Boşanma Davaları

bursa boşanma avukatı

Boşanma, evlilik birliğini sona erdiren sebeplerden sadece biridir. Boşanmaya karar veren taraflar öncelikle haklarını iyi araştırmalıdır. Boşanma süreci duygusal bir süreç olduğundan, bu süreçte yıpranmamak adına taraflar bazen hakları konusunda bilinçsizce davranabilirler. Ancak süreç sona erdikten sonra geriye dönüp baktıklarında birçok hak kaybı yaşadıklarını anlarlar. Bu sebeple boşanma davalarında avukat desteği almak hak ve menfaatlerin korunması adına oldukça önemlidir. Çünkü boşanma davalarına bakan avukat, müvekkilini duygular etkisinden arındırarak mantıklı kararlar almaya sevk edecektir.

Avukat Feyza HAZAR

Bursa boşanma avukatı

Tarihin en eski kurumlarından biri olan aile kurumu, kişilerin büyük hayallerle bir araya geldikleri ve birlikte bir gelecek planı yaparak oluşturdukları yapıdır. Ancak bu yapı her zaman istenildiği şekilde devam etmez. Bazen eşler arasında uyumsuzluklar ve bunun sonucunda da boşanmalar görülür. Boşanma, her ne kadar kişiler arasında fiziksel ve duygusal birlikteliğin sona ermesi olarak görülse de boşanmanın hukuki olarak geçerli olabilmesi için hakim kararı ile evliliğin sonlandırılması gerekmektedir.

Evlilik birliğinin resmi olarak sona erdirilebilmesi için boşanma sebeplerinden en az birine dayanarak,  boşanma talepli bir dilekçe ile mahkemeye sunulması şarttır. Boşanma davaları tür olarak 2’ye ayrılmaktadır. Bunlar anlaşmalı boşanma davaları ve çekişmeli boşanma davalarıdır. Eşlerin her ikisinin de anlaşarak, aralarında boşanma protokolü imzalamak suretiyle açtıkları dava; anlaşmalı boşanma davasıdır. Diğeri ise taraflar arasında anlaşmazlığın bulunduğu çekişmeli boşanma davasıdır.

Günümüzde, boşanma davaları mahkemelerde en çok görülen dava çeşitlerinden biridir. Boşanma süreci manevi yönden çok hassas bir süreçtir ve özellikle kadınlar için çok daha zor ve yıpratıcı olabilmektedir. Bu sebeple bu sürecin takibini boşanma davalarında iyi bir avukat ile yürütmek hak ve menfaatlerinizin korunması adına oldukça önemlidir. Boşanma davasının profesyonel takibini yürüten avukat, boşanma hukukunda gerekli donanıma sahip olmalıdır. Çalışmalarını aile ve boşanma hukukunda yoğunlaştıran Avukat Feyza HAZAR, Bursa başta olmakla beraber Bursa’nın İnegöl, Mustafakemalpaşa, Gemlik, Orhangazi, Orhaneli, Yenişehir, İznik gibi ilçelerinde müvekkillerine aile ve boşanma hukuku alanında hukuki destek vermektedir.

Boşanma Nedir? Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Eşler arasında duygusal ve fiziksel birlikteliğin azalması evliliğin sona erdiği anlamına gelmez. Boşanmanın resmi olarak gerçekleşmesi gereklidir. Evliliğin hakim kararı ile hukuken sona erdirilmesine boşanma denir. Boşanma davasının açılabilmesi için eşlerden en az birinin mahkemeye başvuru yapması gerekir. Evlilik birliğini devam ettirmek istemeyen taraflar mahkemeye başvurduktan sonra boşanmayı talep edebilirler.

Boşanma talebinde bulunmak için dava dilekçesinde boşanma sebeplerinden en az birine dayanmak gereklidir. Boşanma sebepleri özel ve genel boşanma sebepleri olmak üzere 2’ye ayrılmaktadır.

1- Özel Boşanma Sebepleri

 • Zina (Aldatma) Sebebiyle Boşanma
 • Hayata Kast veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma
 • Haysiyetsiz Yaşam Sürme ve Suç İşleme Sebebiyle Boşanma
 • Terk Sebebiyle Boşanma
 • Akıl sağlığı Sebebiyle Boşanma

2- Genel Boşanma Sebepleri

 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması (Şiddetli geçimsizlik Sebebiyle Boşanma)

Boşanmanın Türleri Nelerdir?

