Aile ve Boşanma Hukuku

Aile ve Boşanma Hukuku Bursa’da avukatlık faaliyetlerini yürüten Avukat Feyza Hazar, çalışmalarını aile ve boşanma hukuku alanında yoğunlaştırmıştır. Boşanma davaları aile mahkemelerinde görülmektedir. Boşanma davalarından farklı olarak aile mahkemelerinin görev alanına giren birçok dava türü mevcuttur. Bursa’da boşanma davalarına bakan Avukat Feyza Hazar, aile hukukuna ilişkin diğer davalarda da avukatlık hizmeti vermektedir. Aile ve Boşanma […]

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası

TMK 162’de “Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kast edilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.” hükmüne yer verilmiştir. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, Türk Medeni Kanununda sayılan özel boşanma sebeplerinden biridir. Boşanma sebebi olarak belirtilen hayata kast olayının varlığının […]

Zina (Aldatma) Sebebiyle Boşanma Davası

Türk Medeni Kanunu md. 161’de “Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.” hükmüne yer vermiştir. Zina, evli olan kişinin eşinden başkasıyla cinsel bir münasebette bulunmasıdır. Zina, TMK’da sayılan özel boşanma sebeplerinden biridir. Bununla beraber zina, evlilik birliğine aykırı davranmaktan dolayı hemen hemen her ülkenin hukukunda boşanma sebebi kabul edilmiştir. Zina (Aldatma) Sebebiyle Boşanma […]

Velayet Davaları

Velayet, 18 yaşından küçük bireylerin bakım, eğitim ve ihtiyaçlarının sağlanması için anne ve babaya tanınan hak ve ödevlerin tümüdür. TMK 335. maddesinde “Ergin olmayan çocuk ana ve babasının velayeti altındadır.” hükmü yer almaktadır. Buradaki maddeden anlaşılan velayet türü ortak velayettir. Ancak boşanma durumunda velayet hakkı hakim tarafından anne ya da babaya verilebilir. Velayet hakkı kendisinde […]

KYOK (Takipsizlik) Kararına İtiraz Dilekçe Örneği*2023

KYOK (Takipsizlik) Kararı Nedir? KYOK diğer bir deyişle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ya da takipsizlik kararı; Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda şüpheli hakkında kovuşturmaya yetecek yeterli şüphe ve delil bulunmaması sebebiyle ceza mahkemelerinde kamu dava açılmasına gerek görülmediğine dair savcı tarafından verilen karardır. Savcı tarafından verilen KYOK (Takipsizlik) kararına itiraz etmek mümkündür. Bununla […]

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (KYOK-Takipsizlik)

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar diğer bir deyişle KYOK ya da takipsizlik; Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda şüpheli hakkında kovuşturmaya yetecek yeterli şüphe ve delil bulunmaması sebebiyle ceza mahkemelerinde kamu dava açılmasına gerek görülmediğine dair savcı tarafından verilen karardır. Kovuşturma, iddianamenin kabulü ile başlar ve mahkemedeki yargılama sürecini ifade eder. Şüpheli hakkında KYOK (takipsizlik) […]

2023 Yılı Ceza Davası Avukat Ücreti

Ceza davalarında avukatın alacağı ücretin alt sınırı, Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl resmi gazetede yayımlanarak belirlenmektedir. 2023 Yılı Asliye Ceza Mahkemelerinde Görülen Ceza Davası Avukat Ücreti alt sınırı 9.200 TL‘dir. 2023 Yılı Ağır Ceza Mahkemelerinde Görülen Ceza Davası Avukat Ücreti alt sınırı 17.400 TL‘dir. Ceza davalarında avukatın Resmi gazetede yayımlanan bu asgari miktarların altında avukatlık ücreti alması […]

Boşanma Davalarında Avukat Nasıl Seçilir?

Boşanma Davasında Avukatın Önemi Kişi için en iyi avukat karşılıklı düzgün iletişim kurabileceği avukattır. Çünkü boşanma davaları çok uzun sürebilen dava çeşitlerindendir. Özellikle çekişmeli boşanma davaları bazen 3-4 yıl gibi uzun bir süreçte sonuçlanmaktadır. Bireyler bu süreçte boşanma davasını takip eden avukat ile sürekli iletişim halinde olacaktır. Bu sebeple tarafların düzgün iletişim kurabileceği bir avukat […]

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Nedir?

Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda sanığa verilen ceza iki yıl veya daha az süreli hapis ya da adli para cezası ise ve kanunda sayılan diğer şartlar sağlanmış ise mahkeme Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) verebilir. Örnek vererek açıklayacak olursak; mahkeme sanığın suç işlediğine kanaat getirir. Ancak bu suçun karşılığı 2 yıl ve daha […]

Nafaka Artırım Davası Dilekçe Örneği*2023

Nafaka Artırım Davası Nedir? Mahkeme kararıyla verilmiş nafaka, değişen şartlarla birlikte nafaka alacaklısı için yetersiz kalabilir. Bu durumda nafaka artırımı ancak mahkeme kararı ile yapılabilir. Nafaka artırımı için yapılacak şey mahkemede nafaka artırım davası açmaktır. Bu davanın açılabilmesi için tarafların maddi imkanlarında değişiklik olması gerekir. Hakim nafaka alacaklısının maddi imkanındaki değişikliği tespit edecek ve hakkaniyet […]