Boşanma ve Aile Hukuku

Velayet, 18 yaşından küçük bireylerin bakım, eğitim ve ihtiyaçlarının sağlanması için anne ve babaya tanınan hak ve ödevlerin tümüdür. TMK 335. maddesinde "Ergin olmayan çocuk ana ve babasının velayeti altındadır." hükmü yer almaktadır. Buradaki maddeden anlaşılan velayet türü ortak...
Boşanma Davasında Avukatın Önemi Kişi için en iyi avukat karşılıklı düzgün iletişim kurabileceği avukattır. Çünkü boşanma davaları çok uzun sürebilen dava çeşitlerindendir. Özellikle çekişmeli boşanma davaları bazen 3-4 yıl gibi uzun bir süreçte sonuçlanmaktadır. Bireyler bu süreçte boşanma davasını takip...
Nafaka, en kısa deyimle maddi gücü zayıf eşin ihtiyaçlarını devam ettirebilmek için boşanma sonucunda ya da boşanma sürecinde mahkeme kararıyla maddi durumu daha güçlü olan eşten aldığı paradır. Günümüz şartlarında enflasyon da dikkate alındığında mahkemece hükmedilen nafaka miktarının sabit kalmasıyla...
Boşanma Davalarında Avukatı Tutmak Zorunlu Mudur? Günümüzde kadınların ekonomik özgürlüğe sahip olmasıyla beraber boşanma oranlarında ciddi bir artış yaşanmaktadır. Evlilikteki temel soruna dayalı olarak, avukat aracılığıyla boşanma davası açılabilir. Boşanma davaları aile mahkemelerinde görülür ve boşanma davalarında avukat tutma zorunluluğu...
Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Tarafların nafaka, velayet, mal rejimi, maddi ve manevi tazminat gibi konularda kendi aralarında anlaşarak anlaştıkları hususları anlaşmalı boşanma protokolünde düzenledikleri ve dava dilekçesiyle birlikte mahkemeye sunmak suretiyle açmış oldukları dava türüne anlaşmalı boşanma davası denir. Anlaşmalı Boşanma...
Boşanma davasında kadınların hakları şu şekilde sıralanabilir; Kadının Tedbir Nafakası Hakkı Çocuk İçin Tedbir Nafakası Hakkı Kadının Yoksulluk Nafakası Hakkı Çocuk İçin İştirak Nafakası Hakkı Kadının Maddi Tazminat Hakkı Kadının Manevi Tazminat Hakkı Ziynet Eşyası Alacağı Hakkı Kadının Mehir Hakkı Mal Rejiminden Doğan Haklar Çocuğun Tedbiren Velayetini Talep Etme...
Boşanma sebepleri genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri olmak üzere 2'ye ayrılmaktadır. Genel Boşanma Sebepleri Genel boşanma sebepleri Türk Medeni Kanunu’nun 166.maddesinde düzenlenmiş olup bu kapsama nelerin girdiği hakimin takdirine bırakılmıştır. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası (Şiddetli geçimsizlik) (TMK 166) Evlilik...
Boşanma davalarında avukatın alacağı ücretin alt sınırı, Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl resmi gazetede yayımlanarak belirlenmektedir. 2023 Yılı Boşanma Davası ve Avukat Ücreti alt sınırı 9.200 TL'dir. Boşanma davalarında avukatın, resmi gazetede yayımlanan bu asgari miktarın altında avukatlık...
Boşanmanın sonuçları bir çok farklı açıdan incelenebilir. Bunlar; Boşanan kadının kişisel durumuBoşanan kadın hakkında iddet (bekleme) süresiBoşanma sonucunda maddi tazminatBoşanma sonucunda manevi tazminatBoşanma sonucunda yoksulluk nafakasıBoşanma sonrasında açılacak davalarda zamanaşımıBoşanma sonucunda malların tasfiyesi veya mal paylaşımıBoşanma sonucunda eşlerin miras menfaatleriBoşanma...
Boşanan bir kadının başkasıyla evlenmeden önce beklemesi gereken bir süre vardır. Türk Medeni Kanununda bu süreye iddet (bekleme) müddeti denmektedir. Ancak iddet müddeti kesin bir süre değildir. Boşanan ve iddet müddeti içinde evlenmek isteyen kadın, iddet (bekleme) müddeti...