Boşanma davaları; anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olarak 2 türe ayrılmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Tarafların karşılıklı olarak boşanmanın tüm sonuçlarında (velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat, mal rejimi v.b) anlaşmaları sonucu bir protokol düzenlemek suretiyle açılan dava türüdür. Anlaşmalı boşanma davaları genellikle tek celsede sonuçlanabilmektedir. Tarafların anlaşmalı boşanma davası açabilmeleri için TMK’da bazı şartlar öngörülmüştür. Bu şartlar şu şekildedir;

 • Tarafların en az 1 yıl evli kalmış olmaları gereklidir. Bu süre dolmamış ise anlaşmalı boşanma davası açılamaz.
 • Her iki taraf da anlaşmalı boşanmayı kabul etmiş olmalıdır.
 • Taraflar, boşanmanın sonuçlarına ilişkin tüm hususlarda anlaşmış olmalıdır.
 • Anlaşmalı boşanma protokolünü her iki tarafın da imzalaması gereklidir.

Sayılan tüm bu şartları sağlayan taraflar anlaşmalı boşanma yoluna başvurabilirler.

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Taraflardan birinin boşanmak isteyip diğerinin istememesi veya her ikisinin de boşanmak isteyip boşanmanın sonuçlarında (nafaka, maddi ve manevi tazminat, velayet, malvarlığı..) anlaşamamaları durumunda açılan dava türüne çekişmeli boşanma davası denir. Çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanma davasına göre çok daha uzun sürebilmektedir.

Çekişmeli boşanma davalarında öncelikle dava dilekçesinin kanuna uygun şekilde hazırlanmış olması gerekmektedir. Boşanmayı talep eden taraf, dava dilekçesinde mutlaka bir boşanma sebebi belirtmelidir. Çünkü hakim, sebep belirtilmeden açılan boşanma davasını reddeder. Bununla birlikte yanlış sebebe dayandırılarak açılan boşanma davası da hakim tarafından reddedilecektir. Bu sebeple boşanmayı düşünen kişinin boşanma davasında avukat desteği alması, hak kaybına uğramaması adına yararlı olacaktır.

Bursa en iyi boşanma avukatı kim

Aile ve Boşanma Avukatı Kime Denir?

Medeni hukukun alt dalı olan aile hukuku uyuşmazlıklarına ilişkin boşanma davaları, nafaka, maddi ve manevi tazminat, velayet gibi davalara bakan avukatlara halk dilinde aile ve boşanma avukatı denmektedir. Hukuk mevzuatımızda boşanma avukatı adında bir avukatlık dalı belirtilmemiştir. Fakat bazı avukatlar, sadece boşanma davaları ile ilgilenmesi ve çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırması sebebiyle, halk arasında aile ve boşanma avukatı olarak anılmaktadır. Bursa’da avukatlık faaliyetlerine devam eden Avukat Feyza Hazar, çalışmalarına aile ve boşanma hukuku alanında ağırlık vermiş olup boşanma ve aile hukukuna ilişkin davalarda müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Aile ve Boşanma Avukatının Bakabileceği Davalar Nelerdir?

Aile ve Boşanma avukatının bakabileceği davalar aşağıdaki gibidir;

 • Anlaşmalı Boşanma Davası
 • Çekişmeli Boşanma Davası
 • Şiddetli Geçimsizlik (Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle açılan boşanma davası)
 • Zina (Aldatma) sebebiyle boşanma davası
 • Terke dayalı boşanma davası
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davası
 • Suç işleme veya haysiyetsiz yaşam sürme sebebiyle boşanma davası
 • Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası
 • Fiili ayrılık sebebiyle boşanma davası
 • Maddi ve manevi tazminat davası
 • Nafaka indirimi davası
 • Velayet talebi davası
 • Nafaka kaldırılması davası
 • Nafaka artırımı davası
 • Velayet kaldırılması davası
 • Velayet değiştirilmesi davası
 • Mal rejimi tasfiyesi
 • Evliliğin iptali
 • Mal ayrılığı
 • Mal paylaşımı
 • İddet (bekleme) müddeti kaldırma davası

