa verileceğinde önemli olan kriter sadece çocuğun üstün yararıdır. Hakimin velayet hususunda takdir yetkisi geniş olduğundan çocuğun üstün yararı hangi tarafta sağlanacaksa velayeti ona verecektir.

  Zina Sebebiyle Boşanma Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme Neresidir?

  Zina (aldatma) sebebiyle boşanma davasında görevli mahkeme aile mahkemesidir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise asliye hukuk mahkemesi, aile mahkemesi sıfatıyla boşanma davalarına bakmakla görevlidir.

  Zina sebebiyle boşanma davasında yetkili mahkeme ise eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

  Zina Sebebiyle Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

  Zina sebebiyle boşanma davası çekişmeli boşanma davası olarak görüldüğü için tek celsede sonlanmaz. Aldatma olayını ispatlamak için mahkemeye sunulacak deliller, tanıklar v.s davanın ne kadar süreceğini etkileyen hususlardandır. Zina (aldatma) sebebiyle boşanma davası genellikle ortalama 1-1,5 yıl arasında sonuçlanmaktadır.

  Zina (Aldatma) Sebebiyle Boşanma Davasında Avukat Tutmak Şart Mıdır?

  Türk hukukunda hiçbir davada avukat tutma zorunluluğu yoktur. Bu sebeple zina (aldatma) sebebiyle boşanma davası açacak olan eş, avukat tutmaksızın dava açabilme hakkına sahiptir.

  Zina sebebiyle boşanma davası açarken dikkat edilecek en önemli şey dava dilekçesinin doğru bir şekilde hazırlanması ve hukuka uygun olan delillerin süresi içinde dosyaya sunulmasıdır. Süresi içinde dosyaya sunulmayan ya da hukuka uygun olmayan delilleri mahkeme hükümde esas almayacaktır. Bununla beraber davayı açan eş, tüm duruşmaları takip etmek zorundadır. Duruşmalara girmemesi halinde hakim dava hakkında düşme kararı verecektir.

  Zina (aldatma) sebebiyle boşanma davası açmak isteyen kişinin, haklarını bilmeden, hukuki bilgi ve tecrübe sahibi olmadan, duruşma usulünü bilmeden dava açması halinde hak kaybına uğraması kuvvetle muhtemeldir. Bu sebeple kanuna uygun şekilde dilekçeler hazırlayarak dava sürecinin profesyonel bir şekilde takibini yapacak boşanma davalarında tecrübeli bir avukattan avukatlık hizmeti almak faydalı olacaktır.

  SIK SORULAN SORULAR

  Zina Yapmak Suç Mudur?

  Eski Türk Ceza Kanununda zina yapmak suç sayılmaktayken yeni kanun ile zina suç olmaktan çıkmıştır. Bu sebeple zina yapan eşe sadece boşanma davası açarak tazminat, nafaka talep etmek mümkündür.

  Zina Yapan Eşin Sevgilisine Tazminat Davası Açılabilir Mi?

  TMK’da zina yapan eşin sevgilisine karşı tazminat davası açılıp açılamayacağı konusunda bir hüküm yer almamaktadır. Ancak Yargıtay’ın bu konu ile ilgili bir çok farklı görüşü mevcuttur. Yargıtay’ın 2018 yılında vermiş olduğu son kararda üçüncü kişiye yani aldatan eşin sevgilisine karşı tazminat davası açılamayacağı belirtilmiştir.

  Evlilik Sözleşmesine Aldatma Konusunda Madde Konulabilir Mi?

  Tarafların evlilik sözleşmesini düzenlerken gelecekte yaşanabilecek aldatmaya yönelik mal rejimi koşulu eklemeleri geçerli olmayacaktır. Evlilik sözleşmesi ile belirlenebilecek tek husus tarafların hangi mal rejimini tercih ettikleri olabilir.

  Gizli Kamera İle Çekilen Zina Görüntüleri Delil Olarak Kullanılır Mı?

  Gizli olarak elde edilen görüntüler hukuka aykırı olarak elde edildikleri için hakim sunulan görüntüleri hükme esas almayacaktır. Bununla beraber görüntüleri gizli olarak çekilen eş, özel hayatın gizliliğini ihlal sebebiyle savcılığa suç duyurusunda bulunabilme hakkına sahiptir.

  Casus Yazılım Kullanarak Zina Olayı İspatlanabilir Mi?

  Aldatıldığından şüphe duyan eş, eşinin telefonuna casus yazılım yükleyerek elde ettiği delilleri mahkemeye sunsa dahi deliller hukuka aykırı yollardan elde edildiği için hükme esas alınmayacaktır.

  Ücretli danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Hazar Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz. Avukat Feyza Hazar Bursa’da müvekkillerine boşanma davalarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

  0537 925 38 39

  AVUKAT FEYZA HAZAR

  HAZAR HUKUK BÜROSU