İçeriğe geç
AnasayfaMakalelerDilekçe ÖrnekleriVelayetin Değiştirilmesi Dava Dilekçe Örneği*2024

Velayetin Değiştirilmesi Dava Dilekçe Örneği*2024

  Velayetin Değiştirilmesi Dava Dilekçesi Örneği

  Velayetin Değiştirilmesi Davası Nedir?

  Velayetin değiştirilmesi davası; velayet hakkı kendisinde bulunmayan tarafın, velayetin kendisinde bulunduğu tarafa çocuğun menfaatini ve üstün yararını ihlal eden olumsuz koşulların meydana gelmesi sebebiyle açtığı dava türüdür. Velayetin değiştirilmesi davasını açan tarafın velayet davasında olumlu sonuç elde edebilmesi için mutlaka çocuğun üstün yararında ve menfaatinde olumsuz yönde bir değişiklik olması yani çocuğun menfaatini olumsuz yönde etkileyecek koşulların gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

  Velayetin Değiştirilmesi Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

  Velayetin değiştirilmesi dava dilekçesi nasıl yazılır? sorusu tarafımıza sıklıkla sorulan sorulardan biridir. Velayetin değiştirilmesi davasını avukatsız takip etmek isteyen kişilere ve meslektaşlarımıza yardımcı olabilmek için aşağıda velayetin değiştirilmesi dava dilekçe örneği sunmakla beraber ayrıca velayetin değiştirilmesi dava dilekçesinin nasıl yazıldığından kısaca bahsedeceğiz. İlk olarak görevli ve yetkili mahkeme belirlenir. Ardından -örneğin Bursa (..) Aile Mahkemesi’ne- dilekçenin üst başlığına yazılır. Daha sonra velayetin değiştirilmesini talep eden kişinin yani davacının adı soyadı, T.C kimlik numarası ve adresi belirtilir. Ardından mutlaka davalının adı soyadı, T.C kimlik numarası ve adresi belirtilir. Adresinin belirtilmesi tebligat yapılabilmesi için önem arz etmektedir. Ardından velayetin değiştirilmesi talebinde bulunan taraf, açıklama kısmında müşterek çocuğun kendisinde kalmasının çocuğun üstün yararına ve menfaatine daha uygun olacağına hakimi ikna etmesi gerektiğinden, tüm haklı gerekçelerini velayetin değiştirilmesi dava dilekçesinde açıkça belirtmeli ve detaylıca açıklamalıdır. Deliller kısmında ise tüm deliller belirtildikten sonra netice ve talep kısmı yazılmalıdır. Mahkeme huzurunda tanık dinletilecekse deliller kısmında mutlaka tanık belirtilmelidir.

  Velayetin Değiştirilmesi Dava Dilekçesi Yazarken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

  Velayetin değiştirilmesi davası yani velayet davaları kamu düzenine ilişkin davalardandır. Bu sebeple velayetin değiştirilmesi davalarında re’sen araştırma ilkesi geçerli olup, bu davalarda hakimin geniş bir takdir yetkisi mevcuttur. Bu sebeple velayetin değiştirilmesi dava dilekçe örneği hazırlanırken velayetin değiştirilmesi talebinde bulunacak tarafın, tüm delillerini velayetin değiştirilmesi dava dilekçesinde açıkça belirtmesi önem arz etmektedir. Velayetin değiştirilmesi davasında tanık çok önemli bir delildir. Eğer tanık dinletilecekse velayetin değiştirilmesi dava dilekçesinde muhakkak tanık deliline dayanılması gerekmektedir. Ayrıca velayetin değiştirilmesi talebinde bulunan taraf, müşterek çocuğun kendisinde kalmasının çocuğun üstün yararına ve menfaatine daha uygun olacağına hakimi ikna etmesi gerektiğinden, tüm haklı gerekçelerini velayetin değiştirilmesi dava dilekçesinde açıkça belirtmeli ve detaylıca açıklamalıdır.

  Velayet davaları, çocuğun üstün yararı ilkesi gözetilerek ilerleyen davalar olduğundan teknik bilgi ve takip gerektirmektedir. Bu sebeple velayetin değiştirilmesi dava dilekçesinin velayet davalarında tecrübe sahibi bir avukat tarafından hazırlanması ve takip edilmesi davanın sonucu açısından önem arz etmektedir. Bu sebeple velayetin değiştirilmesi davalarının velayet davalarında tecrübe sahibi bir avukat ile takip edilmesini önemle belirtmek isteriz.

