İçeriğe geç
AnasayfaMakalelerDilekçe ÖrnekleriBasit Yargılama Usulü Karara İtiraz Dilekçe Örneği*2024

Basit Yargılama Usulü Karara İtiraz Dilekçe Örneği*2024

  basit yargılama usulü dilekçe örneği

  Basit Yargılama Usulü Nedir?

  Basit yargılama usulü Türk Ceza Muhakemeleri Kanunu 251. maddede düzenlenmiştir. İddianamenin kabulü aşamasından sonra adli para cezasını ve/veya üst sınırı 2 yıl ve daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda basit yargılama usulü uygulanasına karar verilebilir. Ancak duruşma günü belirlendiği takdirde basit yargılama usulü uygulanamaz. Basit yargılama usulünün uygulanıp uygulanmayacağı yalnızca hakimin takdirindedir.

  Mahkemece basit yargılama usulünün uygulanacağına karar verildiği takdirde iddianame; sanık, mağdur ve şikayet eden tarafa tebliğ edilir ve taraflardan 15 gün içinde beyan ve savunmalarını mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri istenir. Taraflara tebliğ edilen evraklarda duruşma yapılmaksızın hüküm verilebileceği hususu belirtilir. Tebliğ tarihinden itibaren tarafların 15 günlük süreleri dolduktan sonra duruşma yapılmaksızın ve Cumhuriyet savcısının görüşü alınmaksızın mahkemece dosya üzerinden hüküm verilebilir. Basit yargılama usulü uygulandığı takdirde mahkemece hükmedilen bir mahkumiyet kararı varsa kanuna göre cezada 1/4 lük bir indirim uygulanır. Örneğin basit yargılama usulünce verilen bir kararda sanığa 8 aylık bir mahkumiyet kararı verilmiş ise 1/4 lük indirim ile ceza miktarı 6 aya düşecektir. Ancak sanık tarafından karara itiraz edildiği ve genel hükümlere göre yargılama yapıldığı takdirde bu indirim uygulanmayacaktır. Sanık dışında karara itiraz eden olduğu takdirde sanığın 1/4 lük indirimi korunacaktır.

  Basit Yargılama Usulü Neticesinde Verilen Karara İtiraz Edilebilir Mi?

  Basit yargılama usulü neticesinde verilen karara karşı itiraz etmek mümkündür. Karara itiraz ile birlikte mahkeme tensip zaptı düzenleyerek duruşma günü belirler ve taraflara tebliğ eder. Ancak unutulmamalıdır ki basit yargılama usulü neticesinde dosya üzerinden verilen karar sonucu yapılan 1/4 lük indirim, sanık tarafından karara itiraz edildiği takdirde tekrar uygulanmayacaktır.

  Basit Yargılama Usulü Neticesinde Verilen Karara Karşı Nereye itiraz Edilir?

  Basit yargılama usulü neticesinde verilen karara karşı itiraz kanun yolu uygulanacaktır. İtiraz mercii basit yargılama usulü kararı veren mahkemedir. İtiraz süresi kararın tebliğinden itibaren 7 gündür. Süresi içinde basit yargılama usulü neticesinde verilen karara itiraz edilmediği takdirde karar kesinleşir.

  Basit Yargılama Usulünün Uygulanabileceği Suçlar Nelerdir?

  • Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi (TCK m.88/1)
  • Terk suçu (TCK 97)
  • Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi (TCK m.98)
  • Tehdit suçu (TCK m.106/1)
  • Basit cinsel taciz suçu (TCK m.105/1, çocuğa karşı cinsel taciz suçu hariç)
  • Konut dokunulmazlığının ihlali suçu (TCK m.116/1,2,3)
  • İş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçu (TCK m.117/1)
  • Hakaret suçu
  • Kişinin hatırasına hakaret suçu (TCK m.130)
  • Güveni kötüye kullanma suçu (TCK m.155/1)
  • Bedelsiz senedi kullanma suçu (TCK m.156)
  • Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçu (TCK m.160)
  • Taksirli iflas suçu (TCK m.162)
  • Karşılıksız yararlanma (TCK m.163)
  • Bilgi vermeme (TCK m.166)
  • Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması (TCK m.170/2)
  • Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması (TCK m.171)
  • Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali (TCK m.175)
  • Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması (TCK m.177)
  • Trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokma (TCK m.179/2,3)
  • Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma (TCK m.180)
  • Çevrenin kasten kirletilmesi (TCK m.181)
  • Çevrenin taksirle kirletilmesi (TCK m.182)
  • Gürültüye neden olma (TCK m.183)
  • Zehirli madde imal ve ticareti (TCK m.193)
  • Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma (TCK m.195)
  • Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan (TCK m.206)
  • Açığa imzanın kötüye kullanılması (TCK m.209)
  • Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (TCK m.216/2,3)
  • Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (TCK m.234)
  • Görevi kötüye kullanma (TCK m.257)
  • Kamu görevlisinin ticareti (TCK m.259)
  • Kamu görevinin terki veya yapılmaması (TCK m.260)
  • Suç üstlenme (TCK m.270)
  • Yalan tanıklık (TCK m.272/1)
  • Suçu bildirmeme (TCK m.278)
  • Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi (TCK m.279)
  • Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi (TCK m.280)
  • Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme (TCK m.284)
  • Ses veya görüntülerin kayda alınması (TCK m.286)
  • Genital muayene (TCK m.287)
  • Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs (TCK m.288)
  • Muhafaza görevini kötüye kullanma (TCK m.289)
  • Resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması (TCK m.290)
  • Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme (TCK m.291)
  • Hükümlü veya tutuklunun kaçması (TCK m.292/1)
  • Muhafızın görevini kötüye kullanması (TCK m.295)

  Basit Yargılama Usulü Verilen Karara itiraz Dilekçe Örneği

  BURSA 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

  DOSYA NO : 2024/6 E. 2024/580 K.
  SANIK :
  XXXXXX

  MÜDAFİİ : Av.Feyza Hazar
  Reyhan Mh.Mantıcı Cd.Aytı Plaza K:3 D:301-302
  Osmangazi/BURSA

  KONU : Mahkemenizce basit yargılama usulüne göre verilen ../../2024 tarihli karara karşı itirazlarımız, müvekkilin genel hükümlere göre yargılanması ve müvekkilin BERAATİNE ilişkin taleplerimiz hakkındadır.

  SUÇ İSNADI : Tehdit, Sesli veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret

  AÇIKLAMALAR :

  Yukarıda esas numarası yazılı mahkemeniz dosyasında müvekkil sanık XXXXXX, sesli veya görüntülü bir ileti ile hakaret ve tehdit iddiasıyla düzenlenen iddianame gereği basit yargılama usulüyle yargılanmış olup, “basit yargılama usulü uygulandığından CMK’nun 251/3 maddesi gereğince her iki suç bakımından cezasından 1/4 oranında indirim yapılarak tehdit suçundan 6 AY 7 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, hakaret suçundan 2.480 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA” karar verilmiştir. Hukuka uygun olmayan işbu karara karşı tarafımızca itiraz kanun yoluna başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

  (Bu kısımda ceza davanız hakkındaki açıklamalarınızı ve savunmalarınızı yazabilirsiniz.)

  Basit yargılama usulünce yapılan yargılama neticesinde müvekkil hakkında tehdit ve hakaret suçlarından hüküm kurulmuştur. Tehdit ve hakaret suçuna dair iddialar delillerimiz neticesinde gerçeği yansıtmamaktadır. Bu nedenle basit yargılama usulü neticesinde verilen karara itiraz ediyoruz. Genel hükümlere göre yargılama yapılarak müvekkil hakkında beraat kararı verilmesini talep ediyoruz.

  SONUÇ VE TALEP : Yukarıda belirtiğimiz nedenlerle ve sayın mahkemenizce re’sen dikkate alınacak nedenlerle,

  • Yukarıda sunulu gerekçelerle müvekkilin genel hükümlere göre yargılanmasını,
  • Bahsi geçen tehdit ve hakaret suçuna dair somut deliller olmaması ve tehdit suçunun maddi unsurlarının oluşmamasından ötürü müvekkilin üzerine atılı bulunan hakaret ve tehdit suçundan BERAATİNE karar verilmesini vekaleten saygıyla arz ve talep ederiz. ../../2024

  Sanık Müdafi
  Av.Feyza Hazar Apaydın
  (e-imzalıdır)

  Ücretli danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Hazar Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz. Avukat Feyza Hazar Bursa’da müvekkillerine ceza davalarında ve ağır ceza davalarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

  0537 925 38 39

  AVUKAT FEYZA HAZAR

  HAZAR HUKUK BÜROSU