İçeriğe geç
AnasayfaMakalelerCeza HukukuCeza Hukuku Nedir? Ceza Hukuku Davalarına Hangi Avukat Bakar?

Ceza Hukuku Nedir? Ceza Hukuku Davalarına Hangi Avukat Bakar?

  ceza hukuku davalarına bakan avukat

  Ceza hukuku nedir, ceza hukuku davalarına hangi avukat bakar gibi ceza hukuku hakkında merak edilen tüm detayları yazımız içeriğinde bulabilirsiniz. Ceza hukuku alanında aklınıza takılan farklı konularda avukatlık ve danışmanlık hizmeti için Bursa ve yakın bölgesinde avukatlık ve danışmanlık hizmeti veren avukat Feyza Hazar ile iletişime geçebilirsiniz.

  Ceza Hukuku Nedir?

  Ceza hukuku genel olarak suç teşkil eden davranışların tanımlanması ve bunların hangi koşullarda hangi yaptırımlarla cezalandırılması gerektiğini düzenleyen hukuk sistemidir. Hepimizin de bildiği gibi devletin asli görevi hukuka dayalı bir sistem oluşturmaktır. Haliyle de her devlet hukuk kurallarının düzenlendiği kanunlar vasıtasıyla bu görevini yerine getirmektedir. Bu hukuk kuralları sayesinde insanlar arasındaki ilişkiler düzenlenir ve toplumun huzur içinde birlikte yaşaması sağlanır. Her toplumda insanlar arasındaki ilişkileri belirleyen örf ve adetler de bulunabilmektedir. Ancak toplumun bütününde insanlar arasındaki davranışları belirli normlar üzerinde kurmak hukuk kuralları ile mümkündür. Ceza hukuku toplum düzeninin huzur ve sükun içinde devam ettirilebilmesi için mutlak bir gerekliliktir. Bu sebeple de suç teşkil eden davranışların ve bunlara uygulanacak olan yaptırımların hangilerinin olacağı ceza hukukunu ilgilendiren bir durumdur. Ceza hukuku kamu hukukunu kapsayan ve bir suçun işlenmesiyle bu suçu işleyen kişi arasında cezalandırma ilişkisi kuran bir hukuk alanıdır. Burada en önemli husus suçu işleyen kişiyi cezalandırma gücünün devletin elinde olmasıdır.

  Ceza Hukuku Genel Hükümleri Nelerdir?

  Ceza hukuku kendi içinde genel hükümler ve özel hükümler olmak üzere 2’ye ayrılmaktadır. Genel hükümler tüm suçlar için geçerli olan ortak prensipleri kapsamaktadır. Burada bir suçun cezalandırılması için ihtiyaç duyulan koşullar ve hukuki süreçler mevcuttur. Özel hükümlerde ise kasten adam öldürme, uyuşturucu ticareti, cinsel istismar, cinsel saldırı, hırsızlık, resmi ve özel belgede sahtecilik, rüşvet, dolandırıcılık gibi Türk Ceza Kanunu’ndaki daki tüm suçlar kanunlar ile ayrıntılı olarak düzenlenmektedir.

  Ceza Hukuku İlkeleri Nelerdir?

  Ceza hukuku ilkeleri genel olarak şu şekildedir;

  • Suçta ve cezada kanunilik ilkesi
  • Suçta ve cezada kusur ilkesi
  • Belirlilik ilkesi
  • Kıyas yasağı
  • Suç ve cezaların şahsiliği ilkesi
  • Geriye yürüme yasağı
  • Ceza kanunlarının yer yönünden uygulanmasında mülkilik ilkesi

  Ceza Hukuku Davalarına Hangi Avukat Bakar?

  Hukuk sistemleri incelendiğinde avukatlık mesleğinde branşlaşma olan birçok ülke vardır. Ancak ülkemizdeki yasalara göre avukatlık mesleğinde herhangi bir branşlaşma söz konusu değildir. Türkiye’de avukatlar her türlü davaya girebilirler. Bu nedenle ağır ceza avukatı ya da ceza avukatı gibi halk arasında kullanılan terimler de yanlış yapılan tanımlamalardır. Aslında 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na göre hem uygulamada hem de mevzuatta avukatlık mesleği ceza avukatı, boşanma avukatı, iş avukatı, miras avukatı, gayrimenkul avukatı gibi dallara ayrılmaz. Bunun temel sebebi avukatların girdiği dava türüne göre halk arasında ya da internette bu şekilde ifade ediliyor olmasıdır. Örneğin boşanma davalarına giren ve başarılı sonuçlar elde eden avukatlara boşanma avukatı ya da ceza davalarına bakan ve bu davalarda başarılı sonuçlar elde eden avukatlara ise ceza avukatı diye tanımlamalar getirilmektedir. Aslında avukatların hepsi ceza davaları, iş davaları, boşanma davaları ya da ticari davalar gibi birçok dava türüne birden bakabilirler. Bu sebeple de ceza hukukunu ilgilendiren davalara tüm avukatlar bakabilir.