  Aşağıda Velayetin Değiştirilmesi Dava Dilekçe Örneği (Velayet Davası Dilekçe Örneği) sunulmuştur.

  VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVA DİLEKÇE ÖRNEĞİ

  BURSA (..) AİLE MAHKEMESİ’NE

  Velayetin Değiştirilmesini
  İsteyen Davacı :AAAAAA (T.C:12345678912)
  Vekili :Av.Feyza Hazar Apaydın
  Reyhan Mah. Mantıcı Cd. Aytı Plaza K:3 D:301-302 Osmangazi/BURSA
  Davalı :BBBBBB (T.C:23456789123)
  (Adres)
  Konu :Müşterek çocuk XXXXXX’in karar verilinceye kadar ivedilikle geçici velayet hakkının davacı müvekkile verilmesini, kararın kesinleşmesiyle birlikte velayet hakkının davalıdan alınarak davacı müvekkile verilmesi talepli dilekçemizdir.
  Açıklamalar :
  Müvekkil ile davalı BBBBBB, Bursa (..). Aile Mahkemesi’nin ../../2024 tarih, 2024/.. E. ve 2024/… K. sayılı ilamı ile boşanmış ve müşterek çocuk XXXXXX’in velayeti davalı annede bırakılmıştır.
  1-MÜVEKKİL İLE DAVALININ EVLENME VE BOŞANMA AŞAMASI;
  Müvekkil ile davalı ../../2010 yılında evlenmişlerdir. Bu evlilikten ../../2011 doğumlu XXXXXX isimli kız çocuğu dünyaya gelmiştir.
  Müvekkil ve davalı BBBBBB, Bursa (..) Aile Mahkemesi’nin ../../2024 tarih, 2024/.. E. ve 2024/… K. sayılı ilamı ile boşanmış ve müşterek çocuk XXXXXX’in velayeti davalı annede bırakılmıştır.
  2-MÜVEKKİL VE DAVALININ BOŞANMASINDAN SONRA YAŞANAN OLAYLAR;
  Davalı, boşandıktan sonra müşterek çocuk XXXXXX’in müvekkil ile görüşmesine müsaade etmemiştir ve kişisel ilişki kurulmasını her fırsatta engellemeye çalışmıştır. Davalı, en son müvekkile “seninle mi uğraşacağım be” diyerek müvekkili telefondan engellemiştir.
  (Yaşanan farklı olaylar, somut olayın özelliğine göre bu kısımda anlatılabilir.)
  3-DAVALININ MÜŞTEREK ÇOCUK ÜZERİNDE PSİKOLOJİK OLARAK OLUMSUZ ETKİ YARATACAK DAVRANIŞLARI;
  Davalı, müşterek çocuk XXXXXX üzerinde psikolojik baskı uygulamaktadır. Müşterek çocuk XXXXXX, müvekkile gitmek istediği zamanlarda davalı “babana gidersen beni bir daha göremezsin”, “baban seni sevmiyor ben seni daha çok seviyorum.”, “baban seni sevseydi benden ayrılmazdı.” gibi cümleler kurarak müşterek çocuk üzerinde psikolojik olarak olumsuz etki yaratmaktadır.
  (Yaşanan farklı olaylar, somut olayın özelliğine göre bu kısımda anlatılabilir.)
  4-DAVALININ MÜŞTEREK ÇOCUĞA SAĞLADIĞI HAYAT ŞARTLARININ YETERSİZLİĞİ;
  Davalı, öğretmen olmakla birlikte mesleğini yapmamakta ve ailesi ile beraber aynı evde yaşamaktadır. Davalının maddi olarak imkanları kısıtlı olup ailesinin kendisine sağladığı maddi imkanlar çerçevesinde geçimini sağlamaktadır. Bu sebeple müşterek çocuk, kurslara ve dershanelere gidememekte ve yaşıtlarından geri kalmaktadır. Müvekkil ise doktor olmakla birlikte maddi imkanları iyi olup müşterek çocuk XXXXXX’e sağlayabileceği imkanlar neredeyse sınırsızdır. Ancak davalı, müvekkilin müşterek çocuğa bu imkanları sağlamasına izin dahi vermemektedir. Müvekkil, kızı XXXXXX’i dershaneye yazdırmakta, ancak davalı, müşterek çocuğa “babanın yazdırdığı dershaneye gitmeyeceksin.” demekte ve dershaneye gitmesine müsaade etmemektedir.
  (Yaşanan farklı olaylar, somut olayın özelliğine göre bu kısımda anlatılabilir.)
  5-DAVALI, MÜŞTEREK ÇOCUKLA İLGİLENMEMEKTE OLUP AYRICA DAVALININ RUH SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİLDİR;
  Davacı, gün içerisinde müşterek çocukla ilgilenmemekte ve bütün gün evde yatmakta ve zaman zaman ağlama krizleri yaşamaktadır. Müşterek çocuğa ise anneannesi ve dedesi bakmaktadır. Ayrıca davalının ruh sağlığı yerinde değildir ve düzenli olarak psikiyatristin verdiği ilaçları kullanmaktadır. Bu sebeple müşterek çocuğun, davalı ile yaşaması müşterek çocuğu da olumsuz yönde etkilemekle beraber menfaatine ve çocuğun üstün yararı ilkesine uygun düşmemektedir.