Boşanma Davasında Avukat Seçerken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Boşanma davasını takip edecek avukatı bulmanın en doğru yolu çevrenizdeki insanlardan tavsiye almaktır. Tavsiye üzerine gittiğiniz avukatla telefon üzerinden değil, ofiste görüşmeniz doğru olacaktır. Boşanma davanızı takip edecek bir avukat arıyorsanız, avukatınızı seçerken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Özellikle aşağıda vurguladığımız noktalara dikkat etmenizi tavsiye ederiz;

 • Avukatın, görüştüğünüz konuda bilgili olmasına ve sorduğunuz sorulara cevap verebiliyor olmasına dikkat etmeniz gerekir. Çünkü boşanma davalarında tecrübe sahibi olan bir avukat bilgili ve sorulan soruya cevap verebilen avukattır.
 • Vekalet vermeyi düşündüğünüz avukatın web sitesini, makalelerini ve yapmış olduğu çalışmaları incelemek, avukat hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlar.
 • Avukatla telefonda görüşerek anlaşmanız sizin için doğru olmayacaktır. Size tavsiyemiz avukatınız ile mutlaka yüz yüze görüşmeniz gerektiğidir. Çünkü avukatınızın kişisel özelliklerini en iyi yüz yüze görüşerek anlayabilirsiniz. Sizi boşanma davanızda temsil etmesini istediğiniz avukat; iletişim becerisi yüksek, kendini düzgün ifade edebilen ve aynı zamanda davanızda sizi ve haklarınızı en güzel şekilde savunabileceğine inandığınız ve güvendiğiniz kişi olmalıdır.
 • Çalışmayı düşündüğünüz avukatın size duymak istediğiniz şeyleri değil, gerçekleri söylediğinden emin olmanız gerekir. Avukat, davanın riskleri ve masrafları konusunda sizi doğru şekilde bilgilendirmeli ve gerçekçi olmalıdır.
 • Vekalet vermeyi düşündüğünüz avukat, davanız hakkında hiç bir detay sahibi değilken davanızın kesin kazanılacağına yönelik garantici tavırlar sergilediği ve taahhütler verdiği takdirde bu tarz bir avukatla çalışmanız doğru olmayacaktır. Çünkü iyi bir avukat detayları öğrenmeden önce, size garantici tavırlar sergileyip taahhütler vermeyecektir.

Boşanma Davasında Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Bir diğer merak edilen konu da boşanma davasında avukat tutmanın zorunlu olup olmadığıdır. Boşanma davasında avukat tutmak zorunlu değildir. Taraflar avukat olmaksızın anlaşmalı boşanma ya da çekişmeli boşanma davası açabilirler. Ancak boşanma davasını avukatsız takip etmek, hasta olan bir bireyin doktora gitmeden kendi başına eczaneden ilaç alarak tedavi olmaya çalışmasına benzer. Sonucunda istenmeyen durumlar meydana gelir. Boşanma davaları teknik takip ve hukuki bilgi gerektiren davalardır. Boşanma davası avukatsız yürütüldüğü takdirde taraflar ciddi hak kayıplarına uğrayabilirler. Bu nedenle boşanma davalarının boşanma davaları ile ilgilenen bir avukat aracılığı ile takip edilmesinde fayda vardır.

Boşanmaya karar veren taraflar bazen avukat tutmak yerine internetten bulduğu boşanma dilekçe örnekleriyle veya mahkeme önündeki arzu halcilere dilekçe yazdırmak suretiyle boşanma davası açabilmektedir. Her boşanma davası kendine hastır. İnternetten bulunmuş bir dilekçe ya da arzu halcinin yazdığı dilekçe hukuki olarak sizin davanızla bağdaşmayabilir. Yanlış açılan bir boşanma davasında istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Taraflar genellikle bu istenmeyen durumlar ortaya çıktığı takdirde son çare olarak avukata başvurur. Ancak böyle durumlarda bazen çok geç kalınmış olabilir. Geri dönüşü olmayan hatalar nedeniyle kişi, yeniden dava açma hakkını kaybedecektir. Bunun üzerine yapılabilecek hiçbir hukuki işlem kalmayacaktır. Bu gibi sıkıntılı durumların yaşanmaması için boşanma davasını en başından itibaren bir avukat ile takip etmek boşanmayı düşünen taraflar adına faydalı olacaktır. Bu nedenle boşanma, velayet, mal paylaşımı, nafakaya ilişkin dava süreçlerinin en iyi şekilde takip edilebilmesi için çalışmalarını aile ve boşanma hukukunda yoğunlaştırmış bir avukat tercih edilmelidir.  Bursa’da avukatlık faaliyetlerine devam eden Avukat Feyza Hazar, çalışmalarına aile ve boşanma hukuku alanında ağırlık vermiş olup boşanma ve aile hukukuna ilişkin davalarda müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Avukatın Boşanma Sürecinde Etkisi Nedir?

