Nafaka Artırım Davası Dilekçe Örneği*2024

Nafaka Artırım Davası Nedir?

Mahkeme kararıyla verilmiş nafaka, değişen şartlarla birlikte nafaka alacaklısı için yetersiz kalabilir. Bu durumda nafaka artırımı ancak mahkeme kararı ile yapılabilir. Nafaka artırımı için yapılacak şey mahkemede nafaka artırım davası açmaktır. Bu davanın açılabilmesi için tarafların maddi imkanlarında değişiklik olması gerekir. Hakim nafaka alacaklısının maddi imkanındaki değişikliği tespit edecek ve hakkaniyet unsurunu da gözeterek bir karara varacaktır. Nafaka artırım davası açmak için öncelikle nafaka artırım davası dilekçesi hazırlamak gereklidir. Ancak belirtmekte fayda vardır ki internetten bulunan bir dilekçe örneği ile kişi boşanma davalarında tecrübeli bir avukat yardımı almadan nafaka artırım davası açmamalıdır. Çünkü her olay birbirinden farklıdır ve her kişinin kendine özel nafaka artırım dilekçesi hazırlaması gereklidir.

Nafaka Artırım Dava Dilekçesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Nafaka artırım dava dilekçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar mevcuttur. Öncelikle dilekçenin ilk kısmında daha önce verilen boşanma kararında davacı lehine yoksulluk nafakasına hükmedildiğinden bahsedilmesi gerekir. Nafaka artırım kararı verilebilmesi için tarafların maddi durumlarında değişiklik olması gerektiğinden dolayı bu hususta detaylıca açıklama yapmak gerekir. Daha sonra istenen nafaka miktarı talep kısmında açıkça belirtilmelidir. Mahkeme tarafından nafakaya ilişkin verilen önceki kararı nafaka artırım dava dilekçesinde sunmak gereklidir. Çünkü hakim karar verirken daha önceki nafaka miktarını da göz önünde bulunduracaktır. Bu söylediğimiz kriterler Nafaka artırım dava dilekçesinde dikkat edilmesi gereken hususlar bu şekildedir.

Aşağıda Nafaka artırım davası dilekçe örneği yer almaktadır.

Nafaka Artırım Davası Dilekçe Örneği

BURSA (..) AİLE MAHKEMESİ’NE

Davacı : AAAAAA (T.C:23456789234)

Vekili : Av. Feyza Hazar
Reyhan Mah. Mantıcı Cd. Aytı Plaza K:3 D:301-302
Osmangazi/BURSA

Davalı : BBBBBB (T.C:12345678912)

Konu : Müvekkil için ödenmekte olan 600TL yoksulluk nafakasının 1400 TL artırılarak 2000 TL’ ye çıkartılması ve hükmolunan nafaka bedeline her yıl ÜFE oranında artış uygulanmasına karar verilmesi taleplidir.

Açıklamalar :

1-Müvekkil AAAAAA ile davalı BBBBBB Bursa 6. Aile Mahkemesi …./… E. …../… karar sayılı ilamı ile boşanmışlardır. Bu boşanma kararı ile beraber müvekkil lehine 600 TL yoksulluk nafakasına hükmedilmiştir.

2-Ancak neredeyse 3 yıl önce karara çıkan bu dosyada verilen 600 TL nafaka miktarı halen aynı kalmış ve günümüz Türkiye koşullarında artan enflasyon dikkate alındığında müvekkilin ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiştir. Ancak davalı tarafın geliri eskisine göre daha da artmış olup müvekkilin nafaka miktarında bir artış meydana gelmemiştir. Ülkemizdeki hayat pahalılığı ve ekonomik koşullar karşısında işbu nafaka miktarı anlamını yitirmiş ve müvekkil buna bağlı olarak almış olduğu nafaka ile hayatını asgari düzeyde dahi idame ettiremez hale gelmiştir.