  (Yaşanan farklı olaylar, somut olayın özelliğine göre bu kısımda anlatılabilir.)
  6-MÜŞTEREK ÇOCUK İDRAK ÇAĞINDA OLDUĞUNDAN MAHKEME HUZURUNDA DİNLENMELİDİR;
  “Ortak çocuk 2007 doğumlu olup (dava tarihi olan 2017 yılında) idrak çağındadır. Çocuk Hakları Sözleşmesinin Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin, iç hukuk tarafından çocuğun idrak gücüne sahip olduğunun kabul edildiği durumlarda, çocuğa adli merci önündeki kendilerini ilgilendiren davalarda kendi görüşünü ifade etmesine müsaade edilmesini ve yüksek çıkarına açıkça ters düşmediği takdirde ifade ettiği görüşe gereken önemin verilmesi gerektiğini öngörmektedir. Mahkemece çocuğa görüşünü ifade etmesi olanağı tanınmamıştır. Mahkemece yapılacak iş; ortak çocuk Zeynep Tuana’nın olası sonuçları hakkında bilgilendirilerek velayeti ile ilgili tercihinin sorulması, tüm deliller birlikte değerlendirilerek, çocuğun üstün yararının velayetinin ebeveynlerden hangisine bırakılmasında olduğunun saptanması, hasıl olacak sonucuna göre karar vermekten ibarettir. Açıklanan hususların üzerinde durulmaksızın eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.” (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi – Karar: 2017/1180)
  Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin ve Çocuk Haklarının Kullanılmasına dair Avrupa Sözleşmesinin ilgili maddeleri, iç hukuk bakımından idrak çağında bulunan çocukların kendilerini ilgilendiren konularda görüşünün alınmasını ve görüşlerine gereken önemin verilmesi gerektiğini öngörmektedir. Dolayısıyla idrak çağında olan müşterek çocuk XXXXXX’in anne ve babasının etkisi altında kalmaksızın mahkeme huzurunda dinlenmesini ve görüşünün alınmasını sayın mahkemenizden talep ediyoruz.
  7-DAVALI, MÜŞTEREK ÇOCUĞA FİZİKSEL ŞİDDET UYGULAMAKTADIR;
  Davacı, müşterek çocuğa fiziksel şiddet uygulamaktadır. Müşterek çocuk, müvekkilimize bu durumu anlatmış olup müvekkilimiz, durumdan bu şekilde haberdar olmuştur. Müvekkilimiz, davalının yakın çevresinde müşterek çocuğa uygulanan fiziksel şiddet olup olmadığı konusunda detaylı bir araştırma yapmış olup davalının bir yakınının bu fiziksel şiddete şahit olduğunu öğrenmiştir. Bu tanık tarafımızca sayın mahkemenizde dinletilecek olup davalının müşterek çocuğa fiziksel şiddet uyguladığı hususu tarafımızca ispatlanacaktır.
  8-VELAYET TALEBİMİZ;
  Dilekçemizin içeriğinden ve sunmuş olduğumuz delillerin tamamından anlaşılacağı üzere davalı BBBBBB, müvekkile olan kinini, çocuk üzerinden müvekkile karşı kullanmakta ve buna bağlı olarak müşterek çocuk XXXXXX’in psikolojisini olumsuz yönde etkilemektedir. İş bu davanın açılmasıyla birlikte XXXXXX, davalı annesinin kendisine uyguladığı psikolojik ve fiziksel şiddet içeren olayları müvekkile anlattığının davalı tarafından öğrenilmesi kaçınılmazdır. Hali hazırda XXXXXX’e pek çok kez psikolojik ve fiziksel şiddet uygulayan davalının bu noktadan sonra XXXXXX’i daha da çok baskılayacağı ve yüksek ihtimalle psikolojisinde geri dönüşü olmayan izler bırakacağı açıktır. Bu sebeplerle dava sürecinin daha sağlıklı yürütülebilmesi ve çocuğun üstün yararının korunabilmesi için, velayetin dava süresince geçici olarak müvekkil babaya verilmesini talep etmekteyiz. Aksi halde XXXXXX, davalıdan süreç boyunca psikolojik ve fiziksel şiddet görmeye devam edecek, bu durum hem yargılamayı hem de XXXXXX’i olumsuz yönde etkileyecektir. Tüm bu sebeplerle karar verilinceye kadar müşterek çocuk XXXXXX’in VELAYETİNİN GEÇİCİ OLARAK MÜVEKKİLE VERİLMESİNİ, kararın kesinleşmesiyle birlikte müşterek çocuk XXXXXX’in VELAYETİNİN DAVACI MÜVEKKİLE VERİLMESİNİ SAYGILARIMIZLA TALEP EDİYORUZ.
  Hukuki Nedenler :TMK, HMK ve yasal mevzuat.