Boşanma davaları sürecinde avukat, boşanma ve aile hukukuna hakim olmalı, müvekkilini duygular etkisinden arındırarak mantıklı kararlar almaya sevk edebilmelidir. Boşanmada avukat, müvekkilinin kendisine başvurmasından başlayarak boşanma sürecinin sonuna kadar müvekkili ile bir güven ilişkisi oluşturmalı, müvekkiline karşı dürüst ve gerçekçi olmalıdır.

Boşanma davaları sürecinde avukat, müvekkilinden aldığı bilgiler üzerinde çalışıp yeterli delilleri topladıktan sonra, hazırlamış olduğu dilekçeleri ve evrakları boşanma davası dosyasına sunmalı ve davanın müvekkili lehine sonuçlanması için çaba sarf etmelidir.

Anlaşmalı boşanma davasında taraflar anlaştığından dolayı avukatın rolü çekişmeli boşanma davasına göre daha azdır. Fakat çekişmeli boşanma davalarında avukat seçimi hak ve menfaatlerinizi korumak adına oldukça önemlidir. Bu nedenle haklarınızı savunacak boşanma davalarına bakan avukatlar arasından bir avukat tercih etmek bu zorlu süreci kolaylaştırmak adına doğru olacaktır.

Boşanma Davalarında Avukatın Rolü Nedir?

Hakim, tarafları bir çağrı kağıdı ile duruşmaya çağırır. Boşanma davasında ilk duruşma çok önemlidir. Çünkü taraflardan biri ilk duruşmaya katılmadığı takdirde diğer taraf davasını genişletebilir veya değiştirebilir. Davaya gelmeyen taraf bu duruma daha sonra itiraz edemez. Boşanma davasındaki ilk duruşmaya ön inceleme duruşması adı verilir. Ön inceleme duruşmasında hakim, delilleri ve dosyadaki dilekçeleri inceler. Boşanmanın sebebini, tarafların anlaşmazlıklarını ve taleplerini inceler. Ön inceleme duruşmasına tarafların veya avukatlarının katılımı önem arz eder. Çünkü yukarıda belirttiğimiz gibi taraflardan biri ilk duruşmaya katılmadığında diğer taraf davasını genişletebilir veya değiştirebilir. Bunun sonucunda da davaya katılmayan taraf için istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle boşanma davalarında avukatın rolü çok önemlidir. Boşanma davasında avukat ilk duruşmaya katılarak savunma yapmalıdır.

Hakim, ilk duruşma olan ön inceleme duruşmasından sonra ikinci duruşma için bir tarih verir. İlk celse ve ikinci celse arasında, dinlenmesi istenen tanık varsa mahkeme dosyasına bildirilir. Boşanma davasında dinlenmesi talep edilen tanıkların sayısı konusunda bir sınırlama yoktur. Hakim tarafların dosyaya bildirdiği tüm tanıkları dinlemek zorundadır. Boşanma davasında tarafların avukatları, tanıklara doğrudan soru sorabilme hakkına sahiptir. Müvekkilleri lehine doğruları ortaya çıkarıp savunma yapmak amacıyla boşanma davası sırasında avukatlar tanıklara istedikleri kadar soru sorabilirler.

