İçeriğe geç
AnasayfaMakalelerDilekçe ÖrnekleriKYOK (Takipsizlik) Kararına İtiraz Dilekçe Örneği*2024

KYOK (Takipsizlik) Kararına İtiraz Dilekçe Örneği*2024

  KYOK (Takipsizlik) Kararı Nedir?

  KYOK diğer bir deyişle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ya da takipsizlik kararı; Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda şüpheli hakkında kovuşturmaya yetecek yeterli şüphe ve delil bulunmaması sebebiyle ceza mahkemelerinde kamu dava açılmasına gerek görülmediğine dair savcı tarafından verilen karardır.

  Savcı tarafından verilen KYOK (Takipsizlik) kararına itiraz etmek mümkündür. Bununla beraber KYOK (Takipsizlik) kararına itiraz dilekçe ile yapılmalıdır.

  Müşteki ya da suçtan zarar gören kişi kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ edilmesinin ardından 15 gün içinde kararı veren savcının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hakimliğine KYOK (Takipsizlik) kararına itiraz dilekçesi vererek itiraz edebilir.

  Aşağıda KYOK (Takipsizlik) Kararına itiraz dilekçe örneği yer almaktadır. Diğer adıyla ise kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz dilekçe örneği yer almaktadır.

  KYOK (Takipsizlik) Kararına İtiraz Dilekçe Örneği

  BURSA NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

  Gönderilmek Üzere

  BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

  Soruşturma No : 2024/….

  KYOK Kararına İtiraz Eden Müşteki: AAAAAAA (T.C:01234567891)

  Müşteki Vekili : Av.Feyza Hazar

  Adres : Reyhan Mah. Mantıcı Cd. Aytı Plaza K:3 D:301-302 Osmangazi/BURSA

  Şüpheli : BBBBBBB (T.C:12345678912)

  Suç İsnadı : Tehdit

  Konu : Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2024/…. soruşturma, ../../…. tarih ve 2024/….. karar sayılı Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı itiraz dilekçemizin sunulmasından ibarettir.

  Açıklamalar :

  ../../…. tarihinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğumuz şikayet dilekçemiz üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2024/…. soruşturma numarası ile şüpheli BBBBBBB hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu soruşturma neticesinde ../../…. tarih 2024/…. sayılı kararla şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Bu karar usul ve yasaya aykırı olup, karara süresi içinde itiraz ediyoruz. Şöyle ki;

  Şüpheli ile müvekkilin uzun yıllardır devam eden ticari ilişkileri bulunmaktadır. Müvekkilin Nilüfer ilçesinde boya malzemeleri sattığı bir dükkanı mevcuttur. Müvekkil, şüpheliden 3 ayda bir düzenli olarak malzeme alımı yapmaktadır. Bunun sonucunda müvekkil, şüpheliden … tarihinde 100.000 TL’lik mal almış ve 40.000’ini peşin ödemiştir. Kalan 60.000’i de 1 ay içinde vereceğini söylemiştir. Ancak müvekkil 1 ay geçtikten sonra maddi olarak sıkıntıya girmiştir. Bunun üzerine şüpheli ile arasındaki ticari ilişkiye dayanarak ödeme için 1 ay daha müddet istemiştir. Ancak şüpheli şahıs sinirlenmiş ve müvekkile whatsapp üzerinden “hele bir o borcu 3 gün içinde ödeme, bir gece gelip dükkanını ateşe vermeyen şerefsizdir.” şeklinde mesajlar atmıştır. Fakat müvekkil maddi durumu sıkıntılı olduğundan dolayı ödemeyi gerçekleştirememiştir. Şüpheli şahıs 3 gün sonra müvekkilin dükkanına gelmiştir. Ardından belindeki silahı göstererek “borcunu bugün ödemezsen görüşeceğiz” diyerek müvekkili tehdit etmiş ve dükkandan ayrılmıştır.

  Şüpheli şahsın tehdit suçunu işlediği sabittir. Bununla beraber, şikayet dilekçemizde whatsapp görüntüleri ve dükkanda bulunan kamera kayıtlarını dosyaya sunmuştuk. Ancak sunmuş olduğumuz delillere rağmen Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma neticesinde, şüphelinin isnad edilen suçu işlediğine dair somut deliller bulunamadığı gerekçe gösterilmiş ve şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. İş bu karar usul ve yasaya aykırı olduğundan kararın kaldırılarak şüpheli şahıs hakkında iddianame düzenlenmesi ve kamu davası açılması gerekmektedir.

  Sonuç ve İstem : Yukarıda açıkladığımız sebeplerle;

  • Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının İTİRAZEN KALDIRILMASINA,
  • Şüphelinin cezalandırılması için KAMU DAVASI AÇILMASINA karar verilmesini müşteki vekili olarak saygılarımla vekaleten talep ederim. ./../2024

  İtiraz Eden Müşteki Vekili
  Av. Feyza Hazar

  Diğer dilekçe örneklerimizi incelemek için Dilekçe Örnekleri sayfamıza göz atabilirsiniz. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı itiraz konusunda detaylı bilgi almak için Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (kyok-takipsizlik kararı) yazımızı okuyabilirsiniz.