Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) İtiraz Dilekçe Örneği*2024

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Nedir?

Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda sanığa verilen ceza iki yıl veya daha az süreli hapis ya da adli para cezası ise ve kanunda sayılan diğer şartlar sağlanmış ise mahkeme Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) verebilir.

Örnek vererek açıklayacak olursak; mahkeme sanığın suç işlediğine kanaat getirir. Ancak bu suçun karşılığı 2 yıl ve daha az süreli hapis ya da adli para cezasıdır. Bu durumda gerekli şartlar oluşursa mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması bir bakıma mahkeme tarafından verilen hükmün askıya alınmasıdır. Bu karar verildikten sonra belirlenen denetim süresi içinde suç işlenmediği takdirde dava düşer ve mahkumiyet hükmü ortadan kalkar. Yani kişi bu denetim süresince suç işlemediği takdirde hiç ceza almamış ve beraat etmiş gibi olur.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Kararı Verilebilmesi İçin Gereken Koşullar Nelerdir?

 • Sanık hakkında HAGB yasağının bulunmaması gerekir.
 • Sanık hakkında verilen cezanın iki yıl ya da iki yıldan daha az olması ya da adli para cezası olması gerekir.
 • Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyeti bulunmaması gerekir.
 • Sanık, mağdurun veya kamunun zararlarını gidermiş olması gerekir.
 • Sanığın yeniden suç işlemeyeceği yönünde mahkemede kanaat oluşması gerekir.
 • Sanık, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmesi gerekir.
 • Sanık hakkında daha önce verilen bir hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı olmaması gerekir.

HAGB Kararının Anlamı Tam Olarak Nedir?

HAGB kararı ilk defa suç işlemiş ya da bir şekilde suça karışmış kişilere verilen ikinci bir şans gibidir. Mahkemenin sanığa “Evet sen bu suçu işlemişsin. Ancak hakkında daha önce bir HAGB kararı verilmemiş. Sana vereceğim ceza iki yıl ya da iki yılın altında yahut para cezasıdır. Daha önce kasıtlı olarak hiç bir suç işlememişsin. Bununla birlikte mağdurun zararlarını da gidermeyi kabul ettin. Senin hakkında olumlu düşünüyorum ve sana 5 yıl denetim süresi veriyorum. Bu 5 yıl içinde suç işlemezsen hakkında vermiş olduğum mahkumiyet kararını tamamen sileceğim ve beraat etmiş gibi olacaksın. Ancak 5 yıl içinde başka bir suç işlersen sana verdiğim bu ceza ve işlediğin yeni suçun cezasını çekeceksin.” demesidir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Durumunda Denetim Süresi Kaç Yıldır?

 • Sanık suç tarihinde 18 yaşından küçük ise (SSÇ ise) denetim süresi 3 YIL’dır.
 • Sanık suç tarihinde 18 yaşından büyük ise denetim süresi 5 YIL’dır

 

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) İtiraz Dilekçe örneği

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Kararına İtiraz Edilebilir Mi?

HAGB kararına itiraz etmek mümkündür. Ancak HAGB kararı istinaf edilen kararlardan değildir. Bu sebeple itirazla birlikte karar kesinleşecektir.

HAGB Kararı İtiraz Dilekçesi Nereye Verilir?

 • Sanık hakkında verilen HAGB kararı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilmişse itiraz mercii; Ağır Ceza Mahkemeleridir.
 • Sanık hakkında verilen HAGB kararı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilmişse itiraz mercii; kararı veren Ağır Ceza Mahkemesi’nin numarasını takip eden bir üst numaralı mahkemedir. Örneğin kararı Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi vermişse itiraz mercii Bursa 2. Ağır Ceza mahkemesi olacaktır. Kararı veren mahkeme o adliyedeki son Ağır Ceza Mahkemesiyse itiraz merci 1. Ağır Ceza Mahkemesi olacaktır. Kararı veren mahkeme ilgili yerdeki tek Ağır Ceza Mahkemesi olması durumunda ise itiraz mercii en yakın yerdeki Ağır Ceza Mahkemesi olacaktır.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Kararına Kaç Gün İçinde İtiraz Edilir?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararına karşı tebliğ ya da tefhim’den itibaren 7 gün içinde itiraz edilmesi gerekir. Aksi takdirde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı kesinleşir.

HAGB kararına karşı itiraz dilekçesinin ceza hukuku alanında tecrübe sahibi bir avukat tarafından hazırlanması hayati önem taşımaktadır. Av. Feyza Hazar tarafından hazırlanan Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) itiraz dilekçe örneği aşağıda sunulmuştur.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

BURSA NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA
Gönderilmek Üzere
BURSA X. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

Esas No :2024/… E.

HAGB’ye İtiraz Eden
(Sanık) :
AAAAAAA (T.C:12345678910)

Müdafi : Av. Feyza Hazar

Konu : Bursa X. Asliye Ceza Mahkemesi 2024/… Esas sayılı dosyasında ve ../../2024 tarihinde müvekkilimiz AAAAAAAA hakkında tanzim olunan mahkumiyet ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı itirazlarımızın sunumundan ibarettir.