  Ceza Hukuku Davalarında Avukat Ne İş Yapar?

  Türk Ceza Kanunu ya da Ceza Muhakemesi Kanunu hakkında yeterli bilgi ve birikime sahip olan her avukat ceza hukuku kapsamında yer alan Asliye Ceza Mahkemeleri, Ağır Ceza Mahkemeleri, Çocuk Ceza Mahkemeleri ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen bir davaya bakabilir. Ceza yargılaması sürecinde soruşturma ve kovuşturma aşamalarında sanığa, şüpheliye, mağdura ve müştekiye hukuki destek sağlar. Her dava türünde avukatın yegâne görevi müvekkilinin haklarını sonuna kadar savunmaktır. Ceza davalarında ise avukatın savunması diğer davalara göre biraz daha farklıdır. Çünkü ceza hukuku ile ilgili davalarda avukat, diğer davaların aksine müvekkilinin direkt olarak özgürlüğünü savunur. Ceza davaları doğrudan kişinin özgürlüğünü ilgilendirdiği hem de kişinin haklarının savunulması söz konusu olduğu için ceza davalarına giren avukatın yapacağı savunma birey açısından çok önemlidir. Ceza davasına bakan avukat eğer şüpheli ya da sanığı savunuyorsa onun haklarını koruduğu ve yargılama işlemlerinde sanığı temsil ettiği için ceza mahkemelerinde müdafi olarak tanımlanır. Ceza yargılaması sürecinde avukatlar,  soruşturma ve kovuşturma aşamasında sanığı ya da şüpheliyi temsil eder. Bununla beraber avukat, ceza davalarında mağdur ya da müşteki vekilliği yaparak da savunma görevini yerine getirebilir.

  Ceza Davalarında Avukat Tutmak Neden Gereklidir?

  Kişinin doğrudan özgürlüğünü savunduğu için ceza davalarının hayati bir önemi vardır. İster mağdur ister şüpheli ya da sanık olsun kovuşturma ve soruşturma aşamalarında ceza davalarına bakan bir avukat eşliğinde etkili bir şekilde savunma yapılması gerekir. Ceza davası alanında uzman bir avukat soruşturma ve kovuşturma işlemlerinde başarılı bir şekilde savunmasını sürdürür. Ayrıca ceza davası sürecinde her türlü delillerin toplaması, delillerin hazırlanması ve etkili bir şekilde mahkemeye sunulması için avukat çok önemli bir rol oynamaktadır. Avukatın birinci ve asli görevi müvekkili ister şüpheli ya da sanık konumunda olsun ister mağdur taraf olsun her şekilde müvekkili lehine en iyi savunmayı yapmayı hedeflemektir. Ceza davalarına bakan avukatın özellikleri nasıl olmalıdır gibi sorular ceza davaları sonucunda olumlu bir netice almak adına önceden cevaplanması gerekir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus avukatın kişilik özelliklerinin yanı sıra bundan önce yer aldığı ceza davalarındaki başarısıdır. İyi bir avukatta olması gereken bir diğer özellik ise ceza davasını baştan itibaren etkili bir şekilde analiz etme ve ortaya çıkan durumlara uygun adımlar atma yeteneğinin olmasıdır. Ayrıca avukatının tecrübeli, bilgi ve birikiminin yeterli seviyede olması, ceza davası süreçleri hakkında yetkin olması gerektiği unutulmamalıdır. Çünkü avukatın ceza davalarında başarılı ve yetkin olması ceza davasının olumlu sonuçlanması açısından oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Avukatlık mesleğinin herhangi bir branşlaşma içermediğinden yukarıda bahsetmiştik. Dünya ülkelerine baktığımızda avukatların belli bir alanda uzmanlaştığını görmek mümkün olsa da ülkemizde henüz böyle bir ayrım söz konusu değildir.

  Ücretli danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Hazar Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz. Avukat Feyza Hazar Bursa’da müvekkillerine ceza davalarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

  0537 925 38 39

  AVUKAT FEYZA HAZAR

  HAZAR HUKUK BÜROSU