3-Müvekkil 67 yaşındadır. Bu sebeple yaşından dolayı çalışması imkansızdır. Müvekkil yalnız yaşamaktadır ve nafakadan başka hiçbir geliri yoktur. Halen yaşadığı eve aylık 600 TL kira ödemektedir. Müvekkilin aldığı nafaka miktarı yaşadığı evin kirasına ancak yetmekte olup evinin kirasını ödedikten sonra doğalgaz, elektrik, su, internet ve telefon faturalarını ödemeye parası kalmamaktadır. Kaldı ki müvekkil bu zorunlu giderlerin yanı sıra market alışverişi, kişisel giderler v.b ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelmiştir.

4-Nafakaya hükmedildiği tarihten itibaren 3 yıl geçmiş olması, 3 yıl içerisinde enflasyonda yaşanan artışın TÜİK verilerinin dahi çok üzerinde olması, pahalılık, davalı tarafın gelirinde olan artış, davacı müvekkilin hiçbir gelirinin olmayışı ve günümüz ekonomik koşulları göz önünde bulundurulduğunda davacı müvekkil lehine hükmolunan 600 TL nafaka tutarının herhangi bir artırım oranı öngörülmeksizin tarafımızca kabulü mümkün değildir. Bu nedenlerle, iş bu nafaka artırım davasını ikame etme zarureti hasıl olmuştur.

5-Davalı BBBBBB bir şirkette yönetici konumunda olup ekonomik durumu oldukça iyidir. Bu sebeple mahkemenizce verilecek kararla nafaka artırımına gidildiğinde davalının kazandığı aylık ücret kendisini etkilemeyecek kadar fazla miktardadır. Davalı son derece refah içinde yaşarken müvekkilin 600 TL yoksulluk nafakası alması günümüz koşullarında kabul edilebilir bir durum değildir. Açıkladığımız sebeplerle nafaka miktarının 600 TL’den 2000 TL’ye çıkarılmasını talep ediyoruz.

Hukuki Sebep: TMK,HMK ve ilgili mevzuat

Hukuki Deliller:

1-Bursa 4. Aile Mahkemesi …./.. E. sayılı dosyasında verilen gerekçeli karar örneği
2-Sosyal- ekonomik durum araştırması
3-Zorunlu giderlere ilişkin faturalar ve belgeler
4-Tapu Kayıtları
5-Banka kayıtları
6-TCMB, TÜİK ve ilgili kurumlardan ÜFE/TÜFE ve enflasyon oranlarının celbi
7-Tanık (Gerekli görüldüğü takdirde dinlenmeleri talep edilmektedir.)
8-Bilirkişi
9-Keşif
10-Yemin
11-Sair tüm yasal deliller.

Sonuç ve İstem: Yukarıda saydığımız ve mahkemenizce re’sen dikkate alınacak sebeplerle;

Davamızın KABULÜ ile beraber, müvekkil lehine aylık 600 TL olarak hükmedilen yoksulluk nafakası miktarının ekte sunduğumuz zorunlu giderler ve ülkemizin içinde bulunduğu enflasyon koşulları göz önüne alınarak aylık 2000 TL’YE ARTIRILMASINA, hükmedilen nafakaya her yıl ÜFE oranında ARTIŞ UYGULANMASINA, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin DAVALI TARAFA YÜKLETİLMESİNE karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederim. ../../….

Davacı Vekili
Av. Feyza Hazar

Diğer dilekçe örneklerimizi incelemek için Dilekçe Örnekleri sayfamıza göz atabilirsiniz. Nafaka artırım davası konusunda daha detaylı bilgi almak için Nafaka Artırım Davası Nedir? yazımızı okuyabilirsiniz.

Ücretli danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Hazar Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz. Avukat Feyza Hazar Bursa’da müvekkillerine nafaka davalarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

0537 925 38 39

AVUKAT FEYZA HAZAR

HAZAR HUKUK BÜROSU

 

Önceki İçerikTutuklama Kararına İtiraz Dilekçe Örneği*2024
Sonraki İçerikHükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Nedir?