Açıklamalar :

1-Bursa X. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucu müvekkil hakkında 1 yıl 15 gün hapis ve 5 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına ve verilen cezanın hükmünün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Müvekkile verilen mahkumiyet kararı hatalıdır ve müvekkilimiz hakkında beraat kararı verilmesi gerekmektedir. Şöyle ki;

3-Müvekkil AAAAAAA, müşteki BBBBBBB’ye şantaj suçunu oluşturacak bir girişimde bulunmamıştır. Müvekkilimizin iddianame kapsamında üzerine atılı TCK 107/2 şantaj suçunun oluşması için “kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunması gerekmektedir. Şantaj suçunun arz ettiği özellik, kişinin hak veya yükümlülüklerini kötüye kullanarak haksız bir çıkar sağlamaya çalışması ya da başkasını bir şeyi yapmaya veya yapmamaya mecbur etmesidir.” Ancak dosya kapsamı incelendiğinde müvekkilimizin şantaj suçunu işlediğine dair somut bir delil bulunmamaktadır.

4-Huzurdaki davaya konu olan iddianame ile müvekkilimizin yalnızca bir varsayım üzerine cezalandırılması talep edilmiştir. Ancak Ceza hukukunda mahkumiyet kararı bir varsayım veya ihtimale dayandırılarak verilemez. Sanığın suç işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delilin mevcut olmaması durumunda şüpheden sanık yararlanır ilkesinin uygulanması ve beraat kararı verilmesi gerekir. Yargıtay’ın görüşü de bu yöndedir.

5-Tüm bu açıklamalarımızın sonucunda müvekkilimizin ilgili suçu işlemediği ortadadır. Bu sebeple Bursa X. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2024/… E. sayılı dosyada müvekkilimiz hakkında verilen cezanın ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz etme gereğimiz hasıl olmuştur.

Sonuç ve İstem :Arz ve izah olunan sebeplerden ötürü Bursa X. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ../../2023 tarihinde müvekkilimiz AAAAAAAA hakkında verilen mahkumiyet ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı itiraz etmekteyiz. Bu sebeple söz konusu hükmün kaldırılarak müvekkilimizin BERAATİNE karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. ../../2024

İtiraz Eden Sanık Müdafi
Av. Feyza Hazar

Diğer dilekçe örneklerimizi incelemek için Dilekçe Örnekleri sayfamıza göz atabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 5 Yıl Sonra Silinir Mi?

5 yıllık denetim süresi içinde sanık tekrar yeni bir suç işlemediği takdirde HAGB kararı silinir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Memuriyete Engel Midir?

Memuriyete engel hal için kasıtlı bir suçtan dolayı 1 yıl üzeri ceza almak gerekir. HAGB kararı infaz edilmeyen bir karardır. Bu sebeple kişi hakkında verilmiş HAGB kararı memuriyete engel teşkil etmez.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Sonrasında Tekrar Suç İşlenirse Ne Olur?

Hagb kararı verilmesinin ardından 5 yıllık denetim süresi içinde tekrar suç işlendiği takdirde mahkeme geri bırakmış olduğu hükmü açıklar. Bunun yanı sıra kişi işlediği yeni suçtan da yargılanır ve cezalandırılır.

Hükmün Açıklanması Kararı Verildikten Sonra Kişi Hakkında Hükmedilen Adli Para Cezası Ödenmeli Midir?

5 yıllık denetim süresi içinde yeni bir suç işlenmediği ve mahkeme düşme kararı verdiği takdirde adli para cezasının ödenmesine gerek kalmayacaktır.

HAGB Kararı Adli Sicil Kaydına, Sabıka Kaydına İşler Mi?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı sabıka kaydına işlemez. Çünkü HAGB kararının kendine özgü işlendiği bir sistem vardır.

Af Çıkarsa HAGB Kararı Silinir Mi?

Af cezanın infazını etkiler. HAGB infazı olmayan bir karar olduğu için af çıkması HAGB kararını etkilemez. Bu durumda afla birlikte HAGB kararı silinmez.

Sanığın HAGB’yi Kabul Etmesi Suçu Kabul Etmesi Anlamına Gelir Mi?

Sanığın hükmün açıklanmasını kabul ettiği yönündeki beyanı suçu kabul ettiği anlamına gelmez.

HAGB hükmü açıklandığı takdirde ne yapabilirim?

Bu durumda sanık açıklanan kararı istinaf edebilme hakkına sahiptir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına Müştekinin İtiraz Etmesi Mümkün Müdür?

Müşteki, davada katılan sıfatı alması durumunda hükmün açıklanması kararına karşı itiraz etmesi mümkündür.

HAGB Denetim Süresi Ne Zaman Başlar?

Denetim süresi kararın kesinleştiği tarihten itibaren başlamaktadır.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Af Kapsamında Mıdır?

HAGB kararı af niteliğinde bir düzenleme değildir.

HAGB Alan Biri İkinci Defa HAGB Alabilir Mi?

28.06.2014 tarihine kadar işlenen suçlarda birden fazla kez HAGB verilirken bu tarihten sonra işlenen suçlarda yani günümüzde sanığa birden fazla kez HAGB kararı vermek mümkün değildir.

Önceki İçerikBoşanma Davasında Kadınların Hakları*2024
Sonraki İçerikSavcılığa Şikayet Dilekçesi Örneği*2024