Boşanma davasında avukat davanın sonuna kadar dosyadaki tüm usuli işlemleri yerine getirerek duruşmaların takibini yapar. Duruşma esnasında müvekkili lehine savunmalar yapar. Dava sonucunda aleyhe karar çıktığı takdirde de bir sonraki aşama olan istinaf ve temyiz kanun yolu sürecinde de davanın takipçisi olur.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davası ne kadar süreceği davanın türüne ve davanın açıldığı yer mahkemesinin yoğunluğuna göre farklılıklar göstermektedir. Anlaşmalı boşanma davası en fazla 1-1,5 ay gibi kısa bir sürede sonuçlanırken çekişmeli boşanma davası ortalama 1-2 senede sonuçlanmaktadır. Örneğin Bursa’da çekişmeli boşanma davası süreci 1,5-2 yıl sürebilirken, Yalova’da bu süre daha kısa olacaktır. Boşanma davası avukat ile takip edilmesi halinde bu süre minimuma inecektir.

Boşanma Davası Açmanın Masrafı Ne Kadardır?

Davacı tarafın mahkemede dinletmek istediği tanık sayısı yahut dosyanın bilirkişiye gidip gitmeyeceğine göre boşanma davası açma masrafı farklılık gösterir. Boşanma davası açarken mahkeme veznesine yatırılması gereken harç ve giderlerin ücreti her yıl değişmekle birlikte 2023 yılı için ortalama olarak 900 TL – 1000 TL civarındadır.

Mahkeme masraflarını ödeyemeyecek durumda olan ve avukat tutmak için maddi durumu olmayan bir kişi, bulunduğu ildeki adli yardım bürosuna başvurarak istenen belgeleri temin ettiği takdirde adli yardım kurumundan yararlanabilecektir.

Bursa’da Boşanma Davalarında Avukat Ücreti Ne Kadardır?

Avukatların, her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanan avukatlık asgari ücret tarifesinde belirlenen resmi tarifeye göre avukatın boşanma davalarında avukatlık ücreti olarak 9200 TL‘nin altında avukatlık ücreti alması yasaktır. Bununla birlikte boşanma davalarında avukat ücretinin bir üst limiti bulunmamaktadır. Boşanma davaları avukat ücretine ilişkin detaylı yazımızı tıklayarak okuyabilirsiniz.

Türkiye Barolar Birliği avukatlık asgari ücret tarifesinin yanı sıra, her avukatın bağlı olduğu baro tarafından yıllık olarak tavsiye niteliğinde avukatlık ücret tarifesi yayımlanmaktadır. Bursa Barosu’nun 2023 yılına ilişkin belirlediği tavsiye niteliğinde avukatlık ücret tarifesinde; Bursa’da boşanma davaları avukat ücreti anlaşmalı boşanma davalarında 17.900 TL, çekişmeli boşanma davalarında 25.000 TL olarak belirlenmiştir. Ancak bu söylenen fiyatlar tavsiye niteliğindedir ve avukatın bu fiyatların altında ya da üstünde bir ücret almasında sakınca yoktur. Ancak her durumda Türkiye Barolar Birliği tarafından 2023 yılında yayınlanan avukatlık asgari ücret tarifesine göre avukatın boşanma davalarında 9200 TL’nin altında bir ücret alması yasaktır.

2023 boşanma davası ve avukat ücreti
2023 boşanma davası ve avukat ücreti

Bursa Barosu tavsiye niteliğinde avukatlık ücret tarifesidir.

Boşanma davalarına bakan avukatın, Bursa Barosu tarafından yayımlanan tavsiye niteliğindeki avukatlık ücret tarifesine uymak zorunda değildir. Bu yayımlanan ücretlerin altında ya da üstünde avukatlık ücreti almak her avukatın kendi inisiyatifindedir.

Bursa 2022 yılı istatistiklerine göre boşanma davalarında bir artış görülmüştür. Bunun da en önemli sebeplerinden birinin Covid-19 sürecinin getirdiği ekonomik ve psikolojik faktörlerin aile birliğini etkilemesi olarak düşünülmektedir. Haliyle de Bursa’da Boşanma ve Aile Hukuku davalarına bakan avukat arayışları artış göstermiştir. Bursa’da avukatlık faaliyetlerine devam eden Avukat Feyza Hazar, çalışmalarına aile ve boşanma hukuku alanında ağırlık vermiş olup boşanma ve aile hukukuna ilişkin davalarda müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Ücretli danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Hazar Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

0537 925 3839

AVUKAT FEYZA HAZAR

HAZAR HUKUK BÜROSU

Önceki İçerikBOŞANMA SEBEPLERİ
Sonraki İçerikAvukat Feyza Hazar: Çalışma Alanlarımız