   

  Hukuki Deliller :Karşı tarafın bildirdiği delillere karşı delil bildirme hakkımızın saklı kalması kaydıyla;

  1-Tarafların aile nüfus kayıt örnekleri (celbi gerekir)
  2-Bursa (..) Aile Mahkemesi 2024/.. E. ve 2024/… K. sayılı ilamı
  3-Tanık beyanları (bilgileri daha sonra sunulacaktır)
  4-Bilirkişi incelemesi
  5-Sosyo- ekonomik durum araştırması
  6-Watsapp konuşmaları
  7-Ses kayıtları
  8-Fotoğraflar ve videolar (Mahkemenize fiziki olarak sunulacaktır.)
  9-Sair her türlü yasal delil.

  Sonuç ve İstem :

  •Müşterek çocuk XXXXXX’in dava aşamasında GEÇİCİ VELAYET HAKKININ TEDBİREN ve İVEDİLİKLE DAVACI MÜVEKKİLE VERİLMESİNE,

  •Kararın kesinleşmesiyle beraber VELAYET HAKKININ DAVALIDAN ALINARAK DAVACI MÜVEKKİLE VERİLMESİNE,

  •Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini sayın mahkemenizden vekaleten saygıyla arz ve talep ederiz../../2024

  Davacı Vekili
  Av. Feyza Hazar Apaydın
  (e-imzalıdır)

  SIK SORULAN SORULAR

  Velayet davası nerede açılır?

  Velayetin değiştirilmesi davası çekişmesiz yargı işi olduğundan kanunda aksine bir hüküm olmadıkça taraflardan birinin oturduğu yer mahkemesinde açılmaktadır.

  Velayet davası ne kadar sürer? (Velayet davası ne kadar sürede sonuçlanır?)

  Velayet davaları, davanın açıldığı ilin mahkemesinin yoğunluğuna göre değişmektedir. Örneğin Bursa’da velayetin değiştirilmesi davası 1-1,5 yılda sonuçlanırken İstanbul’da velayetin değiştirilmesi davası 1,5-2 yılda sonuçlanabilmektedir.

  Velayet davasında hakim neye göre karar verir?

  Velayetin değiştirilmesi davaları kamu düzenine ilişkin olduğundan hakimin re’sen araştırma ilkesi gereğince geniş bir takdir yetkisi mevcuttur. Hakim, velayetin değiştirilmesi davalarında karar verirken “çocuğun üstün yararı” ilkesini göz önünde bulundurarak çocuğun menfaatine en uygun düşecek kararı verir.

  Velayet davası hangi mahkemede açılır?

  Velayetin değiştirilmesini talep eden taraf, Aile Mahkemelerine başvurmalıdır. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerde görevli mahkeme Aile Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemeleri olacaktır.

  Velayet davası nasıl açılır?

  Velayet davası, velayet talepli dava dilekçesi ile birlikte gerekli harç ve masrafların ödenmesi suretiyle adliyenin tevzi bürosundan açılabilir.

  Ücretli danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Hazar Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz. Avukat Feyza Hazar Bursa’da müvekkillerine velayet davalarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

  0537 925 38 39

  AVUKAT FEYZA HAZAR

  HAZAR HUKUK BÜROSU